ความทุกข์ทำให้คนฉลาด

801 Views

     ความทุกข์ทำให้เราฉลาดขึ้น ความทุกข์ทำให้บุคคลเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ฉะนั้นฆราวาสเต็มไปด้วยความทุกข์ ก็ต้อนรับมันในลักษณะนี้ ในลักษณะที่ทำให้ฉลาด หรือในลักษณะ ที่ทำให้บุคคลเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้า. ถ้าไม่มีความทุกข์ในชีวิตของคนแล้วละก็พระพุทธเจ้าก็ไม่ต้องเกิดไม่จำเป็นต้องเกิดหรือว่าไม่อาจจะเกิด. ความทุกข์มันบึบคั้น ท่านหาทางออกพบ ท่านก็เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทีนี้เราก็ได้เปรียบหรือมีบุญ ที่เราไม่ต้องค้นเอาเอง; รับคำชี้แจงแนะนำของท่าน ก็ง่ายกว่า ในการที่จะดับทุกข์; เรียกว่ามีโชคดีอยู่มาก.

      เพราะฉะนั้นอย่าให้มันเสียไปเปล่าๆ ต้อนรับเอาให้ถูกต้อง ให้พระพุทธเจ้ามีประโยชน์แก่เรา พูดภาษาธรรมดาหน่อย ให้พระพุทธเจ้าหรือการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้ามีประโยชน์แก่เรา. เดี๋ยวนี้เราก็บวชโกนหัวนุ่งเหลืองกันทุกองค์. ถ้าการตรัสรู้ของท่านไม่มีประโยชน์แก่เราแล้ว เราก็เป็นคนบ้าๆ บอๆ ทั้งๆ ที่บวชอยู่อย่างนี้. นี้ผมขอร้องว่าให้ฟังให้ดี เอาไปคิดให้เข้าใจ มันจะได้ถูกต้อง; แล้วนำไปใช้เป็นประโยชน์ได้ แม้ว่าจะบวชเพียงไม่กี่วันก็ยังได้รับประโยชน์เพียงพอเหมือนกัน. ขอให้สนใจกันให้ดี..

     สรุปเรื่องวันนี้ก็มีว่า ความทุกข์ของฆราวาสนั้น มันอยู่ที่ว่าเป็นฆราวาสโง่ หรือว่าเป็นฆราวาสที่ฉลาด เป็นสัตบุรุษ หรือเป็นอสัตบุรุษ. ถ้าเป็นฆราวาสโง่ มันก็เรียกว่า มันสุมทับเป็นภูเขาเลากาสารพัดอย่างจนเป็นบ้าไปเลย. ถ้าเป็นฆราวาสที่ฉลาด มันก็ฟันฝาออกไปได้. แล้วก็เลยกลายเป็นคนฉลาด อยู่เหนือความทุกข์ได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นความทุกข์ของฆราวาสนั้น เรียกว่าดีก็ได้ เรียกว่าชั่วก็ได้แล้วแต่คนๆ นั้นจะเป็นฆราวาสชนิดไหน. ขอให้รู้จักความทุกข์ในชีวิตฆราวาสอย่างนี้ เพื่อเป็นผู้มีชัยชนะในการที่ได้เกิดมาในโลก แล้วก็ชนะโลก ชนะทุกสิ่ง แล้วก็ไม่เสียทีที่เป็นมนุษย์และพบพระพุทธศาสนาอย่างว่านี้. เท่านี้ก็พอแล้ว.

วันนี้ก็พอกันที

ธรรมบรรยายชุด ฆราวาสธรรม ของท่านเจ้าคุณพุทธทาส เมื่อ ๒๔ เมษายน ๒๕๑๓