ความหมายและขอบเขตของความสุข

1,265 Views

ศิษย์เมธีทั้งหลายที่นั่งอยู่ในที่นี้ ล้วนเป็นญาติธรรม เก่ากันที่เพิ่งรับธรรมะไม่นานก็มีบ้าง แต่ไม่ว่าจะเป็นญาติธรรมเก่าหรือใหม่ก็ตาม ในเมื่อเราเป็นคนๆ หนึ่ง แต่ละคนต่างมีเป้าหมาย มีความต้องการที่จะให้ชีวิต ผ่านไปอย่างมีความสุขสมบูรณ์ ทุกวันนี้ผู้มารับธรรมะหรือการมาไหว้พระไหว้เจ้า เชื่อว่ามีคนส่วนมากมีความ คิดเช่นนี้ รวมทั้งมีใจวอนขอ อธิษฐานขอให้อยู่เย็นเป็นสุข รุ่งเรืองสมบูรณ์ ขอให้ครอบครัวสามัคคีปรองดองกันใช่หรือไม่? เพราะฉะนั้น เวไนยที่ยังไม่ตื่นทั้งหลาย น้อยคนนักที่จะมารับธรรมะเพื่อขอให้ตัวเองหลุดพ้น ขอเพื่อพุทธจิตธรรมญาณของตน เริ่มจากการขอเพื่อตัวเองแบบที่ นิยมกันทั่วๆ ไป (ในเมืองไทย) ฉะนั้นจิตใจของคนทั้งหลาย จึงมีความต้องการอยู่เย็นเป็นสุขเจริญรุ่งเรือง สุขกาย สบายใจทั้งในครอบครัว และทางสังคมด้วย

ความสุขพื้นฐานที่เป็นเอกเทศนั้น คือ ครอบครัวพวกเธอ เมื่อมีครอบครัวแล้ว สามีภรรยาก็เป็นพื้นฐานที่เป็นเอก เทศของครอบครัว ผู้ที่ยังไม่มีครอบครัวก็อยู่กับพ่อแม่ บ้างก็มีครอบครัวที่อยู่ร่วมกันสามชั่วคน (พ่อ-ลูก-หลาน) ครอบครัวต้องสามัคคีดีงาม ชีวิตจึงจะมีความผาสุก และ สดชื่น

จะสร้างครอบครัวที่มีความผาสุก ไม่ใช่จะอาศัย แต่พระเจ้า สิ่งศักดิ์สิทธิ์มาดลบันดาลให้ ต้องอาศัยการ บำเพ็ญด้วยการเข้าใจหลักสัจธรรม ไปเข้าใจซึ่งกันและกัน เข้าใจสัจธรรมแห่งชีวิต สัจธรรมของจักรวาล เรียกร้องตัวเอง อบรมตนเอง ควบคุมตัวเองสร้างความสุขด้วยวิธีนี้