พื้นฐานที่จะทำให้มีกำลัง

729 Views

     เพราะฉะนั้นพื้นฐานของกำลัง หรือพื้นฐานที่จะทำให้มีกำลังมันได้แก่อุดมคติ. เราอย่าลืมนึกถึงอุดมคติ ให้สิ่งที่เรียกว่าอุดมคติมันโชติช่วงอยู่ในใจเสมอ. อย่างน้อยที่สุดอุดมคตินั้น เป็นกำลังอยู่ในตัวมันเอง. ดูให้ดีจะเห็นว่าอุดมคติ นั้นแหละ มันจะเป็นตัวกำลังอย่างพื้นฐานอยู่ในตัวมันเอง; ถ้าเราเป็นคนไม่มีอุดมคติ มันก็น่าสงสารการที่มีอุดมคติหมายความว่าได้รู้อะไร; อย่างน้อยก็รู้ว่าอะไรเป็นอะไรนี่มันจะเป็นพื้นฐาน เป็นจุดตั้งต้นของกำลัง.

     ทีนี้เราจะพูดถึงกำลังสำหรับทำการงาน ให้ลุล่วงไปด้วยดี. ในปัญหาที่เสนอถามขึ้นมาก็มีเรื่องนี้ แต่พูดไปในรูปของการป้องกัน แก้ไขความอ่อนเพลียในการทำการงาน. เราจะพูดกันถึงกำลังในความหมายที่กว้าง กำลังที่จะให้เกิดกำลังในการทำการงาน หรือในขณะที่ทำงานหรือทำงานแล้ว; หมายความว่าก่อนทำงานก็มีกำลัง ทำงานอยู่ก็มีกำลังทำงานเสร็จแล้วก็มีกำลัง ไม่มีความอ่อนเพลีย. ถ้าทำไม่ถูกในเรื่องนี้มันจะมีความไม่แน่ใจ มีความอ่อนเพลีย มีความฟุ้งซ่าน เมื่อจะทำงานหรือกำลังทำงานอยู่ หรือทำงานเสร็จแล้ว ก็ยังอ่อนเพลีย เอือมระอาชีวิตเป็นความทุกข์อยู่โดยไม่รู้สึกตัว.

     เมื่อพูดถึงกำลัง ขอให้สังเกตดูให้ดีๆ ว่า เราพูดถึงกันอยู่ทุกคนและทุกพวก แต่จะครบถ้วน และถูกต้องหรือไม่นั้น มันยังมีปัญหาแล้วเมื่อคนนิยมวัตถุกันมาก ก็จะไปมุ่งแต่กำลังทางวัตถุ หรือที่เนื่องกับวัตถุ เช่นกำลังเงิน กำลังทพัย์ กำลังข้าทาสเพื่อนฝูง หรือกำลังที่เป็นมายากลต่างๆ ไปเสียทางนั้น. ทีนี้ผมอยากจะขอร้องให้มองดูให้ดีๆว่าถ้าเรื่องเกี่ยวกับกำลังแล้วละก็ เราควรจะมีหลักกว้างๆ ที่สุด เช่นว่ามีกำลัง ๔ ประการ : ๑. คือกำลังกาย ๒. คือกำลังจิต ๓. คือกำลังปัญญา ๔. คือกำลังของธรรม หรือกำลังพระธรรมก็ได้. กำลังกายกำลังจิต กำลังปัญญา กำลังธรรมะ นี้ก็ขอให้พิจารณากันดูทีละอย่าง.