พระโอวาทเกี่ยวกับตอบแทนร้ายด้วยความดี

3,149 Views

พระโอวาทท่านเสี่ยวเซี่ยวฝอถง
บางคนทำดีกับเรา
เราก็ดีตอบเขาได้อย่างสบายใจและเป็นสุข
แม้เขาจะไม่ดีแต่เราต้องยิ้มให้เขาตลอดไป
แต่เวลาเขาไม่ดีเรามักจะจองเวร
หรือทำไม่ดีกลับ
นั่นถือเป็นความหายนะกับตัวเรา
เพราะใจเราคับแคบ ไม่เปิดกว้าง
ไม่เพียงแต่ทำร้ายผู้อื่น ยังทำร้ายตนเองด้วย
การเอาความคับแคบ
ความจองเวรมาขับเคี่ยวกัน
ย่อมเป็นการนำไปสู่ความมืด
ความทุกข์ทนและทรมานที่ไม่มีที่สิ้นสุด
แต่การมีใจกว้างและการอภัยให้กัน
นอกจากจะทำให้เป็นสุขและเป็นพลังอันบริสุทธิ์
ยังทำให้เราอารมณ์เย็น จิตใจปลอดโปร่ง
ความคิดแจ่มใส
ทำอะไรย่อมมองเห็นได้ชัดเจนและทะลุปรุโปร่ง
ฉะนั้น อย่าเอาข้อไม่ดีของเขามาอยู่ในใจเรา
ไม่อย่างนั้น เราจะอยู่กับเขาได้อย่างไม่เป็นสุข

พระโอวาทพระอาจารย์จี้กง
ถ้าเขาไม่ดีจริง ก็รอให้ความชั่วตอบแทนเขา
ไม่ใช่เรานั้นเป็นความชั่วเสียเอง
เพราะในที่สุดเราจะกลายเป็นคนที่ไม่ดี
ถือคติทำชั่วได้ชั่ว เขาตีเราทีหนึ่ง เราก็ไปตีเขาอีกทีหนึ่ง
กลายเป็นกงกรรมกงเกวียน
ไม่มีใครคิดที่จะเลิกในการให้ร้ายผู้อื่น
ฉะนั้นยิ่งหมุนยิ่งไกล ยิ่งเกิดเป็นคนหลายชาติก็ยิ่งลืม
การรู้จักที่จะไปเปลี่ยนแปลงผู้อื่น
จากร้ายให้กลายเป็นดี
ด้วยคุณธรรมอันสูงส่ง
แต่หากศิษย์ไม่สามารถจะเปลี่ยนแปลงเขาได้
และพยายามจนถึงที่สุดแล้ว
จงถอยออกมาเพื่อให้ผู้อื่นเข้าไปเปลี่ยนแปลงแทน
ไม่เช่นนั้นศิษย์จะโดนแรงกรรมของเขาดึงไป
จนไม่เชื่อว่าความดีมีอยู่ในโลก
ถ้าหากว่าไม่มีคุณธรรม
ก็จะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงผู้อื่นได้
ไม่มีคุณธรรมก็ไม่เกิดบารมี
บารมีคือ รัศมีของคุณธรรม ดังคำกล่าวว่า
“มารไม่มี บารมีไม่เกิด”
หากว่าหลีกหนีมาร ก็ไม่ได้ฝึกบารมีของตน
ฉะนั้นในตอนนี้มีชีวิตอยู่ร่วมกันในสังคม ก็มีทั้งดีและไม่ดี
บางคนเปรียบไปเหมือนหยกอันใสสะอาด
บางคนเปรียบเหมือนก้อนหินที่หยาบกระด้าง
แต่ในก้อนหินที่หยาบกระด้าง
อาจจะมีหยกแฝงอยู่ก็ได้
ฉะนั้น
การนำพุทธะในใจตน
ไปกล่อมเกลาเปลี่ยนแปลงผู้อื่น
เป็นภาระหน้าที่อันหนักหน่วง
ในชีวิตนี้ ท่ามกลางความวุ่นวายใจต้องสงบ
ท่ามกลางความสงบนั้นใจต้องสงบยิ่งกว่า
“การอนุเคราะห์คน
เห็นคนอื่นไม่ดี ต้องเอาความดีไปจูงใจ
ให้เขากลับตัวเป็นคนดี”

