“ปากอย่างใจอย่าง”

1,139 Views

     ถ้าพูดตรงๆ บางทีไม่สนุก ไม่กินใจ ก็พูดอ้อมๆ เป็นปริศนาเดี๋ยวนี้กำลังพูดมากอยู่อีกคำว่า “ปากอย่าง ใจอย่าง ทางดับทุกข์” พวกชาวบ้านนั้นเขาได้ยินแต่คำว่า ปากอย่างใจอย่างนั้นคือมันคบไม่ได้เป็นคนขี้โกง คนไม่ซื่อ อย่าไปคบมัน; คนปากอย่างใจอย่างนั้นเป็นคนโกหกมดเท็จ; นี้เป็นเรื่องชาวบ้าน เป็นภาษาชาวบ้าน. แต่ “ปากอย่างใจอย่าง” ในภาษาธรรมะ มีความหมายอย่างอื่น; หมายความว่าปากนี้ต้องพูดเหมือนคนอื่นพูด แต่ใจไม่เป็นอย่างนั้น. ปากพูดโดยโวหารชาวบ้านพูด. ส่วนใจนั้นยังมีความแจ่มแจ้งอยู่ในความจริง. พระพุทธเจ้าท่านก็ตรัสถึงพระองค์เองอย่างนี้ว่า "ตถาคตต้องพูดด้วยโวหารชาวบ้านพูด แต่จิตไม่ยึดมั่นด้วยอุปาทาน เหมือนชาวบ้านยึดมั่น".

     เมื่อชาวบ้านพูดว่า บ้านของฉันนี้มันเป็นบ้านของฉันจริงๆจังๆ ร่างกายของฉัน ก็เป็นร่างกายของฉันเอาจริงๆ จังๆ. มันเป็นด้วยความโง่ ความหลง ด้วยตัณหา อุปาทาน-เป็นของกูเสียจริงๆ. แต่ถ้าพระพุทธเจ้าจะพูดว่า "ร่างกายของฉัน" "ร่างกายของตถาคต" นั้น ปากพูดอย่างนั้น; แตใจไม่ได้ยึดมั่นว่า ร่างกายของตถาคต แต่เป็นของธรรมชาติ; ไม่มีความยึดมั่นด้วยอุปาทาน ว่าร่างกายนั้นเป็นของกูชาวบ้านพูดว่าอย่างไร ก็ยึดมั่นอย่างนั้นทั้งนั้น; ฉะนั้นก็เลยมาสอนกันเสียใหม่ว่า หัดเป็นคนปากอย่างใจอย่างกันเถิด. เมื่อปากพูดว่าของกู ใจอย่างเป็นของกู; ปากพูดว่าตัวฉัน ใจอย่าเป็นตัวฉัน; เดี๋ยวมันจะยกหูชูหาง. นี้เรียกว่า “ปากอย่างใจอย่าง". ปากพูดว่า "ตัวกู"อยู่ตามเคย ใจอย่างเป็นเช่นปากเอ่ย เหวยพวกเรา. ที่เขียนอยู่ใต้รูปภาพที่ประดิษฐ์ขึ้นใหม่. ปากพูดว่าตัวฉัน ว่าของฉัน ว่าลูกเมียของฉันความรับผิดชอบของฉันอะไรก็ตามใจ; ก็พูดตามภาษาธรรมดาให้มันรู้เรื่องกันท่านั้น. ส่วนใจให้มันรู้อยู่เสมอว่าทุกอย่างมันเป็นของธรรมชาติเราเข้าไปเกี่ยวข้องกับมันให้ถูกวิธี ให้สำเร็จประโยชน์ ก็ไม่มีความทุกข์นั่นแหละผลที่มุ่งหมายมันอยู่ที่ไม่มีความทุกข์; แล้วมันจะเป็นของฉันไม่ได้

      แล้วก้อย่าลืมที่เคยเตือนว่า อย่าให้เสียเปรียบ หรือขายหน้าพวกคริสเตียนที่ในไบเบิลของเขาก็มีสอนอย่างเดียวกัน : มีภรรยา ก็จงเหมือนกับไม่มีภรรยา : มีทรัพย์สมบัติ ก็จงเหมือนกับไม่มีทรัพย์สมบัติ มีทุกข์ก็เหมือนกับไม่มีทุกข์ มีสุขก็เหมือนกับไม่มีสุข ไปซื้อของที่ตลาดไม่เอาอะไรมา อย่างนี้เป็นต้น. กิริยาภายนอกทำอย่างไรก็ตามใจ แต่ในใจไม่เป็นอย่างนั้น; ไม่เหมือนกับที่ปากพูด หรือกิริยาอาการมันแสดง. หมายความว่า ใจไม่ยึดมั่นถือมั่น ว่าตัวกู-ของกู. โดยทางสมมุติ ว่าตัวกู ว่าของกู กูซื้อมา เป็นของกู อย่างนี้ ; แต่โดยความจริงแท้นั้นเป็นของธรรมชาติ. จิตไม่ยึดมั่นว่า ของกู; จะใช้สอย จะกินจะใช้อย่างไรก็ได้ โดยไม่ต้องยึดมั่นว่า เป็นตัวกู-ของกู.