ฆราวาสเป็นขั้นตอนที่ต้องเข้าโรงเรียนชีวิต

734 Views

     ที่ผมพูดมาเสียยืดยาวเกี่ยวกับอาศรมทั้ง ๔ คือลำดับแห่งชีวิต๔ ลำดับ ก็เพื่อจะให้รู้ว่า ฆราวาสก็คือ ผู้ที่เข้าโรงเรืยน ของพระเจ้ายิ่งกว่าตอนไหนหมดเลย. เด็กตัวเล็กๆ รุ่นหนุ่ม รุ่นสาวขึ้นมา เป็นพรหมจารี เข้าโรงเรียนของมนุษย์ ที่มนุษย์ สร้างขึ้น; ต่อเมื่อเป็นคฤหัสถ์ครองเรือนนี้จึงจะเข้าโรงเรียนของ พระเจ้า คือตัวชีวิตที่หนักที่สุด ที่เครียดที่สุด ที่ต้องต่อสู้ หรือผจญภัยมากที่สุด; นั่นแหละคือโรงเรียนของพระเจ้า. คุณก็สนใจปัญหาตอนนี้กันมาก ถามแต่ปัญหาของฆราวาส; เพราะฉะนั้น ก็ขอให้เข้าใจไปเสียเลยว่า เป็นฆราวาส คือผู้ที่เข้าโรงเรียนของพระเจ้า. ถ้าคุณเข้าใจข้อนี้แล้ว ปัญหาจะหมดผมกล้าท้า.

     ปัญหาที่ถามๆ มานี้ ถ้าคุณเข้าใจที่ผมพูดว่า ฆราวาส คือผู้ที่กำลังเข้าโรงเรียนของพระเจ้า หรือของพระธรรม ซึ่งสูงขึ้นไปกว่าโรงเรียนของเด็กๆ หรือมหาวิทยาลัยของพวกคุณ ที่กำลังเรียนอยู่เดี๋ยว นี้ ซึ่งเรียนจนจบอุดมศึกษา แล้วก็ไม่รู้ว่า เกิดมาทำไม? ไปคิดดูเสียใหม่ว่า อันไหนจะเป็นอุดมศึกษากันแน่. ชั้นพรหมจารีก็เป็นการศึกษาระดับหนึ่ง ชั้นคฤหัสถ์ก็เป็นการศึกษาระดับหนึ่ง ชั้นวนปรัสถ์ก็เป็น การศึกษาอีกระดับหนึ่ง มีอยู่ ๓ ระดับอย่างนี้ ควรจะถือเอาอันไหนเป็นอุดมศึกษา. ส่วนสันยาสีไม่ใช่การศึกษาแล้ว; มันเที่ยวแจกการศึกษา เที่ยวแจกของส่องตะเกียง.

     ฉะนั้นเราน่าจะสมมติกันลงไปเลยว่า ยุคพรหมจารีเป็นประถมศึกษา ยุคคฤหัสถ์เป็มัธยมศึกษา วนปรัสถ์ก็เป็นอุดมศึกษา นั่งหลับตาคนเดียวอยู่ตามกอกล้วยมุมบ้านนั้นจะเป็นอุดมศึกษา. คุณจะ ตั้งตัวเองเป็นนักอุดมศึกษากันแต่เดี๋ยวนี้ ก็จงถือว่าเป็น อุดมศึกษาของมนุษย์ ที่หลับหูหลับตา ไม่ใช่อุดมศึกษาของพระเจ้า หรือของพระธรรม. คุณอย่าลืมว่า ผมกำลังพูดเรื่องนี้ในฐานะเป็นอารัมภกถา พูดตีวงกว้าง สำหรับให้รู้ในวงกว้าง เข้าใจชีวิตในวงกว้างจนกระทั่งเปรียบเทียบให้ดูว่า อุดมศึกษานั้นมันมีอย่างไรบ้าง. อุดมศึกษาอย่างภาษาคน อย่างความรู้สึกของคน แค่นี้ก็เป็นอุดมศึกษาแล้ว แต่พระเจ้าไม่เล่นด้วย พระเจ้าไม่ยอมรับพระธรรมไม่ยอมรับว่า นี่เป็นอุดมศึกษา เพราะมันยังเข้าถึงธรรมะน้อยเกินไป จนไม่รู้ว่า อะไรเป็นอะไร ขอร้องให้ช่วยคิดในข้อนี้ให้มากก่อน; เป็นเพียงอารัมภกถาก็จริงแต่มันสำคัญที่จะรู้เรื่องต่อไปข้างหน้าโดยเฉพาะ เรื่องนั้นอย่างถูกต้องอย่างลึกซื้ง. ต่อเมื่อเป็นวนปรัสถ์ นั่งอยู่ที่มุมสงบ ดูโลกดูชีวิต ทีเดียวได้ตลอด นั่นจึงจะเป็นนักศึกษาที่สมบูรณ์