เหตุการณ์จริงเทพเจ้ากวนอูจุติลงโปรดมวลมนุษย์ประจักษ์หลักฐานที่ประเทศจีน มณฑลเสฉวน

1,500 Views

มณฑลเสฉวนกำลังมีโรคระบาด ที่ด้านขวา วัดเทพหยังเจี่ยน มีคนแก่คนหนึ่งชื่อว่าหวังซันฉง ปกติชอบทำบุญทำทาน อุทิศเวลารวบรวมผู้คนทั่วทุกทิศมาสร้างที่บูชาใหญ่ ที่วัดหวินเฟิง เวลา ตอนเที่ยง วันที่ ๖ เดือนเมษา คนงานชื่อเฉินชิ่ง มามองดูที่บูชา ได้มองเทวรูปของพุทธะ คือ เทพเจ้ากวนอู อยู่ๆ กลองในวัดก็ดังขึ้นเอง เขา ตกใจรีบคุกเข่าลง ก็มีเสียงเทพตะโกนออกมา ด้วยความโกรธ “ตัวข้าพเจ้านี้ ตอนสมัยยังมี ชีวิตอยู่ ใช้ความซื่อสัตย์เที่ยงธรรมในการปก ครอง ถึงแม้ข้าฯ อยู่บนชั้นสวรรค์ แต่ก็มีจิตใจ อาทรในโลกมนุษย์ อยากจะฉุดช่วยผู้คนเพื่อให้ รอดพ้นจากเภทภัย แต่ว่ามวลชนในโลกนี้มีแต่ ก่อกรรมชั่ว ข้าฯ มิอาจทนดูจิตญาณเหล่านั้น เป็นเถ้าถ่าน จึงมาบอกกล่าวแก่พวกเจ้าทั้งหลาย ส่วนมากไม่เคารพฟ้าดิน ไม่กตัญญูพ่อแม่ ไม่ศรัทธาในเทพเจ้า ก่อกรรมมากมาย ปวงเทพ ได้รายงานต่อเง็กเซียนฮ่องเต้ ข้าฯ ถึงได้ลงมา ตรวจสอบ ในพันคนมีสักสิบคนที่ทำความดี จึงมีคำสั่งลงมาจะกวาดล้างให้หมด ข้าฯ และ ปวงพุทธะได้ วิงวอนขอร้องไว้ จึงบอกให้เหลือ ครึ่งหนึ่ง อยากให้ทุกบ้านบำเพ็ญความดี ทำดี ทุกแห่งหนอยู่เป็นสุข ข้าฯ จึงมาสอนสั่งพวกเจ้า เคารพฟ้าดิน กราบไหว้บรรพชน กตัญญูพ่อแม่ รักษาศีล เคารพครูบาอาจารย์ รักพี่น้อง พี่รัก น้องต้องเอ็นดู น้องรักพี่ต้องเคารพ มีสัจจะ ต่อเพื่อนฝูง มีความปรองดองต่อเพื่อนบ้าน สามีภรรยาเคารพซึ่งกันและกัน รักลูกหลานต้อง อบรมสั่งสอน ละเว้นจากการฆ่าสัตว์ตัดชีวิต ไฉนพวกเจ้ายังไม่ปฏิบัติ ทั้งนี้มาอีกครั้งหนึ่ง เตือนให้เร่งทำพิมพ์โอวาท เป็นหนังสือแจกจ่าย ใครได้พบโอวาทเหล่านี้ รีบเร่งแก้ไขปรับปรุง สลายเวรกรรม เป็นศิริมงคลแก่ครอบครัว”

ประจักษ์หลักฐาน

คนผู้หนึ่งตอนมีชีวิตอยู่ ได้ก่อกรรมทำเข็ญ มากมาย ทั้งครอบครัวไม่เคยเชื่อถือโอวาทของ เทพเจ้า ก่อนเสียชีวิตได้มีเลือดออกจากทวาร ทั้งหก

คนผู้หนึ่งไม่เชื่อเทพเจ้า เมื่อฟังโอวาทแล้ว หัวเราะเยาะ ผ่านไปสามวันก็เสียชีวิต เพราะว่า ตอนมีชีวิตอยู่ก่อกรรมทำเข็ญมากมาย

