“ตายเสียก่อนตาย”

764 Views

     เวลาเหลืออีกนิดหนึ่งก็อยากจพูดเรื่องเคล็ด จับหัวใจ นี้อีกหน่อย; ซื่งจะสรุบเป็นคำพูดง่ายๆ อีกทีก็คือว่า ขอเตือนให้ระลึกนึกถึงคำบางคำ ที่ได้บรรยายมาแล้วหลายครั้งอีกเหมือนกัน ว่าผมอาศัยการที่ทำงานนี้มานานหลายสิบปี สังเกตอะไรมาเรื่อยๆ ก็พบว่า ที่สรุปความสั้นๆ ให้เขานี้ก็มีประโยชน์มาก. เพราะฉะนั้นจึงเกิดคำสรุปความขึ้นมาหลายๆ คำ ดังที่ใช้มาแล้ว. คำสรุปความนี้มันแตกต่างกันเพื่อให้เหมาะแก่คนหลายๆ ประเภท; แต่ที่ใช้ได้แก่คนทุกประเภทนี้ผมเคยสรุปอย่างที่ได้ยินกันอยู่เสมอว่า “ตายเสียก่อนตาย”.

     ใครมาอยู่สวนโมกข์ก็มาเพื่อรับปริญญา "ตายเสียก่อนตาย"ให้ตัวกู ของกู ประเภท egoism ที่จะเป็นเรื่องเห็นแก่ตัวนี้ ตายเสียให้เสร็จ หมดก่อนแต่ร่างกายมันจะตาย. ร่างกายยังไม่ทันตาย ให้อหังการ มมังการ ตัวกู-ของกู มันตายเสร็จ นี่เรียกว่า ตายก่อนตายพยายามตายก่อนตาย ไม่มีตัวกู-ของกู ที่จะยกหูชูหาง จะดื้อจะดันจะโลภ จะโกธ จะหลงอะไร นี่เรียกว่าตายเสียก่อนตาย เย็นสนิทอายตนะจะเย็นสนิท ถ้าเราถือหลักตายเสียก่อนตาย. คุณไปคิดเอาเองก็ได้ นี้เป็นตัวอย่างที่ให้ไป สำหรับไปคิดเอาเองบ้างก็ได้. อาจจะมีคำพูดอย่างอื่นที่คุณคิดได้เอง ที่เหมาะ สุดสาหรับคุณยิ่งกว่าคำนี้ก็ได้ แต่ผมมีความคิดอย่างนี้ ได้พูดกับชาวบ้านชาวเมือง อุบาสกอุบาสิกา ก็พูดเรื่องตายเสียก่อนตาย; วันหนึ่งพูดไม่รู้กี่สิบครั้ง พูดคำว่า ตายเสียก่อนตาย นี้มันเป็นเรื่องหลักอันหนึ่งที่สรุปไว้ในคำพูดเพียง ๓ พยางค์.