วัตถุประสงค์ ของ พุทธศาสนา

1,421 Views

     วัตถุประสงค์ของพุทธศาสนา คือจะช่วยให้คนแต่ชัยชนะจนตลอดชีวิต ให้อยู่ในโลกด้วยชัยชนะจนตลอดชีวิต ไม่มีวันพ่ายแพ้อาจจะไม่มีใครสนใจที่ผมพูดนี้นักก็ได้ แต่ผมว่านี้คือทั้งหมด.พระธรรมในพุทธศาสนานี้ ไม่ใช่มีไว้สำหรับชวนให้คนหนีโลก ไปอยู่ป่าอยู่ดงนั้นมันแพ้ ตามความรู้สึกของผมคือนั่นมันแพ้ ที่ไม่กล้าเผชิญกับโลกแล้วหนีไปบวชเป็นฤๅษีดาบส เป็นมุนี เป็นภิกษุอะไรก็ตาม นั่นมันแพ้

     พระพุทธศาสนามีไว้สำหรับให้ทุกคนที่อยู่ในโลกด้วยชัยชนะไม่ต้องหนีโลก ให้อยู่ในโลกโดยชนะไปทุกแขนงตั้งแต่เกิดมาทีเดียวฉะนั้นให้มองธรรมะในลักษณะ อย่างนี้ แล้วให้รับเอาไปในลักษณะอย่างนี้; ในการที่คุณจะไปศึกษาเล่าเรียนในมหาวิทยาลัยก็ขอให้ประสบแต่ชัยชนะ. ถ้าออกจากมหาวิทยาลัย ไปประกอบงานอาชีพ ก็ขอให้ประสบแต่ชัยชนะ; แล้วไปเป็นพ่อบ้านแม่เรือนต่อไปก็ขอให้ประสบแต่ชัยชนะ ทั้งภายนอกและภายใน. ภายในคือจิตใจก็ให้ประสบชัยชนะเสียก่อน แล้วภายนอกก็จะชนะแน่ คือจะชนะสิ่งต่างๆ รอบด้าน; จะเป็นสังคมก็ตาม จะเป็นโรคภัยไข้เจ็บก็ตาม จะเป็นอะไรก็ตามที่มันจะประดังเข้ามารบกวนเรานี้ เราจะชนะ คือจะตะเพิดให้มันกลับไป แล้วก็หัวเราะเล่นได้ แม้แต่ความตายจะมาถึง.

      พระพุทธเจ้า เรียกพระองค์ว่า "ผู้ชนะ" มีในบาลีบางแห่งเรียกพระองค์เองว่าผู้ชนะ คือเป็นชิโน เป็นชินะ. ทีนี้เราเป็นลูกศิษย์ของพระพุทธเจ้า. ก็จะต้องเป็นอย่างนั้น; ถ้าไม่อย่างนั้น มันก็ไม่ใช่ลูกศิษย์ของพระพุทธเจ้า จะต้องเตรียมพร้อมสำหรับจะไปเป็นผู้ชนะทุกชั่วโมง ทุกวัน ทุกเดือน ทุกปี; แล้วก็เป็นฆราวาสที่ดีในลักษณะที่กล่าวมาแล้ว ตั้งแต่เกิดจนตาย.