ผิดต่อปณิธานให้ร้ายธรรม ยากกลับคืนบ้านเดิมแดนนิพพาน

2,109 Views

หลี่หมิงเอี๋ยนซันไฉ

ข้าพเจ้าเป็นผู้บำเพ็ญจากเมืองเทียนจิน (เทียนสิน) ชื่อ “หลี่หมิงเอี๋ยน” ข้าพเจ้าเป็นหนึ่งในสามคุณร่างทรง ข้าพเจ้าผิด ต่อปณิธานและให้ร้ายธรรมะ ดูถูกดูแคลนพระโองการสวรรค์ และข้าพเจ้ายังแต่งงานถึงสองครั้ง ในขณะที่ยังไม่ได้ละกายสังขารนั้น จิตเดิมแท้ของข้าพเจ้าก็ได้ถูกกักขังแล้ว ตอนนั้นข้าพเจ้ามีอายุ ๔๖ ปี เพราะในอดีตข้าพเจ้าเป็นเซียนน้อยบนพระนิพพาน ตั้งปณิธาน ว่าจะลงมาช่วยงานธรรมครั้งใหญ่ รับหน้าที่เป็นสามคุณร่างทรง ตั้งใจที่จะช่วยงานปรกโปรดสามโลก ใครจะคาดคิดว่า หลังจากที่พระอาจารย์ชายกลับคืนเบื้องบนไปแล้ว ข้าพเจ้าก็ให้ร้ายธรรมะ ได้พูดกับใครต่อใครว่าพระโองการสวรรค์และสามคุณร่างทรงนั้นเป็นของปลอม

จากนั้นจึงแต่งงานมีภรรยาสองคน ไม่มีสิ่งใดที่ไม่ทำ คิดว่าทุกอย่างล้วนเป็นของปลอม มีเพียงการเสพสุขเท่านั้นที่ เป็นของจริง คิดว่าถ้าไม่รักษาโอกาสตอนยังมีกายสังขารอยู่ แล้วเสพสุขสักหน่อย จะให้รอถึงตอนไหน ดังนั้นข้าพเจ้าจึงไม่ฟัง และไม่เชื่อคำตักเตือนของนักธรรมอาวุโส ยังคงทำทุกอย่างที่ อยากทำ

ข้าพเจ้าเองรับภาระหน้าที่เป็นสามคุณร่างทรง (ในสมัยที่ พระอาจารย์ชายยังมีชีวิตอยู่นั้น สามคุณร่างทรงจะเป็นผู้ชาย) เมื่อข้าพเจ้าผิดต่อปณิธานแล้ว ก็รู้สึกว่ามึนๆ งงๆ ความคิด ความ อ่าน ไม่แจ่มชัด และรู้สึกว่าทั้ง ร่างกาย นั้นแข็งๆ ชาๆ เหมือนกับผี ดิบ แต่เนื่องจากข้าพเจ้า ไม่เชื่อเรื่องแปลกๆ ที่เกิดขึ้นเหล่านั้น จึงยิ่งเปลี่ยนเป็นร้ายแรงมากขึ้น แถมยังได้ภรรยาอีกคนรวม เป็นมีภรรยาสองคน ในตอนนั้นอาณาจักรธรรมวุ่นวายมาก มีผู้คนมากมายกำลังแก่งแย่งอำนาจกันอยู่ ในวันนี้ที่ข้าพเจ้าได้ มาปรากฏกายยังพุทธสถานแห่งนี้ นั่นก็เป็นเพราะเบื้องบนเมตตา ประทานอนุญาตพระอาจารย์ ไม่อาจอดใจรอได้อีก พระองค์ เห็นว่าโอกาสไม่ควรที่จะลากออกไปอีกแล้ว จึงได้ให้ข้าพเจ้ารับ บัญชาติดตามศิษย์พี่เม่าเถียน (องค์ประธานคุมสอบสามโลก) มา ปรากฏกาย ยังพุทธสถานแห่งนี้ เพื่อบอกเล่าถึงเหตุต้นที่ได้ก่อ และผลกรรมที่ได้รับ จะได้เป็นข้อเตือนใจให้แก่ศิษย์พี่น้องชาย หญิงทั้งหลายด้วย

