๖ ความมีสติของผู้ครองเรือน

712 Views

     สาหรับพวกเรา ล่วงมาถึงเวลา ๒๐.๓๐ น. แล้ว เป็นเวลาที่จะได้พูดกันถึงเรื่องที่ค้างอยู่ต่อไป. ในวันนี้จะได้พูดถึงเรื่อง ความมีสติสำหรับฆราวาส ในปัญหาที่เสนอขึ้นมานั้นอีกปัญหาหนึ่งถามว่าฆราวาสจะมีสติได้อย่างไร? ก็เลยขอถือโอกาสพูดกันในวันนี้.

      การที่จะถามว่า ฆราวาสมีสติได้อย่างไรนั้น มันเป็นคำถามที่ยังไม่ชัดเจนสมบูรณ์ ฉะนั้นจะต้องขยายความออกไป ว่ามันมีสติในเรื่องอะไร? ฆราวาสจะมีสติในเรื่องอะไร? ก็ตอบว่า มีสติในเรื่องที่เกี่ยวกับฆราวาสทุกอย่าง. ทีนี้เรื่องทุกเรื่องของฆราวาสนี้ มันขึ้นอยู่กับสิ่งสำคัญสิ่งหนึ่ง ซึ่งเรียกกันว่า "อุดมคติ”.

     คำว่า "อุดมคติ" นี้ ผมเชื่อว่าพวกคุณคงจะเคยได้ยิน และเคยได้พูดกันมาแล้วมากทีเดียว. แต่ถึงอย่างนั้นก็ยังคิดว่า ยังไม่อาจจะเป็นคนมีอุดมคติได้; คือพูดถึงอุดมคติกันอยู่เสมอ แต่คุณก็ไม่อาจจะมีอุดมคติได้; เพราะเหตุว่า ยังไม่รู้ใจความสำคัญที่จะเป็นอุดมคตินั่นเอง. อย่างเช่นว่าเกิดมาทำไม? คุณก็ไม่รู้ว่า เกิดมาทำไม? แล้วนี่จะมีอุดมคติได้อย่างไร? อุดมคติในการเกิดมาเป็นคนนี้ มันก็มีไม่ได้ถ้ายังไม่รู้เกิดมาทำไม; หรือรู้ว่าเกิดมาทำไมนั่นแหละ จึงจะรู้ว่าอุดมคติสำหรับมนุษย์มันเป็นอย่างไร. แต่ถ้าใครมาพูดว่าคุณไม่รู้จักอุดมคติไม่มีอุดมคติ คุณก็โกรธ. แต่แล้วข้อเท็จจริงมันก็อาจมีได้จนถึงว่า คุณไม่มีอุดมคติ เพียงรู้จักชื่อของมัน เพราะยังไม่รู้ว่าเกิดมาทำไม. นี่ขอให้คิดกันดู ว่าเรื่องอุดมคตินี้มันคงจะมิใช่เรื่องเล่นๆ เล็กๆ น้อยๆฉะนั้น เราพูดกันถึงคำว่า อุดมคติสักหน่อย ก็จะดี.