พระโอวาทพระโพธิสัตว์กวนอิม
เวลาและยุคสมัยเปลี่ยนแปลงไป
แต่จะมีสักกี่คนที่สามารถ
รักษาจิดใจอันบริสุทธิ์เหมือนเดิมได้

พระโอวาทท่านแปดเซียนหลันไฉ่เหอ
ผู้ที่มีความโกรธแค้น
เท่ากับเป็นการผูกปมไปไม่รู้เท่าไร
ฉะนั้น อยากหยุดปมแค้น
ต้องรู้จักคลายปมออก มีแค้นมาต้องไม่แค้นตอบ
นั่นคือการเปิดใจเมตตา เสียสละ และยอมเขา
อากาศเปลี่ยนแปลง
ทำให้สภาพร่างกายของเราที่ไม่แข็งแรงอ่อนแอลงได้

สภาพข้างนอก จึงมีผลต่อจิตใจเหมือนกัน
ถ้าจิตใจของเราไม่เข้มแข็งและมุ่งมั่นพอ
เราจะเปลี่ยนแปลงไปตามสภาวะแวดล้อมได้
ธรรมชาติสอนให้เรารู้จักคิด
และมีชีวิตให้ถูกต้อง ข้างนอกโหดร้ายเพียงใด
แต่ใจบางคนไม่โหดร้ายตาม
เพราะจิตใจของเขาตอนนั้นเข้มแข็ง
มุ่งมั่นในการที่จะรักษาความดี
ไม่ใช่โทษฟ้าดินหรือคนอื่น
แต่ต้องถามตัวเองแล้วแก้ไข
นี่คือจุดเริ่มต้นของการมีชีวิตที่ถูกต้อง
แม้โลกจะเลวร้าย แต่ถ้าท่านดี
ท่านจะสามารถเปลี่ยนแปลงเขาได้
แต่ต้องดีให้เพียงพอ ให้หนักแน่น ให้เห็นชัด
เขาถึงจะคล้อยตามท่านได้
ไม่ใช่ธรรมะไม่สามารถชนะอธรรม
แต่เพราะธรรมะมีน้อยเกินไป
จึงไม่สามารถชนะอธรรมได้
ไม่ใช่ว่าฝนชะล้างสิ่งสกปรกไม่ได้
แต่เพราะว่าฝนตกน้อยเกินไป
ไม่ใช่ว่าน้ำดับไฟไม่ได้
แต่น้ำแค่ขันเดียวจะดับไฟกองพะเนินก็ไม่ได้
ฉะนั้น ถ้าสถานการณ์เลวร้าย ท่านก็ยังเลวร้าย
แล้วโลกจะหาคนดีและความยุติธรรมได้จากไหนล่ะ
ทำไมเสือที่ดุร้าย ท่านยังสามารถเอามาเลี้ยงได้
แต่การจะเปลี่ยนแปลงความไม่ดีที่อยู่ในสังคมได้
ต้องรู้จักวิธี
มนุษย์มีปัญญา มีโอกาสได้เรียนรู้
มีประวัติศาสตร์ที่คอยสอนให้รู้ว่าควรทำอย่างไร
ทำไมเราไม่รู้จักเอามาใช้และพลิกแพลงให้ถูกกาล
ปัญญาก็มี ความดีีเราก็หาได้
อยู่ที่ว่าเราใช้แล้วเด็ดขาด มุ่งมั่นที่จะกระทำหรือไม่
ดังคำกล่าวว่า คนที่ประเสริฐนั้น ถ้าเขามีฐานะที่สูงส่ง
เขาจะไม่เหยียดหยามคนต่ำต้อย
เพราะเขารู้ว่าทุกคนเมื่อสูงได้ก็ต่ำได้
เวลาเขาสูงเขาต้องรู้จักแบ่งปันให้กับคนอื่นเป็น
เขาจึงไม่มีวันจะต่ำต้อย

