โลกพากันจมวัตถุ

755 Views

     บัดนี้ก็มีปัญหา เรื่องโลกกำลังเป็นวัตถุนิยมจัด แล้วเป็นกันทั้งโลกมากขึ้นทุกที ก็เลยถูกจูง ถูกดึงไปแต่ในทางผิด หรือเข้าใจไม่ได้ ในฐานะที่เราเป็นมนุษย์อิสระเลือกได้ มีสติปัญญาของเราเองอย่างนี้ เราควรจะไปให้ถึงที่สุดจุดหมายปลายทาง ที่มนุษย์ควรจะไปถึงก็คือไม่ใช่วัตถุนิยม ไม่ใช่เรื่องเนื้อหนัง เรื่องปากเรื่องท้อง; แต่เป็นเรื่องสูงสุดในทางจิตใจ. เดี๋ยวนี้เขาถือกันว่ากิน ดื่ม ร่าเริงเต็มที่ เสเพลอะไรเสียเร็วๆ เพราะว่าพรุ่งนี้เราอาจจะตายเสียก็ได้; มันเป็นเรื่องของคนบ้าวัตถุ บ้าเนื้อหนัง; เป็นกันมาแล้วตั้งแต่ก่อนพุทธกาลโน้นจนกระทั่งเดี๋ยวนี้ยิ่งมีมากขึ้นๆ. เมื่อพระพุทธเจ้าเกิดขึ้น ทรงแสดงสิ่งประเสริฐที่สุดที่มนุษย์ควรจะได้ ในการที่เรามีจิตใจ มีความดีความสุข ความประเสริฐ สูงสุดถึงที่สุด. แล้วเราก็รู้ของเราเอง ไม่ต้องมีใครมารู้; เรียกง่ายๆ ก็คือ เรียกว่าได้นิพพาน.

     เกี่ยวกับนิพพานก็มีเรื่องจะต้องพูดโดยสรุปอีกทีหนึ่งว่า เดี๋ยวนี้คนยิ่งโง่มาก เพราะไปหลงวัตถุ เนื้อหนังมาก ก็ยิ่งโง่มาก; ก็เลยเห็นนิพพานว่า เป็นเรื่องไม่เกี่ยวกับมนุษย์. เห็นผิดทั้งสองพวกคือพวกที่แก่วัด เคร่งศาสนาก็เข้าใจผิดเรื่องนิพพาน เอาไปไว้ที่ไหนก็ไม่รู้ เอาไปไว้ในอนาคตกี่หมื่นกี่แสนชาติกันรู้ เอาไปไว้ที่ไหนก็ไม่รู้กระทั่งอยู่ที่ไหนก็ไม่รู้ กระทั่งคืออะไรไม่รู้; ได้แต่หวังว่า "ขอให้บรรลุนิพพาน ในอนาคตกาลเบื้องหน้าโน้นเทอญ” เท่านั้น. นี้ก็ผิดและโง่ที่สุดเลย. อีกพวกหนึ่งก็คือการศึกษาสมัยปัจจุบัน ที่ไม่เข้าใจเรื่องนิพพานก็หาว่า เรื่องนิพพานเป็นเรื่องบ้าๆ บอๆ ครึๆ คระๆ สาหรับคนโง่ สาหรับคนสมัยโบราณ; นี่ก็ไม่รู้ว่านิพพานคืออะไรไปเสียอีกพวกคุณกำลังตามก้นฝรั่งก็จะต้องเป็นอย่างนั้น นิพพานเป็นของครึไม่ใช่เรื่องสำหรับเรา นี้ระวังให้ดีๆ