“วิสุทธิทัศน์เจดีย์” กับ”ธรณีภาษา”

1,281 Views

ทันใดเสียงระฆังดังหง่างเหง่ง พระโพธิสัตว์กวนอิมกล่าว กับอาตมาว่าถึงเวลาแสดงธรรมแล้ว ยามนั้นเห็นเด็กผู้ชายนับ พันนับหมื่น (ที่เห็นคราวนี้ไม่ใช่เด็กผู้หญิง) อายุ ๑๓-๑๔ ปี สวม ชุดสีแดง สายคาดเอวสีทอง ไว้แกละบนศีรษะ ๒ แกละ แต่งกาย เหมือนกันหมด เข้าแถวเป็นระเบียบเรียบร้อย เรือนกาย ศีรษะ มือเท้า ของทุกคนล้วนเป็นแก้วผลึกสีขาวโปร่งใส เห็นพวกเขา กระโดดโลดเต้นอยู่ใต้เวทีดอกบัว หลังจากที่ทุกคนทำความเคารพ ซึ่งกันและกันแล้ว ก็ถึงเวลาบรรเลงมโหรีทิพย์พิมาน วิหคเทวาลัย สวยงามนานาชนิดเหินลมบนท้องฟ้าประสานเสียงสดุดีพุทธองค์ ตามเสียงดนตรี ต่อจากนั้นพระโพธิสัตว์ซึ่งมีพระธรรมกายเปล่ง ประกายสัพรังสีรูปหนึ่งได้ปรากฎอยู่เบื้องหน้า ภาพทั้งหมดงาม หรูวิจิตรพิสดารสุดพรรณนา

พระโพธิสัตว์กวนอิมบอกอาตมาว่า “พระโพธิสัตว์ท่านนี้ คือพระโพธิสัตว์ต้าเล่อซวอ วันนี้เป็นเวรเทศนาธรรมของท่าน จะไปเข้าเฝ้านมัสการอริยะพุทธ ๑๐ ทิศ”

ยามนั้น บนท้องฟ้านภาลัย มีข้าวตอกดอกไม้และของ แปลก ๆ นานาชนิด สีสันสวยสดงดงามโปรยปรายลงมาราวกับ สายพิรุณ บรรดาเด็กผู้ชายเหล่านั้นพากันเก็บและห่อด้วยชาย เสื้อต่อจากนั้น ทั่วท้องฟ้านภาลัยฉายฉานด้วยสัพรังสีนับพันนับ หมื่นสายเหมือนสายฟ้าแลบแปลบปลาบ สวยงามเหลือจะกล่าว

ที่บัวชั้นล่างนี้ มีโรงอยู่โรงหนึ่งเรียกว่า “โรงธรณีภาษา” ธรณี ภาษา ก็คือว่า พระโพธิสัตว์ปาฐกถาธรรมออกมาคำหนึ่ง เวไนย สัตว์ทั้งหลายล้วนแต่ฟังรู้เรื่อง ไม่ว่าเขาจะเป็นคนชาติใดภาษาใด เป็นต้นว่า เป็นคนจีนฝูเจี้ยน จีนกวางตุ้ง จีนไหหลำ จีนแต้จิ๋ว จีนเซี่ยงไฮ้ จีนเสฉวน หรือจะเป็นชาวอเมริกัน ชาวเยอรมนี ชาว ฝรั่งเศส ชาวโซเวียต ชาวญี่ปุ่น ไม่ว่าเขาจะเป็นคนประเทศใด สัญชาติใดก็ตาม สิ่งที่เขาได้ยินได้ฟังจากพระโอษฐ์ของพระโพธิ สัตว์จะเป็นภาษาของตนเองไม่จำต้องผ่านล่ามแปล ล้วนแต่ฟัง เข้าใจได้โดยตรง นี่ก็คือความอัศจรรย์ของ “ธรณีภาษา”

