ความถูกต้องเป็นของธรรมชาติ

794 Views

     กำลังกาย กำลังจิต กำลังความรู้อะไรนี่ เป็นของเราเอง; แต่กำลังพระธรรมเป็นกำลังของพระเจ้าให้มา. ส่วนพุทธบริษัทเราไม่ถือพระเจ้าก็ต้องเรียกว่าของพระธรรม; เพราะความถูกต้องนี้มันก็ของธรรมชาติ คือกฎของธรรมชาติ. ทำอย่างนี้ก็เกิดผลขึ้นอย่างนี้ ทำอย่างนั้นก็เกิดผลขึ้นอย่างนั้น ตามกฎของธรรมชาติ. ถ้าเรารู้กฎของธรรมชาติฝ่ายเป็นผลที่ถูกต้องและตามที่เราต้องการแล้ว ตัวธรรมชาติก็มีให้เลือกครบทุกอย่าง อะไรๆ ก็เป็นของธรรมชาติ. ก็แปลว่า เรามีความรู้ ความถูกต้อง ที่เราจะใช้กฎธรรมชาติที่เราจะทำให้ถูกต้องตามกฎของธรรมชาติ; นี่เป็นพระธรรมอยู่ที่ตรงนี้ เป็นธรรมะอยู่ที่ตรง นี้ .

     บางคนอาจจะคิดอย่างหวัดๆ ว่า มันเลยเถิด เลยเรื่องของฆราวาสไปแล้ว; ขออย่าได้คิดอย่างนั้น. ฆราวาสก็ต้องการความถูกต้องทางจิตทางวิญญาณ ที่สูงขึ้นไป จนกว่าจะถึงที่สูงสุด; ความรู้เรื่องสุญญตาสาหรับฆราวาสก็รวมอยู่ในข้อนี้. เรื่องสุญญตาเราก็อธิบายกันยืดยาวเสร็จไปเรื่องหนึ่งแล้ว ว่าฆราวาสจะต้องมีสุญญตา จึงจะประกอบไปด้วยประโยชน์เกื้อกูลตลอดกาลนาน. ความมีสุญญตา มีวารปฏิบัติที่ยึดมั่นถือมั่นในจิต ในใจนั่นแหละ คือกำลังของธรรมะที่จะช่วยฆราวาสในอันดับสูงสุด; ป้องกันไม่ให้ฆราวาสเกิดความทุกข์ความร้อนใจใดๆ ทั้งหมดทั้งสิ้น.

     เมื่อเกิดเรื่อง เช่น ลูกตาย เมียตาย ผัวตาย อะไรก็ไม่ระคายขน ไม่ร้อนใจหรือเป็นทุกข์ แม้มีเรื่องขาดทุนหรือฉิบหายโดยความพลาดพลั้งไปบ้าง ก็ไม่เป็นทุกข์ หรือจะมีอะไรถูกกลั่นแกล้งอย่างไรก็ไม่เป็นทุกข์ ไม่น้อยใจ ไม่เป็นทุกข์. ลงได้ขึ้นชื่อว่าความทุกข์แล้ว เราไม่เอาเสียเลย นั่นแหละคือ อำนาจของสุญญตา. ถึงแม้ว่าความสุขความพอใจจะมีเข้ามา ก็หัวเราะเล่นไม่ไปเป็นทาสของมัน ไม่เป็นทาสของเงิน ของเกียรติยศ ชื่อเสียง อำนาจวาสนานั้น; สุญญตาช่วยได้อย่างนี้. เพราะฉะนั้นสุญญตาก็รวมอยู่ใน “กำลังของพระธรรม" มันเลยเป็นกำลังที่เป็นทาง spirituality ที่สูงสุด ที่ละเอียด ที่ลึกซึ้ง ที่จะช่วยให้มนุษย์สามารถชนะความทุกข์ทั้งปวงได้ นับตั้งแต่ประสบความสำเร็จในการงานต่ำๆ ในชีวิตประจำวัน; ไม่ต้องร้องไห้ เพราะวิบัติเกิดขึ้น ไม่เหลิง ไม่ลืมตัว เพราะสมบัติเกิดขึ้น; ประโยชน์เกื้อกูลของฆราวาสมันเป็นอย่างนี้ ที่ว่าสูงสุด มันสูงสุดอยู่ที่นี่.

     เพราะฉะนั้นถ้าคุณไปบูชาแต่เทคโนโลยี่ เหมือนคนปัจจุบันในโลกนี้เวลานี้แล้ว ก็เรียกว่าหลับหูหลับตาอยู่เท่าไร ยังหลับหู ยังหลับตา ยังปรับมาท อยู่สักเท่าไร. แล้วถ้าไปเอาตามความนิยมของคนสมัยนี้ ตามการศึกษาของคนสมัยนี้ แล้วละก็อันตรายมาก;เพราะเขาลืม ละเลย หรือลืมหมดในเรื่องธรรมะ ไปเอาเรื่องวัตถุ เรื่องเนื้อหนังกันไปหมด มันก็เป็นกำลังฝ่ายผิดทั้งนั้น เป็นกำลังฝ่ายพญามาร ฝ่ายซาตานทั้งนั้น; มนุษย์ก็เดือดร้อนแสนสาหัส. ใช้กำลังผิดไปเพิ่มกำลังให้แก่พญามาร; ความเป็นฆราวาสก็เหมือนกับตกนรกทั้งเป็น เพราะไม่รู้สิ่งที่ควรจะรู้ ในข้อนี้; ไม่มีกำลังที่จะต้านทานกิเลส;กิเลสกลับมีกำลังเพราะไปเพิ่มให้มัน.

     เราไม่มีกำลังที่จะต้านทานกิเลส กิเลสก็แผดเผา ผูกพันทิ่มแทง เป็นการทนทุกข์ทรมาน; เป็นฆราวาสที่สกปรกดูแทบจะไม่ได้ตายแล้วสุนัขก็ไม่กิน เหมือนในสไลด์ที่ฉายดูกันนั้น; เพราะนี่ขาดกำลังธรรมะ. ถ้าเราจะเป็นฆราวาสที่มีกำลัง ฆราวาสที่มีกำลัง ไม่ใช่ทุพพลภาพ แล้วกำลังที่จะไปสู่ความสำเร็จจุดหมายปลายทาง ต้องมีอย่างนี้ .