การสร้างรอยยิ้มในครอบครัว

1,255 Views

๑.สัญญากับตนเองไม่ทำผิดอีก

๒.ชมกันหน่อย

๓.ให้กำลังใจกันบ้าง

๔.ฟังเขาพูดมากกว่าพูดให้เขาฟัง

๕.ถามไถ่ทุกข์สุขกันบ้าง

๖.รู้จักปฏิเสธงานสังคมบ้าง

๗.ทำกิจกรรมร่วมกันในครอบครัว

๘.รู้จักกล่าวคำขอโทษ-ไม่เป็นไร

๙.อดทน อดกลั้น ระงับโทสะ

๑๐.ลดทิฐิ หมั่นกล่าวคำขอบคุณ