เข้าสักการะพระกษิติครรภ์โพธิสัตว์ที่ “หมิงกวงชูจ่วนถัง”

1,110 Views

สำนึกคุณพุทธานุภาพปกปักคุ้มครอง ขึ้นดอกบัวขาวออกเดินทาง

อาหมีถัวฝอ! อาอวี้สวัสดีผู้พิพากษาค่ะ!

“ผู้พิพากษาค่ะ! พระกษิติครรภ์โพธิสัตว์ฉุดช่วยเวไนยอย่างไรค่ะ ข้าพเจ้าสามารถไปดูๆซักนิดหนึ่งได้ไหมค่ะ?”

ผู้พิพากษาบอกว่า: “พระกษิติครรภ์โพธิสัตว์อยู่ในนรกภูมิคอยฉุดช่วยวิญญาณบาปที่ทุกข์ทรมานออกจากทะเลทุกข์อยู่ตลอดทุกเวลาทุกนาทีไม่เคยได้หยุดพักเลย ในนรกของพวกเรามีสถานที่ประชุมธรรม อยู่สถานที่หนึ่งชื่อว่า “หมิงกวงชูจ่วนถัง” (冥光初轉堂) พระกษิติครรภ์โพธิสัตว์อยู่ที่หมิงกวงชูจ่วนถัง คอยแสดงธรรมโปรดเวไนยในนรกอยู่ที่นั่นตลอดเวลา”

ข้าพเจ้าถามต่อไปด้วยความอยากรู้อยากเห็นว่า: “วิญญาณบาปที่อยู่ในนรกจะต้องรับการลงโทษอยู่ตลอดเวลาไม่ใช่หรือ? แล้วจะมีเวลาที่ไหนมาสดับฟังธรรม? เมื่อรับการลงโทษจนหมดสิ้น สามารถได้พ้นโทษแล้ว ก็ต้องไปเวียนว่ายตายเกิดในวัฏสงสารอย่างต่อเนื่องทันทีไม่ใช่หรือ?”

ผู้พิพากษาพูดว่า: “ความจริงแล้ววิญญาณบาปในนรกกับคนบนโลกมนุษย์ก็เหมือนกัน พวกเขาเหล่านั้นล้วนอยู่ใน 6 ภูมิวิถีแห่งการเวียนว่ายตายเกิด บางคนทำชั่ว จิตญาณตกต่ำก็ตกนรก บางคนทำดีก็ได้ขึ้นสวรรค์ บางคนก็ไปเวียนว่ายอยู่ในภูมิอสูร ภูมิมนุษย์ บางคนก็เวียนว่ายอยู่ในภูมิเปรต ภูมิเดรัจฉาน ไม่ว่าจะเวียนว่ายอยู่ในภพภูมิใดก็แล้วแต่ พวกเขาต่างก็มีจิตญาณเหมือนกัน เป็นจิตญาณที่สว่างไสวแห่งฟ้าปางก่อน ซึ่งมีความสมบูรณ์เพียบพร้อมอยู่แล้วในตัวเอง เพียงแต่พวกเขามีความคิดที่ผิดเพี้ยนไม่ถูกทำนองคลองธรรมทำให้จิตญาณของพวกเขาลุ่มหลงไป จึงแหกกฎละเมิดศีลก่อกรรมทำชั่ว เข่นฆ่าชีวิต เป็นภัยต่อตนเองและผู้อื่น ทำให้จิตญาณตกต่ำ ถึงแม้จิตญาณของเวไนยในยุคนี้จะตกต่ำลงจนแตกต่างจากจิตญาณเดิมแรกเริ่มราวฟ้ากับเหว แต่ก็จะต้องมีซักวันหนึ่งที่จิตญาณเหล่านั้น สามารถฟื้นฟูกลับคืนสู่สภาพเดิมที่มีความสว่างไสว และวิสุทธิ์สะอาด วิญญาณบาปที่มารับโทษในนรกจะต้องใช้เวลาในการฟื้นฟูความสว่างไสวของจิตญาณแห่งฟ้าปางก่อนเป็นระยะเวลาที่ยาวนานมากๆ เพราะวิญญาณเหล่านั้นแปดเปื้อน มีนิสัยความเคยชินที่ไม่ดีมากเกินไป บาปหนาสาหัส ถึงแม้จะมีวิญญาณบาปจำนวนน้อยมากที่มีจิตสำนึกขอขมาแก้ไขความผิดบาปเกิดขึ้น แต่ก็มีจิตเช่นนั้นเกิดขึ้นเพียงแค่ชั่วแวบเดียวเท่านั้น เพราะความทุกข์ทรมานจากบาปกรรมที่กำลังรับอยู่ ทำให้จิตที่สำนึกขอขมาแก้ไขความผิดบาปของพวกเขาหายไปอย่างรวดเร็ว พระกษิติครรภ์โพธิสัตว์ได้ตั้งมหาปณิธานไว้ว่า “หากนรกไม่ว่างเว้นจากหมู่สัตว์ที่ทุกข์ทรมานจะไม่ขอสำเร็จเป็นพระพุทธะ หากเวไนยยังไม่ได้รับการฉุดช่วยจนหมดสิ้น จะไม่ขอประจักษ์ในอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณ” พระกษิติครรภ์โพธิสัตว์มีเมตตากล่าวกับพญายมว่า “เมื่อใดก็ตามที่วิญญาณบาป ที่รับการลงโทษอยู่ในนรกสามารถบังเกิดจิตที่สำนึกขอขมาแก้ไขความผิดบาป ถึงแม้จะเป็นระยะเวลาเพียงแค่ชั่วครู่ วิญญาณบาปนั้นก็สามารถมาสดับฟังธรรมที่หมิงกวงชูจ่วนถังได้ และไม่ต้องรับการลงโทษชั่วคราว”

