ทำอย่างไรจึงจะเป็นฆราวาสได้ดีที่สุด

774 Views

     ไปคิดดูใหม่ว่า บุญกุศลนั้นมันคืออะไร? ศาสนานั้นคืออะไร? สิ่งที่เรียกว่า “บุญ กุศล” หรือศาสนา หรือพระธรรม ไม่มีวันจะครึหรือล้าสมัย; ยังใหม่เอี่ยมทันสมัย ไม่มีทางที่จะล้าสมัย ยังจำเป็นแก่คนทุกยุคทุกสมัยอยู่นั่นเอง. ฉะนั้นพวกเราที่มีปัญหาว่า จะเป็นฆราวาสอย่างไรให้ดีที่สุดนั้น ผมว่า ไปรู้จักสิ่งเหล่านี้ให้ถูกต้องเสียก่อนแล้วก็จะรู้จักว่า ทำอย่างไรจึงจะเป็นฆราวาสได้ดีที่สุด ในลักษณะที่ พึงปรารถนาไม่เสียทีที่เกิดมา. เดี๋ยวนี้มาคิดว่า สิ่งเหล่านี้เป็นของครึพระธรรมนป็นของครึ มีอยู่แต่ที่วัด เป็นของครึสำหรับผู้ที่เจริญ อยู่ที่บ้าน; ฉะนั้นศาสนาจึงเป็นหมันสำหรับคนเหล่านี้. แต่พร้อมกันนั้น คน เหล่านี้มันก็เป็นไก่โง่ๆ ที่ได้เพชพลอย.