มีชีวิตด้วยสติปัญญา

730 Views

     นี้เรียกว่ามีชีวิตอยู่ด้วยสติปัญญา; ไม่ใช่มีชิวตอยู่ด้วยความโง่ความหลง ด้วยกิเลส ตัณหา สติปัญญาทำให้มองเห็นว่า ทุกอย่างเป็นของ ธรรมชาติ; เราอย่าเป็นโจรปล้นธรรมชาติมาเป็นของเรา เราจงกิน จงใช้ จงเกี่ยวข้องกับมัน ในฐานะที่มันเป็นของธรรมชาติ ก็จะได้ความสุขสบายไปตลอดชีวิต. พอไปปล้นธรรมชาติมาเป็นของกูก็กลายเป็นโจรขึ้นมา อย่างนี้ธรรมชาติก็ตบหน้าให้ทันที; คือทำให้มีความรู้สึกหนักใจ ร้อนใจอะไรเพราะความยึดมั่นถือมั่นนั้นๆ. เพราะฉะนั้นอย่าเป็นโจรปล้นธรรมชาติ; นี้สำหรับพุทธบริษัท สำหรับศาสนาอื่นที่เขามีพระเจ้าก็ว่าทุกอย่างเป็นของพระเจ้า; อย่าไปปล้นเอาของพระเจ้ามาเป็นของเรา; จะกิน จะอยู่ จะใช้สอย อะไรทำไป แต่อย่ากล้ายึดมั่นว่าของกู ไปปล้นพระเจ้า พระเจ้าจะลงโทษเอา ! มันก็มี เท่านี้ .

      นี้เรียกว่ามีปากอย่าง ใจอย่าง ก็มีแต่ความเย็น. เย็นเป็นนิพพานทางอายตนะ. ในเรื่องปากอย่าง ใจอย่าง นี้ ที่อย่างที่เป็นชนิดเลว ทำไมทำกันได้ และทำกันได้อยู่แล้ว. ในทางสังคมนั้นได้ยินว่า มีเรื่องโกหกมดเท็จปากอย่างใจอย่างทั้งนั้น; พอพบหน้ากัน จับมือสบาย หัวเราะ ขอบคุณอะไรสบาย; แต่ในใจมันเต็มไปด้วยคิดอาฆาตมาดร้ายก็มี. ในสนามกีฬาเขาให้นักมวยจับมือกันบ้าง นักกีฬาจับมือกันบ้าง นั้นมันโกหก ปากอย่างใจอย่างทั้งนั้น แสดงอาการอย่างหนึ่งแต่ใจมันอีกอย่างหนึ่ง เห็นได้ชัดว่า เขาชกต่อยตบตีกัน ในท่ามกลางสนามกีฬา ; อยู่นี้ก็เพิ่มความเห็นแก่ตัว ไม่ใช่ทำลายความเห็นแก่ตัวนี่เรียกว่ากีฬา จอมปลอม เพราะ ปากอย่าง.ใจอย่าง. ทำอย่างนั้นยังทำได้ แต่ที่มาขอให้ทำปากอย่างใจอย่าง อย่างนี้บ้าง กลับไม่เอา; มันจริงกว่า มันถูกกว่า. ของธรรมชาติอย่าว่าของกู ของพระเจ้าอย่าว่าของกู ให้ถือเป็นของยืมใช้ ธรรมชาติก็ยอมให้ พระเจ้าก็ยอมให้เราก็สบายจนตลอดชีวิต อย่างนี้มันดีกว่า. เพราะฉะนั้นชีวิตของเรามันเป็นชีวิตที่ไม่มีความทุกข์ ไม่มีความกลัว; เรียกว่าไม่มีความทุกข์คำเดียวมันรวมหมด คือไม่มีปัญหา ไม่มีความกลัว ไม่มีความสะดุ้งไม่มีวิตกกังวล ไม่มีอะไรหมด

     นี่แหละคึอ "เคล็ด" ที่จะเป็นอยู่อย่างดีที่สุด เท่าที่มนุษย์จะพึงทำได้ เรียกว่าสิ่งดีที่สุดที่มนุษย์จะทำด้ มันก็จบกันเท่านี้ไม่มีอะไร เกิดมาก็เพื่อให้ได้สิ่งดีที่สุดที่มนุษย์ควรจะได้ นี่ง่ายนิดเดียว แต่ในมหาวิทยาลัยของคุณไม่ยักสอนกัน ของง่ายๆ นิดเดียวนี้ จนคุณก็ไม่รู้ว่าเกิดมาทำไม เมื่อไม่รู้ว่าเกิดมาทำไม ก็เป็นอันว่าไม่รู้ทั้งหมดแหละ เรื่องดี-เรื่องชั่ว เรื่องบุญ-เรื่องบาป เรื่องอะไรมันไม่รู้ไปหมดแล้วไม่สนใจด้วย เพราะไม่สนใจที่จะรู้ว่าเกิดมาทำไม