ข้อ ๓. ทำตามตำแหน่งหน้าที่ของตนให้ดีที่สุด

961 Views

สามีจะทำหน้าที่ให้ดีได้ จะต้องไม่ถูกสิ่งภายนอกรบกวน สิ่งภายนอกเหล่านั้นล้วนมาทดสอบพวกเจ้า มาทำลายความสุข ของพวกเจ้า สิ่งภายนอกที่พวกเจ้าได้สัมผัสทุกวันนั้น มีมากมาย เช่น ภรรยามีรูปร่างหน้าตาสวยงามไปทำงานอยู่ในบริษัท ปัจจุบันเป็นยุคเปิด ยุคเสรีภาพ ยังมีคนคิดอยากจะ... สามีก็เป็นคนซื่อ ชาวบ้านก็เห็นเป็นคนซื่อ ทุกๆ วัน ก็จะมีโทรศัพท์มากวนใจเจ้า เหล่านี้เป็นการทำลายครอบครัวของเจ้า เจ้าจะต้องควบคุม จิตใจของเจ้าให้ดี ครอบครัวอันอบอุ่นสุขสมบูรณ์ ที่อุตส่าห์สร้างมาด้วยความลำบาก เราก็จะต้องรักษาไว้ให้ดี อย่าให้สิ่งภายนอกมาหลอกล่อทำลายเป็นอันขาด

เดี๋ยวนี้เป็นยุคโลกาภิวัฒน์ อาจารย์เคยพูดอยู่เสมอ สามี ภรรยามาบำเพ็ญที่พุทธสถานกันไม่เสียหาย เมื่อเป็นเช่นนี้ พวกเจ้าจึงต้องควบคุมใจให้ดี คนอื่นๆ เขาโทรมาหาเจ้าก็ไม่ต้องสนใจมันเลย ทำไมจึงต้องโทรมากวนใจชีวิตความเป็นอยู่ของผู้อื่นเขา ตัวเองไม่รู้จักเจียมตนหรือที่จริงก็คือไม่สามารถปลงใจ ไม่เคารพผู้อื่น หากเขาเคารพผู้อื่นแล้วไฉน (คุณ-เธอ) จะต้องมาทำลายผู้อื่นเขาล่ะ? เพราะฉะนั้น เราผู้บำเพ็ญธรรม ฐานะตำแหน่งหน้าที่ ของเราต้องตั้งใจให้ดี อาจารย์รู้สึกว่าผู้หญิงคนเก่งนั้น โง่ที่สุดได้ ลาภสักการะแต่เสียความสุขมันดีอย่างไร

ความสุขของตนนั้นสร้างได้ยาก ภรรยาของเราซึ่งมีหน้า ตาธรรมดาๆ แต่ว่าเธอได้ให้บุตรธิดาเรา สอง-สาม คน ได้ดู แลครอบครัวให้เจ้าอย่างดี เราจึงทำหน้าที่ของตนให้ดี ภรรยาก็เช่นกัน สามีไปทำงานอย่างเอาเป็นเอาตายในหน้าที่ของเขา เมื่อเขากลับมาถึงบ้าน บางครั้งอาจจะบ่นอะไรบ้าง เจ้าก็ต้องอภัย ให้เขานี่คือ ความสุข เพราะฉะนั้นจึงต้องแสดงบทบาทของตนเองให้ดี มีภรรยาบางคน ไม่ใช่เป็นเช่นนี้ จะต้องมีชีวิตแบบไหน จะต้องเปรียบเทียบกับคนอื่นเห็นสามีไม่มีคุณค่าเลย

เหตุที่ชาตินี้เป็นหม้ายตัวคนเดียว เพราะชาติปางก่อนดู ถูกสามี สามีภรรยากันจะต้องเคารพซึ่งกันและกัน คนเป็นหม้าย ตัวคนเดียวล้วนต่างไม่เคารพฝ่ายตรงข้าม เพราะฉะนั้น ชาตินี้จึง ต้องอยู่ตัวคนเดียว ไม่มีคู่ครองครึ่งหนึ่ง คู่แก่เฒ่าร่วมชีวิต ก็คืออีก ครึ่งหนึ่งไว้เมื่อแก่เฒ่าจะได้มีเพื่อน เจ้าดูถูกเขา เมื่อแก่เฒ่าเจ้า ก็อยู่คนเดียว ฉะนั้นจึงต้องเคารพซึ่งกันและกัน วันนี้อาจารย์ พูดฟังง่ายๆ เป็นหัวข้อธรรมดา เพื่อให้พวกเจ้าแต่ละคนนำไปใช้ ไม่มีวันหมดสิ้น