พระโอวาทพระอาจารย์จี้กง
หากเราเลิกสนใจว่าคนอื่นไม่ดีกับเรา
แต่จะสนใจว่า คนที่เขาไม่ดีกับเรานั้น
เขาเป็นคนดีหรือยัง แล้วเราก็รีบช่วยเขาเร็ว ๆ เท่านั้นเอง

พระโอวาทท่านแปดเชียนหลันไฉ่เหอ
คนบำเพ็ญธรรมแม้คนไม่ดี เราก็ยังทำดีตอบ
แสดงความดีให้เขาเห็น
ค่อย ๆ รู้จักน้อมนำ จึงจะสามารถเปลี่ยนแปลง
และอยู่กับเขาได้อย่างเป็นสุข
จะเป็นผู้บำเพ็ญตนต้องยอมรับการฝึกฝนขัดเกลาตน
ยิ่งชอบ เรายิ่งพร้อมที่จะสละให้คนอื่นได้พบสิ่งที่เราชอบ
ยิ่งเกลียด เราต้องพร้อมเป็นคนแรกที่ยอมจะเข้าใกล้
ยื่นมือไปช่วยเขา เป็นจิตใจที่ยอมเสียสละ
อุทิศและช่วยเหลืออย่างไม่แบ่งเขาแบ่งเรา
อย่างไม่รังเกียจเดียดฉันท์
ใครไม่รักไม่เห็นใจเราไม่เป็นไร
แต่เราพร้อมจะเห็นใจคนอื่น และพร้อมจะรักคนอื่น
นี่คือจิตใจของผู้บำเพ็ญ

พระโอวาทพระพฤฒาชันษาแห่งทักษิณาลัย
เวลาเห็นคนอื่นไม่ดีกับเรา เรายิ่งต้องทำดีให้มากขึ้น
อย่าไปเลียนแบบเขา อย่าไปว่าเขา
ให้ดูว่าเรื่องที่ทำให้จิตใจของเราไม่สบาย
บางทีก็ต้องทำเป็นไม่รู้ไม่ชี้ เป็นคนโง่ๆ ซื่อๆ ไปดีกว่า
พระโอวาทท่านเสียวเสี่ยวฝอถง
งามนอกหรืองามใน งามที่จิตใจภายใน
ต้องเป็นใจงามที่แข็งแกร่ง
งอกงามได้ทุกสภาวะด้วย หากเราจะเป็นต้นไม้
ต้องเป็นได้อย่างต้นกระบองเพชร
เพราะไม่ว่า ฝน ร้อน หนาว ก็อยู่ได้
หากจิตใจเราจะงามขอให้งามอย่างแท้จริง
ฉะนั้นเจอคนไม่ดีบ้าง เราต้องใจเย็นๆ ให้โอกาส
ช่วยเหลือและนำพาเขาให้ถูกทาง
ตัวเราเองยังมีดีมีร้ายเลย แล้วนับประสาอะไรกับคนอื่น
ให้อภัยตนเองได้ อย่าลืมให้อภัยคนอื่นด้วย

พระโอวาทท่านแปดเซียนเหอเซียนกู
เกิดเป็นคนทั้งทีเมตตาจะออกได้
เพราะเห็นคนที่ไม่เมตตา เราถึงยื่นเมตตา
เห็นคนที่ไม่จริงใจ เราถึงจริงใจเป็น
เมื่อเห็นคนแล้งน้ำใจ เราต้องมีน้ำใจให้มาก ๆ
เพราะตอนนั้นเราจะได้รู้จักคำว่า
“มีน้ำใจ” และ “ไร้น้ำใจ” เป็นอย่างไร
ฉะนั้นเวลาเราเห็นคนไร้น้ำใจ
เราต้องขอบคุณเขาที่ทำให้เราเข้าใจถึงคำว่า “ดี”
เห็นคนไม่เมตตา เราต้องขอบคุณเขา
ที่ทำให้เราประจักษ์ถึง คำว่า “เมตตา”
นี่เป็นการรู้จักใช้ปัญญา ในด้านที่สร้างสรรค์