ข้าพเจ้าพูดว่า: “ที่แท้ก็เป็นเช่นนี้เอง ช่างดีจริงๆ อย่างนี้เวไนยในนรกจำนวนมากก็มีโอกาสได้ไปผุดไปเกิดแล้ว”

ผู้พิพากษากล่าวว่า: “เวไนยที่รับโทษในนรกมีมากมายจนไม่อาจประมาณได้ ก่อนหน้านี้ท่านก็เคยเข้าชมนรกกามามาแล้ว ในนรกกามามีนรกอยู่ขุมหนึ่งคือนรกกระบองเหล็ก นรกขุมนี้มีเวไนยเป็นจำนวนมาก เมื่อมองออกไปก็มองไม่เห็นขอบฝั่ง เวไนยมากมายอะไรขนาดนั้น แล้วยังมีนรกขุมอื่นๆอีกมากมายเหลือเกินที่ท่านยังไม่ได้ไปดู แต่ในทางตรงกันข้ามกลับมีเวไนยที่สามารถบังเกิดจิตที่สำนึกขอขมาแก้ไขความผิดบาปน้อยมาก น้อยจริงๆ ถึงแม้จะเป็นการบังเกิดจิตเพียงแค่ชั่วครู่ก็ตาม พระพุทธะโพธิสัตว์มีความเมตตาอยู่ตลอดทุกเวลา ทุกความคิดมีเพียงฉุดช่วยเวไนยที่ทุกข์ยาก อบรมสั่งสอนเวไนยตามวาระโอกาส ทั้งยังต้องจัดการวางแผนเรื่องราวต่างๆอย่างยอดเยี่ยม เพื่อฉุดช่วยเวไนยทั้งหลาย แต่เวไนยทั้งหลายเคยบังเกิดจิตที่ซาบซึ้งและเข้าใจอย่างแท้จริงบ้างหรือไม่ อาอวี้! ท่านรับภาระหน้าที่มาที่นรกเพื่อทำงานนี้ ล้วนเป็นความเมตตากรุณาที่พระพุทธะได้จัดการวางแผนไว้ทั้งสิ้น ยมโลกเองก็มีความหวังว่าจะสามารถอาศัยโอกาสนี้ มาชำระล้างจิตใจคนให้สะอาดบริสุทธิ์ ทำให้เวไนยมีความเชื่อมั่นศรัทธาในเหตุต้นผลกรรม ไม่สร้างบาปเวรที่จะพาตกสู่นรก”

