ข้อ ๔. ความสุขก็คือ สามารถออมชอมกับ ผู้ที่มีความเห็นไม่ตรงกับเรา

1,090 Views

ความเห็นไม่ตรงกับเรา ไม่ใช่หมายความว่า ถูกหรือผิด อย่างเด็ดขาด แต่ละคนมีความรู้สึกนึกคิด และรูปแบบชีวิตความ เป็นอยู่ของแต่ละคน อย่าไปเปลี่ยนแปลงเขาโดยพลการ ก่อนอื่นต้องเปลี่ยนแปลงตนเอง การจะเปลี่ยนแปลงคนอื่นโดยพลการ นั้น สำหรับชีวิตของเจ้าแล้วถือเป็นการลงโทษทัณฑ์ ขณะที่เห็น คนอื่นไม่ถูกใจเจ้า เจ้าก็โกรธ เมื่อเจ้าโกรธสภาพจิตก็ไม่มีความสุขสบาย ความสุขก็จากเจ้าไป จากเจ้าไปไกล อยู่ในบริษัทระหว่าง มิตรสหายด้วยกันก็เช่นเดียวกัน ความเห็นต่างกัน เราใช้วิธีปรึกษา ซึ่งกันและกัน พยายามแสดงความคิดเห็นของเราออกมาให้หมด เปลือก เพื่อให้คนอื่นเห็นพ้องกับเรา เข้าใจความหมายของเรา อย่าใช้วิธีแบบอัตวิสัยมาจัดการปัญหาต่างๆ อย่างเด็ดขาด เนื่อง จากเวไนยมีลักษณะอัตวิสัยมาก มีชีวิตอยู่ในความคิดอัตวิสัย จึงมักจะผูกมัดตัวเองไว้เสมอ ใครทำให้เจ้าทุกข์ล่ะ! ไม่มีนอกจาก ตัวเจ้าเอง

เจ้าจะให้อาจารย์ปลอบใจเจ้า ก็เอาใจเจ้าออกมาก่อนอาจารย์จะปลอบใจให้ใจอยู่ที่ไหน? ทุกข์กังวลอยู่ที่ไหน? เอาออกมาไม่ได้ใช่ไหม? นั่นเป็นใจอัตตาของเรา เดี๋ยวนี้ฉันทุกข์กังวลเหลือเกิน นั้นเป็นความรู้สึกนึกคิดอัตวิสัยของเราที่ทุกข์กังวลเอง เจ้าปล่อยวางความทุกข์ก็ไม่มีใช่ไหม? (ใช่) ความสุขก็คือ ผู้ที่สามารถออมชอมกับผู้ที่มีความคิดต่างกับตน