พระโอวาทท่านแปดเซียนหลันไฉ่เหอ
คนที่เป็นคนประเสริฐ คนที่ยอดเยี่ยม
เพราะว่าเขาฟันฝ่าความยากลำบาก
ท่ามกลางสิ่งเลวร้ายถึงจะเป็นคนที่อัจฉริยะ
ถึงจะเป็นคนที่ยอดเยี่ยมได้

พระโอวาทท่านแปดเซียนหันเซียงจื่อ
เมื่อเราคิดจะรักษาความดี เราต้องมีใจที่ชอบก่อน
ต้องรู้จักใฝ่ในการกระทำและรู้จักให้
ไม่เช่นนั้นความดียากที่จะมาสู่เรา
คนที่ไม่รักเรา ยิ่งให้ยิ่งเป็นการฝึกฝนจิตใจเรา
ให้มีใจเมตตาที่แท้จริง มีใจที่ดีจริงๆ
ฉะนั้นคนดีหรือไม่ดี เป็นบทเรียนที่ดีให้แก่เรา
เป็นอาจารย์ที่คอยสอนเรา

พระโอวาทพระอาจารย์จี้กง
ฉะนั้นถ้าศิษย์ไม่ได้เริ่มการทำดีที่ตัวเอง
แล้วใครจะเป็นผู้เริ่ม
ดังนั้นศิษย์จงเป็นคนดี ไม่ว่าคนๆ นั้นจะดีด้วยหรือไม่
แม้ว่าคนรอบข้างเราไม่ดี เรายิ่งต้องเป็นคนดี

พระโอวาทพระนาจา
อย่าให้สภาวะแวดล้อมมานำพาตัวเรา
ให้เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมที่มีจิตใจดีงาม
ต้องรักษาสิ่งที่ดีไว้

พระโอวาทพระอาจารย์จี้กง
อยากจะทำดีก็ต้องเริ่มที่ตัวเรา
อย่าเป็นคนสามวันดีสี่วันไข้
วันนี้อยากเริ่ม พรุ่งนี้ไม่เอาแล้ว
เพราะเหนื่อยเหลือเกินกับการเป็นคนดี
ตอนนี้มีคนมากมายในสังคมเป็นคนไม่ดี
เราดีคนเดียวจนเหนื่อย เอาไว้รอจนวันหน้า
สังคมส่วนใหญ่เป็นคนดี
ถ้าอยากให้คนทำชั่วเหนื่อย เราก็ต้องทำความดี
ตอนนี้มีเราคนเดียวก่อน
ถ้ามีคนดีมากมายแล้ว คนชั่วคนเดียวจะเหนื่อยเอง

บางครั้งการจะเปลี่ยนแปลงคนอื่น
ด้วยคำพูดเพียงสองสามคำทำได้ไหม
เราต้องเปลี่ยนคนอื่น ด้วยการทำในสิ่งที่ดี
เราเป็นคนดีจนได้ผลแล้ว
คนอื่นจึงอยากเป็นคนดีตามเรา
เพราะฉะนั้นการที่จะทำให้คนอื่นเปลี่ยนแปลง
ต้องเปลี่ยนแปลงตนเอง
ต้องรู้จักที่จะใช้ปัญญาแยกแยะ
ว่าเรานั้นมีความสามารถเพียงพอจะเปลี่ยนเขาหรือไม่

