บทส่งท้าย

970 Views

ถึงเพื่อนๆ ผู้อ่านทุกๆ ท่าน เพราะเหตุใดกฎนรกจึงไร้ความปรานี? กฎนรกก็คือเหตุต้นผลกรรม เหตุต้นผลกรรมคือสิ่งที่ไม่เปลี่ยนแปลง เป็นกฎที่แน่นอนของจักรวาล ความหมายของคำว่าไร้ความปรานี ชี้ให้เห็นว่า เหตุต้นผลกรรมเป็นสิ่งที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ เมื่อปลูกเหตุเช่นไรก็ต้องรับผลเช่นนั้น เหตุต้นผลกรรมทะลุทะลวงถึง 3 ชาติ บางที่อาจจะไม่เห็นผลตอบสนองทันตาในชาตินี้ แต่ไม่ใช่ว่าจะไม่ตอบสนอง เพราะเหตุต้นผลกรรมเป็นสัจจะอันไม่เป็นเท็จ ไม่ว่าจะอยู่ในฐานะตำแหน่งไหน มั่งคั่งร่ำรวยหรือยากจน มีชื่อเสียงหรือไม่ เป็นชายหรือหญิง เป็นเด็กหรือคนแก่ มีสีผิวเช่นไร ก็ไม่มียกเว้นเป็นกรณีพิเศษ เหตุต้นผลกรรมมีความเสมอภาคเท่าเทียมกัน ดังนั้นจึงพูดได้ว่าไร้ความปรานี

กฎนรกไร้ความปรานี พระพุทธะไม่ไร้ความปรานี ถึงแม้เหตุต้นผลกรรม จะเป็นกฎที่แน่นอนตายตัวไม่เปลี่ยนแปลง แต่ในช่วงระหว่างที่กรรมยังไม่ตามมาส่งผล ถ้าหากกลับเนื้อกลับตัวเป็นคนดี ผลกรรมที่ยังไม่ตามมาส่งผลก็ยังพอจะสามารถแก้ไขเปลี่ยนแปลงได้ พระพุทธะโพธิสัตว์ทั้งหลายมีมหาเมตตา มหากรุณา คอยยังประโยชน์ให้แก่เวไนยทั้งหลายอย่างไม่เบื่อหน่าย เมตตาสั่งสอนเวไนยทั้งหลายตามแต่เหตุปัจจัย และจริตของเวไนยแต่ละคน เคลื่อนธรรมจักรให้หมุนไปอย่างไม่หยุดยั้ง เป็นที่พึ่งของเวไนย ให้เวไนยหลุดพ้นออกจากกองทุกข์ได้รับความสุข เข้าสู่หนทางแห่งการหลุดพ้น เป็นประทีปส่องสว่างในความมืดมิด ให้เวไนยได้เดินถึงฝั่งอย่างรวดเร็ว

ในยุคนี้ถึงแม้คนจะทำบุญ แต่ก็ไม่เข้าใจกระจ่างชัดในเหตุต้นผลกรรม ยิ่งไปกว่านั้นยังสร้างบาปเวร ก่อกรรมทำเข็ญกันมากยิ่งขึ้น ภัยพิบัติ สงคราม โรคภัยต่างๆ เกิดขึ้นครั้งแล้วครั้งเล่า ถึงแม้ว่าจะร่วมกันผนึกกำลังแล้วอุทิศพลังแห่งฤทธานุภาพ พลังแห่งบุญกุศล พลังแห่งความเมตตากรุณา พลังแห่งกุศลกรรม เพื่อต้านภัยพิบัติ แต่นั่นก็เป็นการแก้ไขปัญหาที่ปลายเหตุ หากจะแก้กันที่ต้นเหตุ ทุกคนควรเข้าใจถึงเหตุต้นผลกรรม แก้ไขความผิดบาป กลับเนื้อกลับตัวเป็นคนดี ละทิ้งความชั่วหันมาทำความดี เพราะเมื่อจิตใจคนเปลี่ยนไปในทางที่ดี ภัยพิบัติก็จะลดน้อยลง ด้วยเหตุนี้พระพุทธะโพธิสัตว์ทั้งหลายจึงขับเคลื่อนธรรมจักรอย่างไม่หยุดยั้ง

