๘ เคล็ดสำหรับผู้ครองเรือนในทางธรรม

766 Views

     สำหรับพวกเรา ล่วงมาถึงเวลา ๒๐.๓๐ น. แล้ว; วันนี้จะได้พูดถึงเรื่อง เคล็ดสำหรับฆราวาสในทางธรรม ในฐานเป็นเรื่องสรุปสุดท้าย. เพราะรู้สึกว่าเราจะต้องหยุดการบรรยายกันในคราวนี้แล้วเพราะผมกำลังไม่มีแรงอ่อนเพลียมากขึ้น. ผู้ที่ยังเหลืออยู่ ถ้าใครยังสนใจก็เปิดเทปคำบรรยายครั้งแรกๆ ที่ไม่เคยฟังนั้นมาฟังก็แล้วกัน.เพราะฉะนั้น จึงถือโอกาสให้การบรรยายครั้งนี้ เป็นครั้งสรุปเรื่องทั้งหมดที่แล้วๆ มาด้วย แล้วสรุปไว้ใน ฐานะที่เป็นเคล็ดสำหรับจะได้เอาไปใช้ให้สำเร็จประโยชน์ด้วย.