พระโอวาทท่านแปดเซียนหันเซียงจื่อ
“กรรมไม่สิ้นวิบากยังเนืองแน่น
บำเพ็ญรู้ไม่แค้นใจกรรมทั้งหลาย”
เมื่อแค้นมาก็แค้นตอบ มีแต่เพิ่มแค้นไปไม่จบไม่สิ้น
เพิ่มการเวียนว่ายเป็นการต่อสู้กันอย่างไม่หยุดหย่อน
หากเขาแค้นมาเราให้อภัยตอบ
เรายินดีรับความแค้นของเขา หยุดความแค้น
หยุดการเวียนว่ายแห่งความโกรธแค้นได้ในชาตินี้
คนเรานั้นเป็นธรรมดาย่อมมีกรรมเป็นของตน
หากเมื่อมีกรรมมาต้องก้มหน้ายอมรับด้วยใจจริง
ให้อภัยเขาอย่างหมดจิตหมดใจ
มีจิตใจเมตตาเขาอย่างเต็มที่
เมื่อนั้นแม้จะมีกรรมมาหนักเท่าไหร่ก็จะหารเหลือครึ่ง
เชื่อหรือไม่ ก็ลองไปทำดูนะ

พระโอวาทท่านแปดเซียนหลันไฉ่เหอ
ถ้าเกิดคนดีทิ้งคนชั่วร้ายจะเรียกว่าคนดีได้หรือไม่
นี่คือสาเหตุหนึ่งที่เราบำเพ็ญธรรม
แล้วเราต้องมีใจฉุดช่วยคน อย่ารังเกียจเขา

พระโอวาทพระนาจา
ไม่ว่าคนอื่นจะคดโกงซ่อนเล่ห์เพทุบาย
แต่เราก็ยังซื่อตรงเที่ยงธรรม
โดยเอาความดีนั้นชนะใจให้ได้
ต้องอ่อนชนะแข็ง ดีเพื่อล้างความชั่วร้าย
หากทุกคนคิดแบบนี้ได้โลกจะมีแต่คนดี
ใจเราก็จะมีแต่สิ่งที่ดี
ตอนแรกอาจจะต้องกดอารมณ์บังคับความรู้สึก
แต่หากทำได้บ่อยๆ
เราก็จะเคยชินแล้วเป็นธรรมชาติ
จะทำให้ใครๆ ก็รักเรา

พระโอวาทท่านแปดเซียนหลันไฉ่เหอ
เมื่อใดที่เห็นคนโหดเหี้ยม
กระทำกับผู้อื่นได้อย่างไม่มีจิตเมตตา สงสาร
ใจเรารู้สึกว่าคนๆ นี้โหดร้าย
เรารู้สึกว่าสงสารคนที่ถูกทำร้าย
นั่นคือเราเริ่มมีใจแห่งความเมตตากรุณา
ในตัวมนุษย์ของทุกๆ คน
เราสามารถค้นพบธรรมะทีละเล็ก ทีละน้อย
ได้ทุกขณะจิตทุกเวลา
ธรรมะจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อเราไม่ทอดทิ้ง
เห็นธรรมนั้นมีคุณค่า

พระโอวาทท่านแปดเซียนันเซียงจื่อ
คนภายนอกไม่ว่าจะดีจะร้ายอย่างไร
เรามักมองเป็นอคติมากกว่าเข้าใจ
ฉะนั้นเราลองเปลี่ยนกลับกันบ้าง
แม้เขาจะร้ายจะดีอย่างไร แต่ท่านดีกับเขาสม่ำเสมอ
แม้เขาจะมีความเคลือบแฝงไม่จริงใจอย่างไร
แต่เรายังรู้สึกแง่บวกกับเขาเสมอ
แม้เขาจะคิดทำร้ายแต่ถ้าเราดีตอบกับเขาเสมอ
เขาจะกลับมาทำร้ายเราไม่ลง
การใช้ท่าทีอย่างนี้ ต่อคนภายนอก
นอกจากสีหน้า การกระทำแล้ว
ใจเราต้องบริสุทธิ์ และมองในแง่ดี
ยังช่วยป้องกันศัตรูที่จะเกิดขึ้นโดยไม่รู้ตัวได้ด้วย

