หนังสืออินตก-เทพทำนาย

3,098 Views

หนังสือใบลานสี ได้ถูกตกมาในวัดแห่งหนึ่ง ในจังหวัดอัตตะบือ (ประเทศลาว) ข้าพเจ้าได้รับรู้ จากพระอาจารย์ผู้ทรงศีลรูปหนึ่งเผยแผ่ให้ เลย เกิดความศรัทธา เสียสละทรัพย์พิมพ์แจกจ่าย มายังพี่น้องชาวพุทธทั้งหลาย เพื่อเป็นกุศล และ เพื่อพิจารณาญาณด้วยตนเอง ถึงเหตุการณ์ มหันตภัยของโลกยุคโลกาภิวัตน์ ซึ่งจะบังเกิดขึ้น ตามพุทธทำนายไว้ ดังนี้

โลชังชม โทโพโส อินโตกรุณา

พระอินทร์ พรหม ยมราช ได้สั่งไว้ว่า ถ้าบุคคลใดได้รู้แล้ว จงรีบบอกให้คนอื่นฟัง หรือ พิมพ์แจกตามกำลังศรัทธา จะเกิดมหากุศล เพื่อจะช่วยให้ท่านได้หลุดพ้นจากมหันตภัยพิบัติ ทั้งปวง ถ้าบุคคลจะลงมาเกิดพร้อมทั้งหนังสือ ใบลานฉบับนี้ ถ้าใครไม่มีไว้ในบ้านเรือนจะมีภูตผีปีศาจเข้ามาอย่างแน่แท้

ในปีจอถึงปีกุน เมื่อเดือนหงายจะมีงูพิษ อยู่บนศีรษะฉกกัดให้ถึงตาย และผู้คนทั้งหลายจะเกิดความเดือดร้อนหลายประการ

ทุกข์ยากฮ้อน ย้อนศึกสงครามบ่แล้ว

ทุกข์ยากฮ้อน ย้อนน้ำและไฟ

ทุกข์ยากฮ้อน ย้อนบ่มีไผสิเบิ่งไผ

ทุกข์ยากฮ้อน ย้อนอึดข้าวปลาอาหาร

ทุกข์ยากฮ้อน ย้อนผัว-เมียบ่เห็นหน้ากัน

ทุกข์ยากฮ้อน ย้อนมีคนตายตามทุ่งนา

ทุกข์ยากฮ้อน ย้อนบ่มีผู้เฒ่า

ทุกข์ยากฮ้อน ย้อนไปต่างประเทศบ่สะดวก

ทุกข์ยากฮ้อน ย้อนนอนบ่หลับ

ในปีจอนี้ ในเมืองเวียงจันทร์จะมีฤาษีองค์ ทองคำ สิกขาลาเพศออกมาเป็นพ่อค้าในปีจอ ขึ้น ๘ ค่ำ

ห้ามบ่ให้ตักน้ำอาบน้ำกิน ตามห้วยหนอง คลองบึง หลังพระอาทิตย์ตกดิน (ก่อนค่ำ) พระ ยายมราชจะนำเอายาพิษพ่นใส่ในโลกมนุษย์

ในปีจอ เมืองกรุงเทพฯ จะแตกพังทลาย ตอนเวลาไก่ขัน พระแก้วมรกตหัวเชียงเมี้ยงข้าว เม็ดใหญ่จะกลับสู่เวียงจันทร์นี่คือ พระคาถาของ องค์อินทร์พรหมยมราช ได้เขียนไว้ในใบลาน จงเก็บรักษาไว้ให้ดี เพื่อช่วยหลุดพ้นจากภัยพิบัติ ได้ในยามเกิดเหตุการณ์มหันตภัย พระคาถา เขียนไว้ว่า

