ฆราวาสที่ดี

693 Views

     ครั้งนี้เราถือว่า เป็นการบรรยายสรุปครั้งสุดท้ายสำหรับพวกคุณที่มีโอกาสมาบวชระหว่างปิดภาคเรียน ควรจะได้รู้อะไรบ้าง ในเมื่อจะกลับออกไปเป็นฆราวาส. ผมก็พยายามเลือกสรรดีที่สุดแล้ว ว่าเรื่องอะไรบ้างที่จะเหมาะแก่คุณ ผู้มีความประสงค์อย่างนี้ ฉะนั้นจึงได้บรรยายคำบรรยายชุดนี้ โดยหัวข้อที่เรียกว่า “ฆราวาสธรรม” เป็นธรรมะสาหรับฆราวาส เท่าที่จำเป็นแก่ฆราวาส และฆราวาสจะถือเอาประโยชน์ให้ได้มากที่สุดเท่าไร; เรียกว่า "ฆราวาสธรรม" ของพวกเราที่นี้โดยเฉพาะ. เพราะว่า มันอาจจะไม่เหมือนกับที่เขาเรียกว่า"ฆฆวาสธรรม" ในที่อื่นๆ ซื่งมันอาจจะแคบเกินไป มีเพียงเรื่องทำมาหากิน เป็นต้น. ส่วนผมนี้ คำว่า "ฆราวาส" ก็ไม่ยอมให้ละทิ้งพุทธศาสนา : ซีกหนึ่งให้เป็นเรื่องร่างกาย ทำมาหากินไป; อีกซีกหนึ่งก็เป็นเรื่องทางจิต-ทางวิญญาณ จะต้องมีความแจ้มแจ้ง สว่างไสวไป แล้วก็ไปด้วยกัน. นั้นคือเป็นฆราวาสที่ดี เป็นพระอยู่ในตัวเสร็จแล้วตลอดเวลา; แต่ว่าเป็นพระ เดินไปช้าๆ.

     นี้ขอสรุปใจความไว้อย่างนี้ว่าเป็นฆราวาสที่ดีที่สุดในโลกเพราะว่าเป็นฆราวาสตามแบบของพุทธบริษัท มีหลักของพุทธศาสนาเป็นเครื่องประคับประคอง. นี้ขอให้มีความเข้าใจ และดำเนินการปฎิบัติที่ถูกตรงโดยใจความดังที่ ล่าวมาแล้วนี้; แล้วก็มีความเจริญงอกงามก้าวหน้าในทางแห่งพระพุทธศาสนาของสมเด็จพระบรมศาสดา ทุกทิพาราตรีเทอญ ธรรมบรรยายชุด ฆราวาสธรรม ของท่านเจ้าคุณพุทธทาส เมื่อ 1 มิถุนายน 2513