ผู้พิพากษาเปิดเผยความเป็นจริงของ “อวี้ลี่เป่าเชา”-ปกป้อง “อวี้ลี่เป่าเชา (พระบรมมหารัตนเทวราชโองการ)” และ “กฎนรกไร้ความปรานี”สุดกำลัง

1,153 Views

สำนึกคุณพุทธานุภาพปกปักคุ้มครอง! ขึ้นดอกบัวขาวออกเดินทาง

อาหมีถัวฝอ! อาอวี้สวัสดีผู้พิพากษาค่ะ!

อาอวี้ขอถามผู้พิพากษา : “เกี่ยวกับหนังสือ (玉曆寶鈔อวี้ลี่เป่าเชา(พระบรมมหารัตนเทวราชโองการ)) ที่เผยแพร่อยู่บนโลกมนุษย์มานานแล้ว อาอวี้อยากรู้ว่าข้อมูลในหนังสือเล่มนี้เป็นความจริงหรือความเท็จค่ะ? ความจริงแล้วเรื่องนี้เป็นอย่างไร?”

ผู้พิพากษาตอบกลับมาว่า: “ข้อมูลในหนังสือ (อวี้ลี่เป่าเชา) เป็นความจริง พญายมราชฟงตูมีจิตมหากรุณาตั้งใจจะให้หนังสือเล่มนี้ได้เล่าขานสืบทอดต่อๆกันไปในโลกมนุษย์ หนังสือ (อวี้ลี่เป่าเชา) นั้น เกิดจากผู้บำเพ็ญพรตท่านหนึ่งในศาสนาเต๋า มีอยู่ครั้งหนึ่งในระหว่างที่ตั้นชือเต้าหยินกำลังถือความสันโดษปฏิบัติฌานสมาธิ จิตญาณของเขาได้ออกจากร่างแล้วไปท่องเที่ยวในแดนนรก หลังจากนั้นเขาจึงเขียนหนังสือ (อวี้ลี่เป่าเชา) ขึ้นมาเป็นต้นฉบับที่เขียนด้วยลายมือ ต่อจากนั้นจึงได้นำต้นฉบับที่เขียนด้วยลายมือถ่ายทอดให้กับอู้หมีเต้าหยินซึ่งเป็นลูกศิษย์ ด้วยเหตุนี้ (อวี้ลี่เป่าเชา) จึงเริ่มเผยแพร่ออกไป ตอนที่ตั้นชือเต้าหยินไปท่องเที่ยวนรกในตอนนั้นไม่ได้เผยแพร่หนังสือ (อวี้ลี่เป่าเชา) ออกสู่สายตาชาวโลกในทันที ก่อนที่เขาจะสิ้นใจลงจึงได้ฝากฝังลูกศิษย์ซึ่งก็คืออู้หมีเต้าหยินให้เผยแพร่หนังสือนี้สู่สายตาชาวโลก

นรกในตอนนั้นเล็กกว่าในสมัยปัจจุบันนี้มากๆ ในเวลานั้นมีจ้าวแห่งยมโลกพญายมราชฟงตูเป็นผู้บัญชาการสูงสุดเพียงคนเดียว เบื้องล่างมีพญายมจากนรกทั้ง 10 ขุมเป็นรองผู้บัญชาการสูงสุดคอยรับคำสั่งจากพญายมราชฟงตู พญายมทั้ง 10 ขุมแบ่งการควบคุมบริหารออกเป็นนรกแต่ละขุม แต่ละขุมยังแบ่งเป็นนรกใหญ่น้อย ภายใต้บังคับบัญชาอีกหลายขุม

นรกในสมัยปัจจุบัน ผู้บัญชาการสูงสุดของนรกยังคงเป็นจ้าวแห่งยมโลกพญายมราชฟงตู เบื้องล่างภายใต้บังคับบัญชาจากเดิมที่เมื่อก่อนมีพญายม 10 ท่านจากนรก 10 ขุม ตอนนี้ได้เพิ่มพญายมขึ้นอีก 2 ท่าน เพราะเพิ่มพญายมอีก 2 ท่าน ทำให้สามารถแบ่งเบาปริมาณงานลงไปได้ส่วนหนึ่ง โดยเฉพาะอย่างยิ่งปริมาณงานที่มากเกินพิกัดของนรกกามาที่พญายมแต่ละท่านจะต้องแบกรับไว้

