เกิดมาทำไม ?

897 Views

     เดี๋ยวนี้ไม่รู้ว่า อะไรเป็นอะไร; มันคล้ายๆ กับกบที่มีความรู้แต่เรื่องบ่อน้ำน้อยๆ ที่จะรู้โลกอันกว้างขวางไม่ได้; ฉะนั้น ถ้าไปถามเด็ก ๆ ว่าชีวิตคืออะไร? เกิดมาทำไม? มันก็เป็นเรื่องน่าหวัว ที่เด็กๆ ก็จะตอบว่าเกิดมากิน มาเล่น ให้สนุก คนรุ่นหนุ่มรุ่นสาวก็จะพูดไปในทำนองว่า เกิดมาเพื่อแสวงหาความรู้สึกที่สูงสุด ที่เกี่ยวกับเพศตรงกันข้าม หรืออะไรทำนองนี้ แม้เขาละอาย ไม่กล้าพูดตรง ๆ แต่ในใจก็รู้สึกอย่างนั้น ว่าเกิดมาเพื่อสิ่งนั้น. ถ้าไปถามพ่อบ้านแม่เรือนที่เคร่งเครียดในหน้าที่ ก็จะต้องรู้สึกว่า เกิดมาทน ทุกข์ทรมาน เหมือนวัวเหมือนควาย ที่ลากแอกลากไถ. พอไปถามคนที่สูงไปกว่านั้น คือพวกวนปรัสถ์ เขาจะตอบได้ว่า อ้าว ! เกิดมาเพื่อรู้ทุกสิ่ง ตามที่เป็นจริงเพราะเขานั่งดูทุกสิ่งตามที่เป็นจริง อยู่ในที่สงบสงัด มันก็รู้สึกได้เองว่า เราเกิดมานี้เพื่อรู้ธรรมะ เพื่อมีธรรม เพื่อปฏิบัติธรรม เพื่อได้รับผลของธรรม. ถ้าไปถามพวกสุดท้าย พวกสันยาสีว่า เกิดมาทำไม ? ก็ตอบว่า เกิดมาเพื่อทำประโยชน์ผู้อื่น; เรื่องของเราไม่มี เรื่องส่วนตัวเราไม่สำคัญหรือไม่มี เกิดมาเพื่อทำประโยชน์ผู้อื่น. นี่แหละ เกิดมาทำไม? มันอาจจะตอบแตกต่างกันได้ถึงอย่างนี้. ฉะนั้นคนๆ หนึ่งก็เคยโง่ แล้วก็ฉลาด. โง่แล้วก็ฉลาด เรื่อยไปตามลำดับกว่าจะถึงที่สุด

     ฉะนั้น ถ้าเราอยู่ในอาศรมพรหมจารี ในอันดับแรกนี้ ก็อย่าเพ่ออวดดีว่ารู้จักชีวิตดี รู้จักสิ่งทั้งปวงดี : ให้ค่อยดูต่อไปดีกว่า. ที่พูดนี้ก็เพื่อให้ระวังไว้ว่าอย่าเพ่อคิดว่า ตัวรู้อะไรถูกต้องและสมบูรณ์ เพราะผ่านชีวิตมาเพียงวัยเดียว เพียงชั้นเดียว ลำดับเดียวในพวกพรหมจารีแล้วยังจะทำผิดพลาด ชิงสุกก่อนห่าม อย่างนั้นอย่างนี้ อย่างโน้นไปเสียอีก. ก็ไม่ได้ความรู้อันสมบูรณ์ในวัยของพรหมจารี. บางคนก็เล่นไม่ซื่อ หมายความว่า เป็นคนเล่นไม่ซื่อต่อหน้าที่ต่อธรรมะ ที่เป็นหน้าที่ในระดับของตน ๆ มันก็ยิ่งเละเทะ มากไป เราค่อย ๆ ดูไป ค่อย ๆ ดูไป แล้วค่อย รู้ความจริงที่ถูกต้อง หรือเด็ดขาด อย่างน้อยก็ในชีวิตขั้นที่สาม คือผ่านความเป็นคฤหัสถ์ หรือเป็นฆราวาสไปอย่างถูกต้องแล้ว ก็จะรู้ว่าอะไรเป็นทุกอย่างไปเลย