สุญญตากับฆราวาส

744 Views

      พระพุทธเจ้าท่านตรัสเรื่องสุญญตา กับ ฆราวาส ข้อนี้ผมอธิบายละเอียดพอแล้ว. เรื่องที่พระพุทธเจ้าตรัส เรื่องสุญญตา กับฆราวาสนั้น; ฆราวาสไปทูลถามว่า ธรรมะอะไรจะเป็นประโยชน์เกื้อกูลแก่พวกข้าพระองค์ผู้เป็นฆราวาส ตลอดกาลนาน. พระพุทธเจ้าท่านตรัสว่า เรื่องสุญญตานั่นคือเรื่องที่จะบรรลุมรรคผล และไปนิพพานสำหรับฆราวาส; เพราะฉะนั้น ก็แปลว่าฆราวาสจะต้องปฎิบัติเรื่องสุญญตา พร้อมกันไปกับเรื่องทำมาหากิน. เรื่องนิพพานก็มีหวังที่จะได้โดยแน่นอน. เรื่องปากเรื่องท้องกลายเป็นเรื่องเล็ก. ถ้าคุณไม่ลืมคำพูดข้อนี้แล้ว เคล็ดนั้นจะเป็นไปได้; ถ้าคุณเกิดไปลืมคำพูดเรื่องนี้ข้อนี้แล้ว คิดว่าเรื่องปากเรื่องท้องเป็นเรื่องใหญ่ เรื่องธรรมะเป็นเรื่องเล็กแล้ว เคล็ดนี้ก็ล้มละลาย.

     เพราะฉะนั้นขอให้นึกถึงคำบรรยายครั้งก่อนๆ ที่แล้วๆ มา ในข้อที่ว่าเกิดมาทำไม? อย่างนี้ และยังระลึกได้ว่า เกิดมาเพื่อได้สิ่งที่ดีที่สุดที่มนุษย์ควรจะได้ จะต้องได้; เพราะฉะนั้นเรื่องนั้นไม่ใช่เรื่องทำมาหากิน มิใช่เรื่องปากเรื่องท้อง นี้เรื่องกิน เรื่องกาม เรื่องเกียรติเรื่องต่างๆ เหล่านั้นเป็นเรื่องเล็ก. มีพอให้มันรู้ว่าเป็นอะไร หรือพอให้รอดชีวิตอยู่ได้ แล้วก็ตั้งหน้าตั้งตาทำให้ได้สิ่งที่ดีที่สุดที่มนุษย์ควรจะได้ คือภาวะสูงสุดในทางจิตใจ. จิตใจจะสูงสุด จะประเสริฐ จะวิเศษที่สุดได้อย่างไรนั้น จะต้องเอาให้ได้. เรื่องอาชีพ เรื่องเงินเดือน นั้นก็เป็นเพียงอาชีพ เพียงเลี้ยงชีวิตอยู่; แล้วในขณะที่มีชีวิตอยู่นี้จะต้องได้สิ่งนั้น-คือสิ่งที่ดีที่สุดของมนุษย์. ถ้าหลักอันนี้ไม่เฟือนละก็เคล็ดมันจะเป็นไปได้สำเร็จ. ถ้าเกิดไปกลับกันเสีย เป็นพวกวัตถุนิยมล้วนๆเกิดมาเพื่อเอร็ดอร่อยทางเนื้อหนัง นอกนั้นไม่มีอะไร ธรรมะเป็นเรื่องเล็ก เป็นเรื่องมีไว้สำหรับหลอกคนโง่; อย่างนี้ไม่มีหวัง.