กฎนรกไร้ความปรานีเล่มนี้ ออกมาได้เหมาะกับเวลาและสถานการณ์ พระพุทธะโพธิสัตว์เวทนาสงสารเวไนยทั้งหลาย จึงได้เมตตาจัดการวางแผน เพื่อสร้างหนังสือเล่มนี้ขึ้นมา ผู้อาวุโสซั่งกวนอวี้ฮว๋า ยิ่งไม่คำนึงถึงความยากลำบาก มีความกล้าหาญแบกรับภาระใหญ่ ทุ่มเทสุดกายใจเพื่อบริการรับใช้เวไนย บางคนไม่เชื่อเรื่องเหตุต้นผลกรรมจึงไปทำเรื่องที่ผิดบาป ตักเตือนครั้งแล้วครั้งเล่าก็ไม่ยอมฟัง แต่พระพุทธะโพธิสัตว์ก็ยังคงทนไม่ได้ที่จะเห็น เวไนยต้องรับความทุกข์ทรมาน จึงสร้างหนังสือเล่มนี้ขึ้นมาเพื่อให้เวไนยได้มองเห็นถึงสภาพที่แท้จริงของนรก ให้เวไนยสามารถบังเกิดจิตที่สำนึกขอขมาแก้ไขความผิดบาปอย่างแท้จริง หากใครที่ยังไม่ได้ทำบาปเมื่อได้อ่านหนังสือเล่มนี้แล้ว ก็จะได้รู้และไม่ไปทำบาป นรกได้จัดวางแนวป้องกันด้านหน้าเอาไว้แล้ว พวกเราก็มาเป็นแนวป้องกันด้านหลังพร้อมกัน คอยป้องกันประตูนรกเอาไว้ หวังว่าจะสามารถสกัดกั้นขัดขวางไม่ให้เวไนยเดินเข้าประตูไปรับความทุกข์ทรมาน ทุกๆเวลา ทุกๆสถานที่ พระพุทธะโพธิสัตว์คอยฉุดช่วยเวไนย พระคุณเหล่านี้พูดเท่าไหร่ก็พูดไม่หมด ถ้าหากท่านได้อ่านหนังสือกฎนรกไร้ความปรานี แล้วบังเกิดจิตที่สำนึกขอขมาแก้ไขความผิดบาปอย่างแท้จริง ไม่กลับไปทำความผิดเดิมซ้ำอีก ทั้งยังประกาศเผยแพร่หนังสือเล่มนี้ออกไปอย่างกว้างขวาง ช่วยให้คนอื่นๆสามารถกลับตัวกลับใจ ประตูนรกก็จะปิดลงเองโดยอัตโนมัติ แต่ถ้าหากไม่เชื่อ ไม่ฟัง ยังคงก่อกรรมทำชั่วตามอำเภอใจ ท่านก็เป็นคนเปิดประตูนรกด้วยตัวของท่านเอง ไม่มีใครสามารถไปขัดขวางท่านได้ แต่ท่านต้องรู้ว่าเมื่อพระกษิติครรภ์โพธิสัตว์ได้พบหน้าท่านอีกครั้งก็ หวังว่าท่านจะดำเนินโพธิสัตว์มรรคเข้าสู่ประตูนรกเพื่อฉุดช่วยเวไนย ไม่ใช่ได้พบหน้าท่านอีกครั้งเพราะท่านก่อกรรมทำชั่วแล้วลงไปรับโทษในนรก

ด้วยรักและให้ความสำคัญ

เต้าหลัน ขอคารวะ