มีผู้ที่บำเพ็ญพรหมจรรย์มากมายบนโลก ที่ได้ผิดต่อปณิธาน ดังนั้นจิตญาณเดิมจึงถูกกักขัง ในตอนนั้นข้าพเจ้าก็เริ่มเจ็บป่วย และยังต้องปวดจี๊ดเป็นพักๆ เมื่อละกายสังขารแล้วจึงทุกข์ทร มานมาก ตอนนี้ข้าพเจ้าถูกกักขังอยู่ที่ขุมที่ ๗ เป็นเพราะพระ อาจารย์เมตตาสงสารได้กล่าวว่า ข้าพเจ้าช่างโง่งมเหลือเกิน จึง ได้ให้ศิษย์พี่เม่าเถียน นำพาข้าพเจ้ามาปรากฏกายยังพุทธสถานแห่งนี้ เพื่อบอกเตือนให้ศิษย์พี่น้องชายหญิงทั้งหลายได้ทราบว่า ในวาระท้ายปลายกัปนี้ เกณฑ์ของฟ้าได้กำหนดเอาไว้แล้ว มีผู้ที่ ผิดต่อปณิธานมากมาย จิตเดิมได้ถูกกักขังแล้ว มีผู้ที่ไม่เชื่อในพระโองการสวรรค์มากมาย จึงชักนำให้มารมาทำการทดสอบ นี่ก็เป็น ความเกี่ยวพันจากเหตุต้นผลกรรมของหลายๆ ภพชาติก่อน

ข้าพเจ้าทำเองก็ต้องรับผลด้วยตัวเอง เดิมทีเป็นถึงเซียน น้อยอยู่ที่พระนิพพาน ได้ตั้งปณิธานไว้ว่าจะลงมาช่วยเหลือ ปฏิบัติงานใหญ่ของสามโลก แต่หลังจากที่พระอาจารย์ชายได้ กลับคืนเบื้องบนไป ก็เกิดการทดสอบครั้งใหญ่ในอาณาจักรธรรม เป็นเพราะตนเองไม่ได้ในสิ่งที่ใจคิดหวัง ไม่ได้รับความชื่นชมสรร เสริญจากผู้อื่น ในใจจึงกลวงโบ๋ว่างเปล่า จึงได้ให้ร้ายธรรม และ ผิดต่อปณิธานที่ได้ตั้งเอาไว้

มีเฉียนเหยินที่แบกรับพระโองการสวรรค์มากมาย หลาย ท่านที่ถูกกักขังอยู่ที่คุกสวรรค์เช่นกัน ข้าพเจ้าเองก็ได้แต่สำนึก ขมาขอให้พระอาจารย์เมตตา แต่พระอาจารย์ได้บอกว่าข้าพเจ้า ไม่อาจหลุดพ้นได้ จึงขอให้เตี่ยนฉวนชือในพระโองการสวรรค์ ได้ช่วยเหลือข้าพเจ้าด้วย ให้ข้าพเจ้าได้พ้นออกไปเกิดกายใหม่อีก ครั้ง ข้าพเจ้าจะกระทำและบำเพ็ญให้ได้ดีอย่างแน่นอน หวังว่าสิ่ง ที่ได้พูดกับศิษย์พี่น้องชายหญิงทั้งหลาย ผู้คนบนโลก และผู้บำเพ็ญ ในครั้งนี้จะเป็นข้อเตือนสติว่า ไม่ว่าจะผิดต่อปณิธาน บำเพ็ญ พรหมจรรย์หรือกินเจที่ได้ตั้งเอาไว้ ผลลงเอยย่อมเหมือนกัน เมื่อผิดต่อปณิธานแล้ว จิตเดิมก็ย่อมถูกกักขังแน่ๆ แสงของจิต ญาณย่อมไม่สามารถเปล่งออกมาได้ และจะยิ่งทำให้ลุ่มหลงถลำลึกลงไปอีก