พระโอวาทพระอาจารย์จี้กง
อย่าเอาความชั่วไปปะทะกับความชั่ว
แต่เอาความดีไประงับความชั่วไว้
ความดีของเราแค่ไม้จิ้มฟัน
ความชั่วของคนอื่นที่สั่งสมมามากมายเป็นกองภูเขา
แต่เอาไม่จิ้มฟันของศิษย์มารวมกัน
ก็อาจจะไปหาญสู้กับภูเขาเหล่านั้นได้เหมือนกันไม่ใช่หรือ

พระโอวาทท่านแปดเซียนหันเซียงจื่อ
คนที่คดในข้องอในกระดูก จะต้อง
(มีสัจจะ ซื่อสัตย์ รักษาสัญญา)
คนที่ดีจงดีตอบ
คนที่ร้ายจงใช้ความเที่ยงธรรมตอบ
ดีแบบอะลุ่มอล่วย นอบน้อม
ไม่ใช่ดีแบบเอาความดีไปสาดให้เขาเห็น
เช่นนั้นเรียกว่า ประชดประชัน
มีแต่ตัวเราเท่านั้นที่จะสามารถฉุดช่วยคนในโลกนี้ได้
และเป็นพุทธะบนโลกนี้ได้
มีแต่คนร้ายเท่านั้นที่จะช่วยให้ท่าน
ได้เป็นพุทธะบนแผ่นดินนี้ได้
ฉะนั้นจงดีใจที่เจอคนขัดแย้ง จงดีใจที่เจออุปสรรค
และจงดีใจเมื่อยืนอยู่บนความยากลำบาก
เพราะทำให้เราได้เรียนรู้ถึงความดีที่แท้จริง
ความสบายทำให้หลงตน และขาดความระมัดระวัง
ฉะนั้นยิ่งเจอคนร้ายจงรักษาดีให้มั่นคง
ยิ่งเจอคนดียิ่งต้องรักษาความดีให้อยู่ตลอดไป
นี่แหละคือการบำเพ็ญตน
การที่รู้จักเอาปัญญาแห่งธรรม
มาใช้จุดความสว่างให้กับชีวิต

พระโอวาทท่านแปดเซียนหลันไฉ่เหอ
หลายคนที่ไม่ยอมทำดีก็เพราะว่า
สภาพแวดล้อมไม่เอื้อให้ทำดีบ้าง
กลัวคนร้ายบ้าง
ทำไมท่านไม่เอาความดีนี้สู้ความร้าย
วางมาตรฐานชีวิตของตัวเองให้ถูกต้อง
ดำเนินอย่างค่อย ๆ เป็น ค่อย ๆ ไป
มีเพียงตัวท่านเท่านั้นที่จะเป็นพุทธะบนโลกนี้ได้
แม้ทำหนึ่งครั้งโดนว่าร้อยครั้ง
ก็ยังยืนหยัดและพร้อมจะแก้ไขเปลี่ยนแปลง
ในร้อยครั้งอาจจะมีหนึ่งครั้ง
ที่ดลใจให้เขาเห็นด้วยกับเราก็เป็นได้
แต่ถ้าหนึ่งครั้งแล้วถอย ใครล่ะจะตามท่านมาทำดี
แล้วโลกจะเหลือดีไหม (ไม่เหลือ)

พระโอวาทพระอาจารย์จี้กง
เราต้องเชื่อว่าความดีนั้นเอาชนะความไม่ดีได้
เชื่อว่าบุญและกรรมมีจริง
เราต้องรู้จักที่จะรักษาความดีของเราไว้
เป็นการยากที่จะตอบว่าเราควรจะทำอย่างไร
แต่อาจารย์จะรวบยอดอย่างเดียวคือ
หากว่าเขามาตบ เตะ ชก ตี ซึ่งหน้านั้น
เราเจ็บเพียงกาย
หากเขาให้ร้ายทำไม่ดีด้วย เจ็บถึงใจ
ฉะนั้นเราถามตัวเองว่า
ถ้าเอาชนะเขาด้วยสิ่งร้าย
เราก็จะกลายเป็นคนร้าย ถูกหรือเปล่า
ฉะนั้นการที่จะแก้ปัญหาต่าง ๆ ในชีวิตนี้
จึงเป็นเรื่องของสติปัญญาทั้งสิ้น

