เป็นฆราวาสอย่างสัตบุรุษ

736 Views

     พูดภาษาวัดๆ วาๆ กันก็ได้ : คือเป็นฆราวาสอย่างสัตบุรุษอย่าเป็นฆราวาสอย่างอสัตบุรุษ คำว่า สัตบุรุษ นี้เป็นบรรพชิตก็ได้ คือใช้ได้หมดเลย เป็นพระอรหันต์ก็เรียกว่าเป็นสัตบุรุษได้เหมือนกันคำว่าสัตบุรุษความหมายของมันกว้างอย่างนี้ เป็นบรรพชิตก็ได้ เป็นพระอรหันต์ไปเลยก็ได้ เรียกว่า สัตบุรุษผู้สงบรำงับ; แต่เดี๋ยวนี้เราเอาเพียงว่า เป็นฆราวาส อยู่บ้านเรือน นี่ก็เป็นสัตบุรุษได้.

     นี่คุณจะเอาอะไรมาวัด หรือมาสอบดู? ผมก็คิดว่า มีเครื่องวัดสัก ๓ หัวข้อ ขอให้จำให้ดีๆ :

     - สามารถจะแก้ไขปัญหาในชีวิตได้ หมายความว่าปลดเปลื้องความทุกข์ได้.

     - แล้วก็มีความสุขตามที่ควรจะมี ตามที่ฆราวาสควรจะมี

     - ทำชีวิตของเรานี้เป็นการศึกษา หรือเป็นการเดินทางที่ดีอยู่เสมอ. ให้ชีวิตของฆราวาสนั้นเป็นการศึกษาที่ถูกต้อง หรือเป็นการเดินทางที่ถูกต้องอยู่เสมอ.

     เวลานี้เราไม่มีความทุกข์ เวลานี้เรามีความสุข เท่าที่ฆราวาสจะมีได้อย่างสูงสุด อย่างที่กล่าวมาแล้วก็ได้; แล้วชีวิตนี้มันเป็นการศึกษาเพิ่มขึ้น แล้วก็เป็นการเดินทางที่ถูกต้องอยู่เสมอ; คือ จากพรหมจารีไปสู่คฤหัสถ์ จากคฤหัสถ์ไปสู่วนปรัสถ์ จากวนปรัสถ์ไปสู่สันยาสี. หรือจะพูดให้มันชัดลงไปเลยว่า เป็นกัลยาณบุถุชน แล้วเป็นพระโสดาบัน เป็นพระสกิทาคามี เป็นพระอนาคามี แล้วก็ไปเป็นพระอรหันต์; ต่อวาระสุดท้ายดับจิตก็ได้ มีหวังที่จะเป็นพระอรหันต์ในนาทีสุดท้ายของชีวิตก็ยังได้. มีวิธีง่ายๆ คือว่า เราตัดบทออกไปว่าไม่อยากจะมีตัวกู - ของกูอีกต่อไป แล้วก็ดับไปด้วยตามที่ร่างกายมันดับ; มันก็ถึงจุดสูงสุดได้เหมือนกัน. นี่เป็นฆราวาสอย่างสัตบุรุษ ซึ่งคำๆ นี้หมายถึงคนดีแต่ต้นขึ้นไป จนเป็นพระอริยเจ้า และเป็นพระอรหันต์ในที่สุด.

     ที่ผมพูดนี้คุณต้องรู้ไว้ด้วยว่า คนอื่นเขาไม่ยอมรับว่าพระอรหันต์เป็นสัตบุรุษ; นี่เขาไม่เคยได้ยินไม่เคยเห็น. ที่ตามโรงเรียนที่เขาสอนๆ กันอยู่ โรงเรียนนักธรรม อภิธรรมอะไรนั่น เขาจะไม่เรียกพระอรหันต์ว่า สัตบุรุษ เพราะเขาไม่เคยเห็นไม่เคยได้ยิน. ผมเคยเห็นจากจารึกผะอบศิลา ใส่กระดูก พระโมคคัลลีบุตร จารึกนั้นว่า :-"สปฺปุริสสฺส โมคฺคลฺลีปุตฺตสฺส" ซึ่งเขาถือกันว่าเป็นพระอรหันต์. พระอรหันต์หลายองค์ก็มี คำนำหน้าว่า "สัปปุริส" ทั้งนั้นคือสัตบุรุษ. ถ้าไม่เรียนโบราณคดี กันอย่างนี้บ้างก็ไม่มีโอกาสจะรู้ ว่าคำว่าสัตบุรุษนั้นใช้แก่พระอรหันต์ก็ได้ และใช้แก่อุบาสก อุบาสิกาตามวัด ตามบ้านก็ได้; ไม่เชื่อคุณไปถามพวกที่กรุงเทพฯ ดูที่เขาสอนกันอยู่ตามโรงเรียนบาลีหรือพวกอภิธรรมก็ตาม.