ปัจจุบันนี้นรกได้ขยายพื้นที่ จนมีขนาดกว้างใหญ่ขึ้นกว่าเดิมมากๆ นรกกามาที่ท่านได้เข้าชมในช่วงก่อนหน้านี้ นรกที่อยู่ทางด้านทิศเหนือ และนรกที่อยู่ทางด้านทิศตะวันตกของนรกกามา ปัจจุบันนี้ที่นั่นก็มีพญายมคอยดูแลอยู่ 1 ท่าน ชื่อว่า “ชิงผิงหวัง” พญายมชิงผิงหวังควบคุมบริหารนรกใหญ่น้อยต่างๆ ภายในเขตภูมิภาคของนรกกามาโดยเฉพาะ นรกกามาคือนรกที่ครอบคลุมพื้นที่กว้างใหญ่ที่สุดในนรกภูมิของพวกเราในขณะนี้ ภายในนรกกามายังสร้างนรกขุมใหม่ๆ เพิ่มขึ้นตามความเหมาะสม นรกบางขุมก็ผ่านการปรับปรุงภายในใหม่ นอกจากนี้ยังมีพญายมอีก 1 ท่านชื่อว่า “ไห่ซันหวัง” รับผิดชอบควบคุมบริหารนรกจิตธรรมญาณที่อยู่ทางทิศใต้ เบื้องล่างของนรกจิตธรรมญาณขุมนี้ยังมีนรกอีก 8 ขุม ด้านในมีเมืองร้องไห้ตายอย่างไม่เป็นธรรม ซึ่งท่านเคยเข้าชมไปแล้ว และยังมีนรกสิ้นเปลืองอาหาร นรกธัญพืชทั้ง 5 เก็บเกี่ยวอุดมสมบูรณ์ นรกมิจฉาทิฏฐิใส่ร้ายป้ายสี นรกวัชรยาน เป็นต้น คนในยุคปัจจุบันตกนรกเหล่านี้กันเป็นจำนวนมาก พญายมไห่ซันหวังมีหน้าที่รับผิดชอบควบคุมบริหารนรกขุมใหม่ๆ เหล่านี้ และนรกขุมใหม่ๆ เหล่านี้ตั้นชือเต้าหยินก็ยังไม่เคยเข้าชมเลยแม้แต่ขุมเดียว จิตใจของคนในสมัยก่อนยังบริสุทธิ์ดีงาม ต่างจากคนในสมัยนี้ที่กำเริบเสิบสานทำชั่วกันอย่างโจ่งแจ้ง เปิดเผยโดยไม่เกรงกลัวใดๆ เมื่อก่อนนรกแค่ 10 ขุมก็เพียงพอแล้วสำหรับการลงโทษเวไนยที่ก่อกรรมทำชั่ว สร้างอกุศลกรรมบถ 10 แต่ปัจจุบันคนทำชั่วกันเป็นจำนวนมาก คนที่ทำดีมีน้อยเป็นอย่างยิ่ง ใน 500 คนไม่มีซักคนเดียวที่จะทำความดีรักษาศีล คนที่ทำความชั่วละเมิดศีลมีอยู่ทั่วไปทุกหนแห่ง สามารถพบเห็นได้ทุกๆที่

(อวี้ลี่เป่าเชา) และ (กฎนรกไร้ความปรานี) ทั้ง 2 เล่มนี้เป็นหนังสือล้ำค่าที่นรกแพร่งพรายออกมาเพื่อกล่อมเกลาใจคน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง (กฎนรกไร้ความปรานี) จะบรรยายได้ละเอียดชัดเจนมากยิ่งขึ้น และเป็นสภาพการเปลี่ยนแปลงที่จริงที่สุดของนรกในขณะนี้ เง็กเซียนฮ่องเต้และจ้าวแห่งยมโลกพญายมราชฟงตูมีความมุ่งหวังว่า (กฎนรกไร้ความปรานี) จะสามารถออกมาเผยแพร่สู่โลกมนุษย์ให้ไวที่สุดเท่าที่จะไวได้ เพื่อกอบกู้ใจคน ชำระล้างจิตใจคนให้สะอาดบริสุทธิ์ ให้ชาวโลกจำนวนมากมายมหาศาลที่ต้องตกนรกทุกวันอย่างต่อเนื่องไม่หยุดสามารถลดปริมาณลง

วันนี้พอเท่านี้ก่อน มีคำถามค่อยมาใหม่”

อาหมีถัวฝอ! อาอวี้สำนึกคุณผู้พิพากษา ขึ้นดอกบัวขาวกลับ