อีกครอบครัวหนึ่งไม่เชื่อโอวาทนี้ รวมถึง ได้หัวเราะเยาะ ยังไม่ทันหยุด ก็รู้สึกเหมือน ตบปากตัวเอง และมีอาการพูดเพ้อเจ้อ ไม่นาน ทั้งครอบครัว สิบสามคนก็เอา มีดเชือดคอตัวเอง ทั้งครอบครัวเสียชีวิต

คนหนึ่งเป็นคนใจดี วันหนึ่งฝันเห็นมีเทพ มาบอกเขาว่า คือ เทพเจ้ากวนอู ได้รับพระ บัญชาจากเทพหลีจู่ ให้มาสอนพวกเธอว่า วันที่ หนึ่งเดือนหก ให้กราบไหว้ไปทางทิศเหนือ ขอยา ทันใดนั้นก็มีกระดาษแผ่นหนึ่งลอยมา ข้างในใจ ความได้บอกว่าเป็นยาวิเศษ สามารถช่วยผู้ที่ตก ทุกข์ที่มีโรคร้ายต่างๆ บุคคลใดมีใจศรัทธาใน การอธิษฐานจะได้รับผลที่ดี

อีกคนหนึ่งบอกว่าค้าขายกำไรเยอะ ก็รับ ปากว่าจะพิมพ์โอวาทแจกจ่าย ต่อมาเขาก็ลืม ต่อมาเขาก็ได้รับเคราะห์เร่รอนไปเรื่อย มีอยู่วัน หนึ่งได้เห็นโอวาท คิดถึงสมัยที่อยู่ก่อนนี้รับปาก แล้วไม่ได้ทำ ทำให้ได้รับเคราะห์แบบนี้ ตนเอง เลยรีบพิมพ์โอวาท ๑,๒๐๐ เล่ม อีกสองปีต่อมา ก็สามารถมีเงินเก็บ และสามารถกลับบ้านได้

มีชายคนหนึ่งอธิษฐานเพื่อจะขอลูก จึงได้ พิมพ์โอวาท ๑,๒๐๐ เล่ม ก็ได้ลูกชายสองคนสม ปรารถนา

มีชายคนหนึ่งตาไม่ดี ดังนั้นจึงอธิษฐาน พิมพ์โอวาท ๑,๒๐๐ เล่ม ไม่นานตาก็สามารถ มองเห็นได้ชัดเจนขึ้น

เดือนแปดฝนตกหนัก ลูกเห็บตกกระหน่ำ บ้านสามีภรรยาคู่หนึ่ง ได้อธิษฐานขอฟ้าดินว่า กรุณาอย่าทำให้บ้านเรือน หรือพืชผลเสียหาย และได้พิมพ์โอวาทแจกจ่าย ๑,๐๐๐ เล่ม จากนั้น อากาศก็หายเป็นปกติ

ชายคนหนึ่ง เห็นโอวาทนี้ศักดิ์สิทธิ์ ในวัน นั้นก็พิมพ์ ๑,๐๐๐ เล่ม จากนั้นขออธิษฐานให้คน ในบ้านเจอแต่ศิริมงคล แต่เนื่องจากภรรยาคนที่สองปกติอยู่บ้านจะไม่ค่อยปรองดองกัน หลัง จากอ่านโอวาทนี้แล้วก็ค่อยๆ หายและคืนดีกัน ทุกอย่างก็ค่อยๆ เป็นไปอย่างราบรื่น เลยพิมพ์ โอวาทนี้แจกจ่าย

ทุกท่านได้เห็นโอวาทเหล่านี้ อย่าได้หมิ่น แคลนหวังให้ประกาศไปทั่วสารทิศ ผลอันนี้ จะได้ เห็นทันตา อันนี้เป็นนิมิตที่ดี อาจที่จะคำนึงได้ หลังจากอ่านสิ่งเหล่านี้ ช่วยแจกจ่ายให้คนอื่น ต่อไป ขอให้ทะนุถนอมอักษรนี้ จะเต็มไปด้วยกุศล ไม่จำกัด