ยาสมานจิตของพระอาจารย์ไร้ขอบเขต (อู๋จี้)

1,120 Views

มีความอดกลั้น ๑ ชิ้น
มีจิตเมตตากรุณา ๑ ชิ้น
มีความอ่อนน้อมถ่อมตน ๑/๒ ตำลึง
มีเหตุผล ๓ ขีด
มีสัจจะ ขาดไม่ได้
มีความยุติธรรม ๑ ชิ้น
มีความกตัญญู ๑๐ ส่วน
มีความซื่อสัตย์ ๑ อัน
สร้างผลบุญและกุศล มีเต็มที่
ให้ความสะดวก ไม่จำกัดจำนวน

พระอาจารย์กล่าวไว้ว่า “ผู้ใดก็ตาม หากต้องการปกครอง ประเทศให้เจริญรุ่งเรือง มีครอบครัวที่สุขสันต์ หรือจะบำเพ็ญ ธรรมให้บรรลุผล ควรรับประทานยาสมานจิต ซึ่งประกอบด้วย ตัวยา ๑๐ อย่างข้างต้น จึงจะเกิดผล” “ยาขนานนี้เหมาะกับฟ้าดิน ถ้ารับประทานบ่อยๆ ไม่ต้องพึ่งพาแพทย์ใดๆ ขอให้อุบาสก อุบาสิกา ทุกผู้นาม จงอย่าได้รีรอสงสัย”
วิธีใช้
ใช้จิตว่างฝัด ไม่รีบร้อน ไม่โมหะ ให้อารมณ์ลดลง ๓๐% บดให้ละเอียด จนเป็นผงในกะละมังยุติธรรม และควรไตร่ตรอง ๓ ครั้ง ใช้น้ำผึ้งปั้นเป็นลูกกลอน รับประทานวันละ ๓ ครั้ง เวลาใดก็ได้ แต่ต้องทานด้วยอารมณ์เยือกเย็น ถ้ารับประทานประจำร่างกายจะแข็งแรงสมบูรณ์
ข้อห้าม
๑.อย่าพูดอย่างทำอย่าง
๒.อย่าเป็นคนเห็นแก่ตัว
๓.อย่าลอบกัดคนข้างหลัง
๔.อย่ามีจิตปองร้าย
๕.อย่าแอบแฝงแผนชั่ว
๖.อย่ายุยงปอปั้น
๗.อย่ากุเรื่องให้วุ่นวาย (อย่าปั้นน้ำเป็นตัว)
เจ็ดข้อข้างต้นควรรีบละทิ้ง
อานิสงส์
ยา ๑๐ อย่างนี้ ถ้าใช้ทั้งหมด จะอายุมั่นขวัญยืนบรรลุพระโพธิสัตว์ ถ้าใช้แค่ ๔-๕ อย่าง ก็สามารถลดโทษเพิ่มอายุ หากไม่ใช้สักอย่างจะประสบเคราะห์กรรม ถึงแม้จะมีแพทย์เทวาก็ยากที่จะเยียวยาได้