การปฏิบัติสมควรแก่ธรรม ต้องถูกเทคนิค

746 Views

     วันนี้เรื่องที่เราตั้งใจจะพูดกันนี้คือเรื่องธรรมะประเภทเครื่องมือแล้วเอาไปใช้ปฏิบัติธรรม ที่เราจะต้องปฎิบัติ ก็จะประสบความสำเร็จ.เท่าที่สังเกตเห็น ดูเขาปนกันยุ่งไปหมด ธรรมะปฎิบัติ กับธรรมะประเภทเครื่องมือปนกันยุ่งไปหมด. นี่คือไม่มีเทคนิคในการปฏิบัติ ไม่ปฏิบัติให้ถูกต้อง สมควรแก่การปฏิบัติ. นี่เป็นคำที่จะต้องสนใจไว้คือ “ธัมมานุธัมมปฏิปัตติ" ปฏิบัติธรรมให้สมควรแก่ธรรม คือให้ถูกต้องตามเทคนิคของธรรม. ถ้าปนกันยุ่งก็น่าสงสาร เป็นการหลับตาทำ.ฉะนั้นต้องรู้ว่า อะไรเป็นอะไร ทำไปให้ถูกเรื่อง ถูกหน้าที่ ก็เป็นลืมตาทำ ก็มีความก้าวหน้า และสำเร็จ.

     ดังนั้นคุณไปแยกดู ว่าอะไรเป็นเรื่องที่ต้องทำ หรือว่าเรื่องที่ต้องเรียน; แล้วอะไรเป็นเครื่องที่จะช่วยให้ทำสำเร็จ หรือเรียนสำเร็จผู้ใช้มันให้ถูกวิธี. อย่างนี้เรียกว่าเป็นผู้รู้ธรรมจริงปฏิบัติธรรมจริง เเละได้ผลจริง เกิดเป็นของจริงขึ้นมาอย่างนี้. ถ้ามันเป็นสิ่งมีอยู่แล้ว คุณปฎิบัติกันอยู่แล้ว ก็ขอให้ปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้น; ถ้ายังไม่มีไม่รู้อิโหน่อิเหน่ไปทำให้มันเข้ารูป ว่าต้องทำอะไร ต้องใช้อุบายอย่างไรจึงจะสำเร็จตามนั้น ในระหว่างที่มาบวชนี้ใช้ก็ใช้เครื่องมือของพระพุทธเจ้า ศึกษาก็ศึกษาเครื่องมือของพระพุทธเจ้า เช่น ฆราวาสธรรม ๔ หรืออิทธิบาท๔. ในหาวิทยาลัยของคุณเขาสอนกันอย่างไร ผมไม่ทราบ ไม่เคยเข้ามหาวิทยาลัย ไม่ทราบว่าเขาสอนอุบายแห่งความส่าเร็จหรือเครื่องมือที่จะทำให้ประสบความสำเร็จกันอย่างไร นี้ไม่ทราบ.

     แต่อยากจะขอยืนยันว่า อันนี้ที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้นี้ เอาไปใช้ได้แม้ในมหาวิทยาลัย เพื่อประสบความสำเร็จในหน้าที่การงาน จะเป็น การเรียน การกีฬา หรือการสังคม หรืออะไรก็ได้ ทั้งนั้น. ฉะนั้นอย่าให้เสียทีที่บวชระหว่างปิดภาคนี้; ไม่กี่วันก็จริง แต่ถ้าทำให้ดี จัดให้ดีรักษาให้ดี มันก็พอจะได้อะไรๆ กลับไปคุ้มค่า. นี่คือธรรมะในฐานะที่เป็นเครื่องมือ เพื่อจะช่วยให้ธรรมที่เป็นตัวการปฏิบัติ ที่กล่าวครั้งที่แล้วมา ให้เป็นไปได้ ถึงจุดหมายปลายทาง ประสบความสำเร็จ เป็นธรรมะแฝด เป็นคู่ฝาแฝดกันไปในทุกกรณี.

วันนี้ก็พอกันที.