ความต่างสามีภรรยา

916 Views

กลอนว่า ธรรมชาติกอร์ปด้วยหยินหยาง
ตำแหน่งวางถูกต้องไม่เอียงหมุน
อันบุรุษแกร่งอารมณ์ไม่มัวขุ่น
สอบสตรีอ่อนนุ่มเข้าปี่ขลุ่ย

เหมือนปลากับน้ำสมบ้านอุ่น
บุญอุ้มสมสันนิวาสสู่วิวาห์
รู้แกรงใจไม่ขัดขุ่นงามธรรมา
สนใจหนาดูงามสมแปรศรีเรือน

จริยธรรมระหว่างชายหญิง สามีภรรยา เป็นความสัมพันธ์ใหญ่ยิ่งของมนุษย์ บุรุษมีตำแหน่งอยู่ข้างหน้า ส่วนสตรีมีตำแหน่งอยู่ข้างหลัง การรักใคร่ของสามีภรรยา ต้องมีจริยธรรมที่ถูกต้อง ปฏิบัติต่อกันดุจอาคันตุกะ ดุจมิตรสหาย ดุจพี่ชาย น้องสาว ใจต้องมีมารยาทมีน้ำใจสร้างคุณธรรม ผู้ไม่มีจริยธรรมก็เกิดไม่มีมารยาท ไม่มีมารยาทก็คาดหมายกัน เมื่อบาดหมางกันก็เกิดหันหลังกันครอบครัวก็ล้มสลาย

ดังนั้น เมื่อสุภาพบุรุษพร้อมจะมีครอบครัว เมื่อมีครอบครัวแล้วก็ควรทำตามวิถีแห่งบุรุษ มุ่งมั่นมีชื่อเสียงเหมาะสมในสังคม เพื่อเกียรติยศวงศ์ตระกูลเชิดชูหน้าตาบิดามารดามั่งคั่งไพบูลย์แก่ลูกหลานคุ้มครองบ่าวไพร อย่าหยิ่งยะโสเมื่อร่ำรวยอย่าสุรุ่ยสุร่ายด้วยมีทรัพย์ชื่อเสียง ไม่เสียมารยาทระดับชั้นดีไป ไม่เสียสายสัมพันธ์ ไม่หลงไหลภรรยาจนเสียประเพณีไม่ขัดต่อจริยธรรม โดยวางอำนาจจนตกต่ำ เมื่ออำนาจตกต่ำจนไม่อาจลงโทษบุตรภรรยา ถือว่าเป็นผู้สูญเสียตำแหน่งอยู่ข้างหน้า

ฝ่ายสตรียอมมีเรือนให้กำเนิดบุตร การมีเรือนก็เพื่อเป็นที่พึ่งพิงก็ควรทำตามวิถีแห่งสตรีที่นุ่มนวล ยึดถือมารยาทของแม่บ้านรักษาครัวเรือน เก็บกวาดบ้านช่องให้สะอาด เป็นธุระดูแลกตัญญูพ่อแม่สามี นับถือสามีดุจอาคันตุกะ เมตตาเลี้ยงบุตรธิดา ปรองดองตามเหตุผลต่อญาติสามี อย่าหยิ่งยะโสที่มีสามีสูงศักดิ์ หรือไม่ทำมารยาทเย้ายวนเพื่อได้สิ่งของ ทำอะไรให้มีมารยาทต่อผู้น้อย ให้อภัยมีคุณธรรมสี่น้อมตามสามี เก็บความระแวง แยกแยะที่ต่ำที่สูง ช่วยเหลือสามีให้บ้านเจริญ จึงจะเป็นตำแหน่งอยู่ข้างหลังที่ถูกต้อง

ทั้งข้างหน้าข้างหลังต้องถูกต้อง ไม่ข้องเกี่ยวความชั่ว สามีเห็นด้วยภรรยาก็ทำตาม สูงต่ำมีมารยาท บนล่างเข้ากันดี สามีภรรยามีความแตกต่างเช่นนี้ บ้านก็สามารถเจริญรุ่งเรืองได้

โศลก :

หมื่นบ้านปรองดองสำเร็จ บ้านสำเร็จอย่าหูเบา
อย่าฟังความข้างนอก วาจานอกบาดอารมณ์
สมานฉันท์บ้านมีบุญ บุญอุ่นสังคมมั่นคง
มีเกียรติอย่ายึดถือ นิสัยต้องสว่างไสว