จิตญาณทั้งสามส่วนนั้น หนึ่งในสามจะถูกกักขังไว้ที่เบื้องบนอีกสองในสามจะถูกกำหนดให้อยู่ในนรกภูมิ เดิมทีไม่ อาจเปิดเผย ได้แต่เป็นเพราะกาลเวลาคับขันกระชั้นชิด และผู้บำเพ็ญก็ไม่ได้ตั้งอกตั้งใจบำเพ็ญปฎิบัติ ดังนั้นข้าพเจ้าจึงหวัง ว่าศิษย์พี่น้องชายหญิงทั้งหลายหากได้ผิดต่อปณิธานไป จงเร่ง รีบกลับต้วกลับใจเสียใหม่ รู้สำนึกขมาจริงต่อหน้าเบื้องพระแท่น บูชาแห่งพระแม่องค์ธรรมเสีย เร่งรีบโปะเหิมปณิธาน ที่ขาดพร่อง ไปให้สมบูรณ์และสร้างบุญสร้างกุศล เป็นเพราะเบื้องบนเมตตา หรือพอจะมีความหวังอยู่บ้าง ไม่เช่นนั้นแล้วละก็จิตญาณย่อม ถูกกักขัง จิตญาณหกส่วนก็จะถูกนำพาไปยังนรกภูมิ รอคอยจน กว่าร่างกายของเขาจะอ่อนแอแล้ว พลังอินอับทึบก็จะค่อยๆ สะสมมากขึ้น เมื่อเวลามาถึงก็จะตีให้เป็นเศษวิญญาณ ไม่ว่าเราจะโศกเศร้าร่ำร้องอย่างไร ไม่ว่าเราจะสำนึกขมาอย่างไร ก็ไม่อาจ ชดเชยโปะเสริมกันได้อีก ทุกอย่างมันสายเกินไปเสียแล้ว

ดังนั้น ทุกท่านจะต้องไปนำพาศิษย์พี่น้องชายหญิงทั้ง หลาย กลับมา บอกกล่าวกับพวกเขาว่า อย่าได้ผิดต่อปณิธานบำเพ็ญ พรหมจรรย์หรือปณิธานกินเจเป็นอันขาด รวมทั้งอย่าได้ส่งผล กระทบต่อผู้อื่น ไม่เช่นนั้นผิดบาปของเราก็จะเพิ่มขึ้นอีกเท่าตัว ตัวเราเองต้องเร่งรีบบำเพ็ญชดเชยเจริญปณิธาน รีบเร่งควบคุม ให้หยุด ไม่อย่างนั้นกาลเวลาของฟ้าได้กำหนดเอาไว้ ห้ามารจัก มาก่อความวุ่นวายในโลก

ในช่วงวาระท้ายปลายกัปนี้ หากยังต้องตกไปสู่นรกภูมิอีก ครั้งก็จะไม่มีวันได้หลุดพ้นอีกเลย เมื่อถึงเวลานั้นแล้ว นึกเสียใจ ทีหลังก็ไม่ทันการณ์ นรกภูมินั้นน่ากลัวมาก ซึ่งทุกท่านคงไม่ อาจนึกคิดฝันถึงได้เลย ดังนั้นทุกท่านต้องเร่งรีบนำเรื่องเหล่านี้ ไปบอกกล่าวผู้อื่น ขอบคุณที่เตี่ยนฉวนซือเมตตา นำคำบอกเล่า ของข้าพเจ้าไปบอกกล่าวแก่ศิษย์พี่น้องชายหญิงทั้งหลายด้วย เพื่อให้พวกเขาได้รู้ ข้าพเจ้าทุกข์ทรมานมาก ถ้าหากข้าพเจ้าสามา รถออกมาจากนรกภูมิได้ ข้าพเจ้าจะทำอย่างดีได้แน่ๆ แต่ทุกสิ่ง ทุกอย่างมันสายเกินการณ์ไปแล้ว