พระโอวาทท่านเเปดเซียนหันเซียงจื่อ
คนๆ หนึ่งหากมีความบริสุทธิ์ยุติธรรมและจริงใจ
การแสดงออกของเขาย่อมสามารถแปรเปลี่ยน
คนร้ายให้กลายเป็นคนดีได้
แปรเปลี่ยนคนคดโกงให้กลับกลายเป็นคนซื่อสัตย์ได้
ดังคำกล่าวว่า
“หนึ่งตรงสามารถพิชิตร้อยร้าย
หนึ่งคดก็สามารถทำร้ายร้อยตรง”
แต่ขอให้ความตรงนั้นเป็นความตรง
ที่ยืนหยัดและหนักแน่น
การยืนหยัดแสดงความดี ความจริงใจ
ให้มากกว่าคนอื่นหนึ่งก้าว
ย่อมสามารถสะเทือนใจ
สร้างความประทับใจ
และสร้างความซาบซึ้งใจให้กับคนๆ นั้น
และจะทำให้คนๆ นั้นเปลี่ยนแปลง
กลับตัวกลับใจเป็นคนดี
เป็นมิตรที่ดีกับท่านในสังคมได้
แล้วท่านจะสามารถโน้มนำคนในโลก
โน้มนำเพื่อนที่เกลียดท่านให้กลายเป็นรักท่านได้
ท่านจะเป็นผู้ที่นำพาผองชนให้มีความสุข
สามารถที่จะทำให้คนรอบข้างไม่กล้าที่จะทำผิด

พระโอวาทพระนาจา
ความดีและคุณธรรมนั้นหากทำได้
คุณธรรมก็มีอำนาจที่ช่วยสะกดใจ
และมีอำนาจอันศักดิ์สิทธิ์
ในการดลใจคนให้กลับร้ายเป็นดี
จากอริกลายเป็นมิตรได้
ก็ขึ้นอยู่กับว่าการกระทำของเรานั้น
บริสุทธิ์และจริงใจแค่ไหน
คุณธรรมที่เราลงแรงนั้น ได้บ่มเพาะเต็มที่มากเพียงไร
การทำเพียงวันเดียวไม่อาจเรียกว่าเป็นคนดีได้
ต้องเอาใจใส่และดูแลในการทำความดีทุกวัน
แล้วต้นแห่งความดีย่อมบังเกิดขึ้นได้
ขอเพียงเราให้พลังอำนาจในการทำความดี
มีพลังอำนาจเหนือความชั่วร้าย
ความชั่วร้ายก็ย่อมหมดไปจากใจได้

พระโอวาทพระอาจารย์จี้กง
ทุกสิ่งไม่ใช่จะเห็นผลได้ทันตา
การปลูกต้นไม้ก็ต้องใช้เวลา อยากให้คนชั่วได้รับผลชั่ว
ก็ไม่ใช่ว่าเราจะเป็นผู้ลิขิตเสียเอง
โดยส่วนใหญ่ทุกวันนี้
ถ้าคนอื่นไม่ดีมาเราจะไม่ดีตอบ
แต่ถ้าคนอื่นดีมาเราจะดีตอบ
คือรอดูว่าเขาจะดีกับเราหรือเปล่า
ศิษย์ยังไม่ได้เลือกทางให้กับชีวิตของตนเองเลย
ว่าเราจะเป็นคนดีแท้
หรือเป็นคนดีเทียมได้แบบสามวันดีสี่วันไข้
หรือเป็นคนดีที่มุ่งมั่นทำความดี
ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นเราจะทำดี
อย่างนี้จึงเรียกว่าเป็นคนดีแท้
คนเรานั้นต้องมีนิสัยเสมอต้นเสมอปลาย
จะดีกับคนนี้แล้วไม่ดีกับคนนั้นคงไม่ได้
ถือว่าเป็นคนที่นิสัยไม่สม่ำเสมอ