ประวัติย่อของพุทธควนจิ้งพระมหาธรรมาจารย์

1,225 Views

พุทธพระมหาธรรมาจารย์เกิดวันที่ ๗ กรกฎาคม พ.ศ.๒๔๖๗ เวลา ๑๐ นาฬิกา ณ บ้านเลขที่ ๑๔๐ ถนนกวนเจิ้งตง อำเภอผูเถียน มณฑลฝูเจี้ยน อันเป็นครอบครัวของพุทธมามก ตระกูลพาน คืนก่อนถือกำเนิดท้องฟ้านภาลัยทิศประจิมมีแสงสี ทองเรืองรัศมีงามระยับส่องต้องพื้นพิภพเหลืองอร่าม ดั่งทองทา จึงตั้งชื่อว่า พานจินหยง (ทองไพบูลย์)

พานจินหยงสมัยเด็กไม่ได้เข้าโรงเรียนเรียนหนังสือ แต่มีสติ ปัญญาเฉียบแหลมเหนือคนธรรมดา อายุ ๗ ขวบ บวชเป็นเณร ที่วัดเจี้ยวจง มณฑลฝูเจี้ยน (ฮกเกี้ยน) อายุ ๑๕ ปี ถวายตัวเป็น ศิษย์ของภิกษุเฒ่าซวีหยุนเป็นพระอาจารย์อุปัชฌาย์ (อุปสมบท เป็นพระภิกษุอย่างเป็นทางการที่วัดหนานผิงไค มณฑลฝูเจี้ยน) อายุ ๑๗ ปีรับศีลชุดใหญ่ครบบริบูรณ์ที่เขาหยุนจวี มณฑล เจียงซี (กังไส) เป็นสังฆปาโมกข์ ผู้สืบทอดบาตร จีวรของ พระอาจารย์ซวีหยุน เป็นรุ่นที่ ๔๘ ของสำนักนิกายฝ่ายต้งหยุน เป็นสมภารเจ้าวัดเคิงตี่ผิง วัดสุ่ยเหลียน วัดเซียนฝู วัดเหนิงเหยิน ตามลำดับ เป็นเจ้าอาวาสวัดไคผิง วัดม่ายเสีย และวัดซันฮุ่ย มณฑลฝูเจี้ยน

ปี พ.ศ.๒๕๒๓ ขณะเป็น เจ้าอาวาส วัดซันฮุ่ยอำเภอเซียนหยิว มณฑลฝูเจี้ยนอยู่นั้น ได้นั่งเข้าฌาน ตั้งแต่วันที่ ๒๓ จนถึงวันที่ ๒๙ ธันวาคม จึงได้ออกจากฌาน รวมเวลาที่อยู่ในฌานสมาธิ ๖ วันครึ่ง เป็นข่าวสะเทือนเลือนลั่นไปทั่วอำเภอเซียนหยิว มี ผู้ถวายตัวเป็นศิษย์ถึง ๓,๐๐๐ คน ปี ๒๕๒๕ ได้เดินทางไป นครนิวยอร์คสหรัฐอเมริกา เป็นพระธุดงค์เผยแพร่พุทธธรรม เคย พำนักอยู่ที่พุทธสมาคมอเมริกาเหนือ ได้รับการเรียนเชิญเป็นนา ยกสมาคมกิตติมศักดิ์ตลอดกาลของสมาคม สำนักที่วัดนั่วหน่า ของพุทธสมาคมทวีปอเมริกาในนครซานฟรานซิสโก และวัดโพธิ สัตว์กวนอิมในนครลอสแองเจลิสเป็นต้น เป็นพระเถระชั้นสูงที่ บรรลุธรรมแล้วรูปหนึ่ง