คำทำนายของสมเด็จพระพุฒาจารย์โต

1,558 Views

รัชกาลที่ ๑ ทายว่า มหากาฬ (ทำลาย เพื่อนพี่น้อง)

รัชกาลที่ ๒ ทายว่า ฌานยักษ์ (ชำนาญ เวทมนต์)

รัชกาลที่ ๓ ทายว่า รักมิตร (มีการค้าขาย กับต่างชาติมากมาย)

รัชกาลที่ ๔ ทายว่า สนิทคำ (ออกบวช)

รัชกาลที่ ๕ ทายว่า จำแขนขาด (คือต้อง ยอมเสียดินแดน)

รัชกาลที่ ๖ ทายว่า ราชโจร (เกิดสงคราม โลกครั้งที่ ๑ เกิดกลุ่มโจรมากมาย มีการตั้งกอง เสือป่าครั้งแรกของไทย)

รัชกาลที่ ๗ ทายว่า ชนร้อนทุกข์ (เกิด การเดินขบวนเพื่อเรียกร้องประชาธิปไตย)

รัชกาลที่ ๘ ทายว่า ยุคทมิฬ (พระเจ้า แผ่นดินจะถูกลอบปลงพระชนม์)

รัชกาลที่ ๙ ทายว่า ถิ่นกาขาว (มีฝรั่ง มากมาย นำเงินมาซื้อประเทศไทย ทำให้เกิด วิกฤตการเงิน)

รัชกาลที่ ๑๐ ทายว่า ชาวศิวิไลซ์ (จะมี เหลือเฉพาะผู้มีบุญเท่านั้นที่รอด เป็นยุคของ พระศรีอาริยเมตไตรย)