ฆราวาสแบบพระพุทธเจ้า

742 Views

     เราจะเป็นฆราวาสในแบบที่พระพุทธเจ้าท่านสั่งสอน. ดังที่มีผู้ไปถามท่าน ท่านก็บอกว่า สุญญตา เป็นประโยชน์ เกื้อกูลแก่ฆราวาสตลอดกาลนาน; ก็หมายความมาจนถึงนี่ มาจนถึงจุดหมายปลายทางของสัตบุรุษ เป็นลำดับไปๆ เป็นลำดับไปจนถึงขั้นสุดท้ายของสัตบุรุษก็คือเป็นพระอรหันต์. ถ้ามีบาปหนามีธุลีในดวงตามาก ก็ปักหลักอยู่ที่นั่น; เป็นตกนรกทั้งเป็นจนกระทั่งตาย. แต่ผมคิดว่าเป็นยาก มีได้ยากในลักษณะอย่างนั้น. เพราะคนเรารู้จักเจ็บ รู้จักจำรู้จักเข็ดหลาบ มันก็ต้องเปลี่ยนแปลงไป-เปลี่ยนแปลงไป ผลสุดท้ายมันก็ทะลุกลางปล้องทิ้งลูกทิ้งเมียไปบวชก็ได้.

     เพราะฉะนั้น เราดูให้ดีว่า ฆราวาสที่มันตันนั้นเป็นอย่างไร?ชีวิตฆราวาสที่ไปติดตันอยู่นั้นเป็นอย่างไร? แล้วชีวิตของฆราวาสที่มีการจัดดี ทำดีมันไม่ตัน มันออกไปได้จนถึงปลายทาง; แม้ว่าไปอย่างหนัก เหมือนกับเรือหนักๆ เกวียนหนักๆ ถ้าทำดีมันก็ลุล่วงไปได้. ไปช้าหน่อย แต่มันก็ฉลาดโขทีเดียว ฉะนั้นสำหรับคนที่จะบินไปได้นี้ มันคงจะเคยโง่กว่า โง่กว่าคนที่เคยเดินเท้า; เพราะฉะนั้นอย่าดูหมิ่นความทุกข์ ว่าเป็นของเลวเสมอไป.