ที่บัวชั้นล่างยังมีเจดีย์ที่สูงยิ่งเจดีย์หนึ่งเรียกว่า “วิสุทธิทัศน์ เจดีย์” เวไนยสัตว์ของที่นี่จะขึ้นไปบนยอดเจดีย์ หรือลงจากยอด เจดีย์ไม่จำต้องกระทำเหมือนดังสัพพะโลกของเรา ที่ขึ้นลงตาม ลิฟท์ จะขึ้นก็เพียงแต่นึกเท่านั้นก็ขึ้น จะลงก็เพียงแต่นึกเท่านั้น ก็ ลงร่างกายของพวกเขาก็ดังที่กล่าวไว้ข้างต้น คือโปร่งใสไร้กีดขวางไม่ว่าอยู่ ณ ที่ใด จะข้ามฝาข้ามกำแพงเพียงนึกเท่านั้น ก็ฝ่า ข้ามไปได้ จะไม่ชนถูกสิ่งกีดขวางใด ๆ ทั้งสิ้น ถึงแม้ว่ามีคนหลาย ร้อยหลายพันหรือหลายหมื่นคนชุมนุมอยู่ในเทศะหนึ่ง ก็ไม่มี ปรากฎการณ์ชนกันหรือเบียดกัน เพราะว่าพวกเขาไม่มีเรือนกาย ที่เป็นเนื้อหนังมังสา (วัตถุ) เรือนกายนั้นโปร่งใสไร้กีดขวาง

วิสุทธิทัศน์เจดีย์ใหญ่โตมหึมาเหลือเกิน อยู่ภายในเจดีย์ จะเห็นได้ทั้งหมด สามารถสะท้อนอาณาจักรต่าง ๆ ของโลก ๑๐ ทิศ เป็นต้นว่าจะดูลูกโลกของสัพพะโลกของเรา เพียงแต่ทอดสาย ตามองออกไปก็จะเห็นลูกโลกของเรามีขนาดโตเท่าเม็ดทรายเท่า นั้น ดวงอาทิตย์ก็เช่นกัน ก็เห็นขนาดโตเท่าเม็ดทรายเม็ดหนึ่งเท่า นั้น แต่ว่าถ้าหากท่านต้องการดูสภาพภายในของมันให้แจ่มชัดขึ้น เช่นท่านอยากดูทวีปเอเซีย ทรรศนะบถของท่านก็จะขยายกว้าง ขึ้นทวีปเอเซียก็จะปรากฎอยู่เบื้องหน้าท่านอย่างชัดเจน จะดูประ เทศจีน ดูกำแพงยักษ์ จะดูมณฑลฝูเจี้ยน กระทั่งดูบ้านหลังหนึ่ง ดูสภาพภายในบ้าน ทรรศนะบถของท่านก็จะขยายกว้างขึ้นตาม สัดส่วนของสรรพสิ่ง สะท้อนภาพปรากฎอยู่เบื้องหน้าท่าน อย่าง ชัดเจนรวมความแล้วก็คือ ภายในวิสุทธิทัศน์เจดีย์ ไม่มีอะไรที่เรา มองเห็นไม่ได้ เท่ากับเป็นหอดาราศาสตร์ของทั้งจักรวาลจริง ๆ

ผู้ไปเกิดในบัวชั้นล่าง คือคนที่ปกติเคยประกอบกุศลกรรม ในสัพพะโลก สะสมกุศลมูลไว้มาก หรือสวดมนต์ไหว้พระฝักใฝ่ใน วิสุทธิภูมิ เมื่อได้พรของพุทธานุภาพแห่งอมิตาภะพุทธเจ้าก็สามา รถ ไปเกิดยังอาณาจักรของบัวชั้นล่าง ส่วนพวกที่ไปเกิดยังระดับสูงของบัวชั้นล่างนั้นก็สูงขึ้นอีกขั้นหนึ่ง จะได้แก่คนที่ยามมีชีวิตอยู่ เคยถือศีล ๕ ศีล ๘ ชอบทำบุญทำทาน ปฏิบัติธรรมเป็นนิจศีล บำ เพ็ญศีลภาวนาค่อนข้างเคร่งครัดจึงจะได้ไปเกิดยังอาณาจักรนี้ได้

หลังจากเที่ยวชมสถานที่ในบัวชั้นล่างจนทั่วแล้ว พระโพธิ สัตว์กวนอิมบอกว่าเวลามีจำกัด จะพาอาตมาไปเที่ยวชมสระบัว ของบัวชั้นกลางต่อไป