โอวาทธรรมคัมภีร์กัปป์สุดท้าย

1,674 Views

องค์พระศรีอาริยเมตไตรย และพระมหา โพธิสัตว์กวนอิม ทรงน้อมสดับฟังพระวจนะแห่ง องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า ถึงเรื่องการประคับ ประคองช่วยเหลือเหล่าเวไนยสัตว์ ที่ต้องผจญ กับความทุกข์ยากและสิ่งชั่วร้าย ในช่วงวาระกัป สุดท้ายว่า

“ฟ้าเบื้องบนจะทรงบัญชา ให้เทพยดาผู้คุม เกณฑ์กำหนดตารางสวรรค์ ลงมายังโลกมนุษย์ เพื่อสำรวจดูคัมภีร์กัปสุดท้ายนี้ หากพบว่ามีเหล่า สาธุชนเผยแผ่ออกไป ด้วยความเคารพศรัทธา พวกเขาทั้งหลาย ย่อมสามารถรอดพ้นจากเกณฑ์วาระแห่งมหันตภัยได้ และทุกชีวิตในครอบครัว จะไร้ทุกข์โศก”

ผู้ที่ละเว้นกรรมชั่ว ถือศีลกินเจ ประกอบ แต่คุณงามความดี จะไม่ต้องเศร้าสลดวิตกกังวล ที่จะได้ประสบพบเจอกับภัยพิบัติทั้ง ๑๐ ประการ อันได้แก่

๑.ถูกเพลิงไหม้เผาผลาญ ถูกน้ำไหลบ่า ท่วมทัน

๒.ถูกเมฆหมอก ควันพิษ ทำลายล้าง

๓.มึนซึม หลับใหลหมดสติตาย

๔.ถูกสัตว์ร้าย งูพิษ ขบกัด

๕.ถูกประหัดประหาร เข่นฆ่าตายด้วยภัย สงคราม

๖. สามีภรรยาต้องพลัดพรากหย่าร้าง

๗.ต้องเร่ร่อน อพยพหลบหนี ไม่มีที่อยู่ อาศัย

๘.ต้องเผชิญกับอากาศที่ผันแปร ทั้งหนาว เหน็บ ทั้งร้อนและแห้งแล้ง

๙.ต้องเศร้าโศก ต่อภาพของซากศพที่กองเกลื่อนกลาดทั้งแผ่นดิน

๑๐.ไม่ได้พบเห็นความสงบสุขและสันติ

หากมนุษย์ในโลก จิตใจชั่วร้าย ต่ำทราม ลบหลู่หลักธรรมคัมภีร์ สิ้นศรัทธาในคุณความดี ถึงเกณฑ์ปีวอก ปีระกา ปีจอและปีกุน เมื่อใด เมื่อนั้น มีข้าวก็ไร้คนกิน มีเสื้อก็ไร้คนใส่ มีถนน ก็ไร้คนเดิน มีบ้านก็ไร้คนอยู่ มีที่นาก็ไร้คนทำ จวบจนถึงเดือนห้าเดือนหก สัตว์ร้ายงูพิษจะ ออกเพ่นพ่านไปทั่ว เข้าเดือนแปดเดือนเก้าเหล่า คนชั่วร้ายจะตายสิ้น จนซากศพเกลื่อนกลาดพื้น บนท้องถนนคนล้มตายนับไม่ถ้วน มหันตภัย มาถึง หนึ่งหมื่นคนตายเก้าพัน! พืชพันธุ์ธัญญา หารเก็บเกี่ยวได้ผลน้อย เกิดลมพายุฝนฟ้า คะนอง เหล่าพญานาคโหดร้ายเกะกะระรานไปทั่ว ถึงกาลเวไนยสัตว์มีภัย องค์เง็กเซียนฮ่องเต้ ผู้เป็นใหญ่ จึงบัญชาส่งสองขุนพลจอมเทพผู้พิทักษ์ด่านประตูสวรรค์ ลงสู่แดนมนุษย์ เหนือบรรยากาศโลก เทพยาดาที่สัญจรอยู่เหนือ โลกมนุษย์ จะบัญชาการส่งหมู่ดาว “อ่านชิง” ลงเก็บกวาดคนชั่วร้ายทั้งหมด จะเกิดทุพภิขภัย ข้าวยากหมากแพง