ประโตเมตัง ปะระชีวินัง สุขะโตจุติ

จิตะ เมตะ นิพพานัง สุขะโตจุติ ฯ

พระคาถาบทนี้เขียนลงใบลาน แผ่นทอง หรือแผ่นผ้าก็ดีติดไว้ที่ประตูบ้าน หรือในรถ หรือโพกศีรษะ ยามเกิดเหตุการณ์จะช่วยให้หลุด พ้นจากภัยอันตรายในกาละเวลานี้ เทพเจ้าเหล่า เทวดาผู้รักษาคุ้มครองโลก ได้กราบทูลต่อ พระอินทร์ว่ามนุษย์โลกทำกุศล ๓ ส่วน และทำ บาปกรรมถึง ๗ ส่วน เมื่อเป็นเช่นนี้องค์อินทร์ จะสั่งลงโทษมนุษย์ผู้ใจบาปถึง ๙ ข้อ นับตั้งแต่

๑. จะเกิดพายุลมแรง แผ่นดินไหว

๒. จะให้เกิดอัคคีภัย

๓. จะเกิดอุทกภัย

๔. จะเกิดฟ้าผ่า

๕. จะเกิดร้อนเกินไป หนาวเกินไป

๖. จะเกิดสารพิษต่างๆ

๗. จะเกิดกาฬโรคต่างๆ

๘. จะเกิดข้าวยากหมากแพง

๙. จะเกิดพยาบาทเบียดเบียนกันเอง

มหันตภัย ๙ อย่างนี้ จะหลุดพ้นได้โดย เฉพาะผู้มีบุญ คนที่ปฏิบัติตามคำสั่งสอนของ พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเท่านั้น รู้แล้วจงบอกต่อกัน ไปให้รีบทำความดีมากๆ ถ้าเลยปีจอ ปีกุน ไป แล้ว ทุกคนพร้อมทั้งลูกหลาน จะได้รับความสุข กาย สบายใจทุกคน ให้ทุกคนเคร่งครัดในศีล ๕

นอกจากหนังสืออินตก ที่ได้กล่าวมาแล้ว ยังมีพระผู้ทรงศีลอีกรูปหนึ่ง ได้พบเห็นคำสอน ที่จารึกไว้ในแผ่นศิลา ที่พึ่งพบในภูเขาแห่งหนึ่ง ที่พระพุทธเจ้าได้เดินธุดงค์ วิปัสสนากรรมฐาน ผ่านไป พระผู้ทรงศีลกล่าวว่า ”พี่น้องทั้งหลาย ถ้าไม่เชื่อก็สุดแล้วแต่ดวงจิต เพราะถึงเวลาแล้วที่สวรรค์จะไม่มีความลับ ถ้าท่านเชื่อก็เป็นกุศล รู้เพียงเท่านี้ ข้าพเจ้าจึงขอบอกเล่าสู่ท่านฟังตาม คำกล่าวของพระผู้ทรงศีลรูปนี้ว่า ในแผ่นศิลา ได้เขียนไว้โดยพระมหากัสสะปะว่า ในปีระกา ปีจอ ปีกุน เดือน ๗ – ๘ จะเกิดเหตุการณ์ร้าย ตามถนนหนทาง ในเดือน ๙-๑๐ คนใจบาป จะถูกล้างผลาญให้หมดไป มีบ้านแต่ไม่มีคนอยู่ มีข้าวแต่ไม่มีคนกิน มีทางแต่ไม่มีคนเดิน”

สุดท้าย พระผู้ทรงศีลได้กล่าวย้ำถึงความ ศักดิ์สิทธิ์ของหนังสืออินตกเพิ่มเติมว่า ถ้าท่าน ผู้เคารพบูชา หรือตั้งจิตอธิษฐานว่า จะบอกแก่ ผู้อื่น หรือพิมพ์แจกจ่ายให้สาธุชนทั้งหลายได้รับ รู้แล้ว ท่านปรารถนาสิ่งใด จะได้สมใจนึก จะ ปราศจากภัยพิบัติทั้งปวงตลอดไป ไม่เชื่ออย่า ลบหลู่