     เดี๋ยวนี้ผมกำลังพูดว่า เป็นฆราวาสชนิดสัตบุรุษก็แล้วกันพอแล้ว; ซึ่งมันเป็นได้ตั้งแต่คนดีไปจนถึงเป็นพระอริยเจ้า แล้วเป็นพระอรหันต์ไปเลย; ในวินาทีสุดท้ายของฆราวาสคน นั้นเป็นพระอรหันต์ก็ได้. และเมื่อปฏิบัติอยู่อย่างนี้มันคล้ายกับเป็นบรรพชิต เป็นการบวชอยู่แล้วในตัว; ชั่วโมงที่เป็นคฤหัสถ์ มีน้อยที่สุด ที่จะกลุ้มอกกลุ้มใจด้วยเรื่องลูก เรื่องเมีย ด้วยทรัพย์สินเงินทอง มันมีน้อยที่สุดหรือมันไม่มีเสียเลยก็ได้ มันอาจจะปัดออกไปได้; มันเลยมีลักษณะเหมือนเป็นบรรพชิตอยู่ในบ้านนั้นเอง. นี่เราเรียกว่าเป็น "ฆราวาสชนิดสัตบุรุษ” ยืดหยุ่นได้มาก ขยายความได้ไกล จากกัลยาณปุถุชนไปถึงพระอรหันต์เลย.

     ทีนี้ ถ้าไม่เป็นอย่างนั้น มันก็ตรงข้าม คือ เป็นฆราวาส อสัตบุรุษข้อนี้ไม่ต้องสงสัย มันตกนรกทั้งเป็น สมน้ำหน้าที่เป็นฆราวาสชนิดนั้น คือเป็นฆราวาสที่โง่เขลา; ทุกอย่างมีแต่จะประดังเข้ามามีอาการเหมือนกับตกนรกทั้งเป็น. แต่ยังมีข้อแม้ว่า ถ้าความโง่เขลาของเขานั้นรู้จักเปลี่ยนแปลงบ้าง มันอาจจะเปลี่ยนแปลงได้เหมือนกัน.เมื่อได้ตกนรกทั้งเป็นสักพักหนึ่งมันก็เกิดฉลาดรู้จักอะไรขึ้นมา ก็เปลี่ยน ได้ทันเหมือนกัน ก่อนที่จะตายก็เปลี่ยนได้ทัน. อย่างนี้ก็เรียกว่ายังดี ตั้งต้นด้วยความมืด แล้วไปสว่างได้ในตอนปลายก็กลายเป็นสัตบุรุษไป. ฆราวาสคนนั้นที่เป็นอสัตบุรุษ แล้วเป็นอาชาไนยอยู่บ้างก็รู้เร็ว รู้ง่าย มันเปลี่ยนได้เร็ว ไม่ทันตายก็เป็นสัตบุรุษได้.

     คุณมองดูปริทัศน์ out - 1ine ปริทัศน์ของมันในลักษณะอย่างนี้ : ว่าชีวิตนี้มันเป็นอะไรได้บ้าง ก็คงจะสามารถถือหางเสือของชีวิตนี้ไปได้ดีที่สุด; ลัดเลาะ เลี้ยวหลีก เกาะแก่ง ที่เป็นอันตรายต่างๆไปได้อย่างหวุดหวิดๆ แล้วก็ออกไปพ้นอันตายได้. ขอให้ศึกษาธรรมะกันในลักษณะอย่างนี้ แม้จะศึกษาธรรมะที่ เรียกว่า ฆราวาสธรรม ก็ขอให้ศึกษาอย่างที่เราพูดกันมา ๒ - ๓ คืนแล้ว. อย่าไปศึกษาอย่างที่เขาพูดๆ กัน; นั่นยอมแพ้ตั้งแต่ต้นมือ. การยอมแพ้ตั้งแต่ต้นมือนั้นมันน่าละอาย : เขาไปหมายเอาว่า ถ้าเป็นฆราวาส มันก็ต้องเป็นทุกข์ถ้าเป็นฆราวาสมันก็ไม่มีเรื่องอะไร มีแต่ทำมาหากินเท่านั้น หาเลี้ยงปากเลี้ยงท้องเท่านั้น เขากำหนดตัวเองอยู่เพียงเท่านั้น; มันก็เป็นการยอมแพ้ตั้งแต่ต้นมือ เพราะว่า ลงหลังลงรากตัวเอง ให้มันหยุดอยู่ที่นี่เพียงเท่านี้. เพราะฉะนั้น อย่าไปถือตามพวกนั้น.