พระพุทธเจ้าทรงทำนาย

1,621 Views

ออกจากศิลาจารึก ในมหาวิหารเจตมหา เชตวัน ณ สวนมฤคทายวัน ประเทศอินเดีย โดย คณะทูตไทยที่ไปอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุ เมื่อปี พ.ศ.๒๔๘๕ ตามคำแปล เป็นภาษาไทย ว่าดังนี้

สาธุ อะระหังตา พระสัมมาสัมพุทธเจ้า ทรงพระเมตตากรุณาสรรพสัตว์ทั่วโลก ที่เกิดมา แล้วแต่ลำบากทั่วหน้า ทุกชาติ ทุกศาสนา ตาม ธรรมชาติ เมื่ออาตมาเข้านิพพานไปแล้วครบ ห้าพันปีเป็นที่สุด โลกจะหมุนไปใกล้จะถึงจำนวน ที่ตถาคตทำนายไว้สองพันห้าร้อยปี มนุษย์และ สัตว์จะได้รับภัยพิบัติเสียครั้งหนึ่ง ในระยะ ๓๐ ปี สิ่งที่สาธุชนไม่เคยเจอะเจอ จะได้เห็น ไม่เคย พบจะได้พบ ยักษ์หินที่ถูกสาปให้หลับ ตื่นขึ้นมา อาละวาดยิ่งนัก ใกล้กับ พ.ศ.๒๕๕๐ ยิ่งทวีกัน ใหญ่ขึ้นทุกทิวาราตรี มนุษย์นอกศาสนาจะรบ ราฆ่าฟันกัน จนถึงเลือดนองเต็มพื้นดินพื้นน้ำ จะลุกลามเผามนุษย์ไม่ขาดระยะ ต่างฝ่ายต่าง ทำลายเหมือนยักษ์กระหายเลือด แผ่นดินจะ เป็นเปลวไฟจะตายไปอย่างละครึ่งหนึ่ง จึงจะ เลิกล้ม ต่างฝ่ายต่างหมดกำลังด้วยกันตามวิสัย ยักษ์ร้ายนอกศาสนา ซึ่งถือกำเนิดจากป่าอำมหิต ส่วนพุทธศาสนิกชน ผู้ทำแต่บุญเดินตามทาง ตถาคต สามารถระงับร้อนไม่รุนแรง บ้านใด ได้บูชาพระโพธิสัตว์ ผ้ากาสาวพัตร์ ก็จะรับ ภัยพิบัติเบาบางแต่หนีภัยธรรมชาติไม่พ้น ไฟจะ ลุกลามมาทางทิศตะวันออก ไหม้วัดวาอาราม สมณะชีพราหมณ์จะอดอยากยากเข็ญ ลูกไฟ จะตกจากฟ้า เหล็กกล้าจะผุดจากน้ำ สงคราม จะเกิดทั่วทิศ พระยานาคจะพ่นพิษเป็นเพลิง ทหารจะเป็นเจ้า ข้าวสารจะขาดแคลน ทุกแคว้นจะอดอยาก พลูหมากจะหมดเปลือง สีเหลืองจะชนะ พระยังอยู่คู่เมืองอีกต่อไป สีขาวจะแพ้ภัยในที่สุด ครุฑจะบินกลับฐาน คนจะกลับบำรุงพระพุทธเจ้าว่าดังนี้ ชา ตะ มะ สะ ละ วา พระพุทธชินลิตนี้ ท่านให้เขียนใส่ กระดาษหรือผ้าขาวติดไว้หน้าบ้าน หรือหัวนอน ดังนี้ จะอายุยืนยาว บัดนี้ท่านเสด็จอยู่ลานช้าง (ภาคอีสานในบัจจุบัน) พระธรรมมิกราชเข้ามา ปีกุนเดือน ๑๑ เป็นเที่ยงแท้นักหนา ท่านเสด็จ มาในปีระกา แรม ๕ ค่ำ มหากษัตริย์มาทาง ทิศตะวันตก สมณะ ชีพราหมณ์ตามมา ประมาณ ได้ ๗๖,๔๐๐ รูปทั่วอาณาจักร สมเด็จพระบรม นักปราชญ์ได้ประกาศคาถาว่าดังนี้ นะสัจจังทะ คะยังมะสำคำปัง ดูในปีมะโรง คนจะเดินโก่งโค้ง คลาน ผู้ใดอยากพบผู้มีบุญ ชื่อพระธรรมมิกราช ให้ภาวนา ให้หมั่นรักษาศีล สดับรับฟังธรรม เทศนา คอยดูปีมะเส็งตลิ่งจะพัง มหาสมุทร จะชอกซ้ำ อย่าเที่ยวไปกลางแจ้ง ท่านเข้ามา ปีกุน เดือน ๘ เป็นเที่ยงแท้ ผู้ใดไม่เชื่อจะรับ อันตราย คอยดูในปีจอ คนจะพ้นภัย สะโรนะกา โททายะโม พุทธะตะมะ ภาวนาทุกค่ำเช้า ผู้นั้น จะมีอายุยืนนาน จะได้เห็นพระธรรมมิกราช (พระโพธิสัตว์ศรีอาริยเมตไตรย) ในปีกุนท่าน จะเข้ามาอีก ถ้าไม่เห็นหนังสือบ้านใด ผู้นั้นจะ เป็นอันตราย รู้แล้วให้ช่วยกันพิมพ์เผยแพร่ และ ช่วยบอกต่อๆ กันด้วย

สำหรับประเทศไทย จะเริ่มเกิดตั้งแต่ปี ๒๕๕๐ คาดว่าจะได้รับภัยทางน้ำและไฟ โดย เฉพาะ จังหวัดที่ติดชายทะเลและกรุงเทพ แผ่นดิน จะยุบตัว คลื่นน้ำจะพัดเข้าถล่มความสูง ๒๐๐ เมตร มนุษย์จะล้มตายมากกว่าครึ่ง น้ำจะเข้า ช่องแคบจังหวัดสระบุรี และด้านตอนล่างของ โคราชบางส่วน ภัยพิบัติจะเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง ไปเรื่อยๆ สุดท้ายประเทศไทยจะเหลือประชากร ประมาณสามสิบเปอร์เซ็นต์!

ส่วนประเทศอื่นทั่วโลก จะเหลือเพียง สิบเปอร์เซ็นต์เท่านั้น บุคคลที่รอดชีวิตส่วนมาก ก็สูญเสียสติสัมปชัญญะ ไม่ปลอดภัยเหมือน เมืองที่นับถือพุทธศาสนา เพราะไม่เข้าใจ บำเพ็ญญานภาวนา ฉะนั้นอย่าหลงใหลใน ทรัพย์สินของตนเองให้มากนัก เพราะเมื่อเข้า สู่ยุคศิวิไลซ์ เงินทองจะไม่มีค่าเลย เพราะมนุษย์ ยุคนั้นวัดกันที่ความดี ศีลธรรมบุญกุศลเท่านั้น ปีมะโรง พ.ศ.๒๕๕๕ ปีมะเส็ง ๒๕๕๖ ปีระกา พ.ศ.๒๕๖๐ พ.ศ.๒๕๖๑ ปีกุน พ.ศ.๒๕๖๒