ถึงหมิงกวงชูจ่วนถังแล้ว คุกเข่ากราบพระกษิติครรภ์โพธิสัตว์ ได้พบพระกษิติครรภ์โพธิสัตว์ก็เกิดความรู้สึกตื้นตันจนน้ำตาคลอเบ้าเองโดยปริยาย ขอคุกเข่ากราบพระกษิติครรภ์โพธิสัตว์อีกครั้งแทนเหล่าเวไนย ขอให้เวไนยพ้นจากความทุกข์ได้รับความสุข ขอให้เวไนยเบิกบานใจมีความปีติสุข ขอให้เวไนยมีความพากเพียรวิริยะในการบำเพ็ญปฏิบัติธรรม สามารถได้ประจักษ์มรรคผลในเร็ววัน

เวลานี้พระกษิติครรภ์โพธิสัตว์กำลังชี้แนะสั่งสอนเรื่องศีล 5 แก่เวไนยทั้งหลาย ในหมิงกวงชูจ่วนถังแห่งนี้ ข้าพเจ้าได้เห็นพระธรรมาจารย์มากมาย เมื่อมีความคิดเช่นนี้เกิดขึ้น ผู้พิพากษาก็อธิบายให้ข้าพเจ้าฟังทันที

ผู้พิพากษาพูดว่า: “ธรรมาจารย์เหล่านี้มีหลายคนที่เคยเป็นผู้ละเมิดศีลกาเมสุมิจฉาจาร และอทินนาทานมาก่อน ต่อมามีโอกาสได้มาสดับฟังธรรมที่นี่ ตอนนี้บางคนพ้นโทษจากนรกแล้ว บางคนก็ยังอยู่ในระหว่างการถูกลงโทษ เป็นเพราะพวกเขาสามารถบังเกิดจิตที่สำนึกขอขมาแก้ไขความผิดบาป ถึงแม้จะเป็นเวลาเพียงแค่ชั่วครู่ก็ตาม แต่ก็ทำให้พวกเขาสามารถได้เข้ามาสดับฟังธรรมที่นี่ เมื่อวิญญาณบาปมีจิตที่สำนึกขอขมาแก้ไขความผิดบาปเกิดขึ้น แสงแห่งจิตญาณของวิญญาณบาปก็จะเกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้นเล็กน้อย นายนิรยบาลก็จะหยุดพักการลงโทษวิญญาณบาปลงชั่วคราว แล้วพาวิญญาณบาปมาที่หมิงกวงชูจ่วนถังแห่งนี้เพื่อสดับฟังธรรม วิญญาณที่มาสดับฟังธรรมที่นี่มีสิ่งหนึ่งที่เหมือนกัน นั่นก็คือพวกเขารู้ว่าเมื่อมาที่นี่ก็ไม่ต้องรับการลงโทษ ดังนั้นทุกคนจึงทะนุถนอมรักษาโอกาสนี้อย่างถึงที่สุด เกือบจะทั้งหมดล้วนได้รับความเมตตาอนุเคราะห์จากของพระกษิติครรภ์โพธิสัตว์”

ข้าพเจ้ามองเห็นแสงจากกายของวิญญาณบาปที่อยู่ในนี้ มีทั้งสีเทาเข้ม เขียวคล้ำ แดงคล้ำ บางคนก็เป็นสีดำ กายวิญญาณของพวกเขาดูเบาหวิว เวลานี้ข้าพเจ้ามองเห็นวิญญาณบาปที่ทุกข์ทรมานคนหนึ่งกำลังร้องไห้ และสำนึกขอขมาแก้ไขความผิดบาปครั้งใหญ่ แสงจากกายของเขาก็เริ่มเปลี่ยนจากสีเทาเข้มเป็นสีเทาอ่อนๆ วิญญาณบาปรู้สึกเบาสบายขึ้นอย่างเห็นได้ชัด

ผู้พิพากษาอธิบายให้ฟังว่า: “วิญญาณบาปนี้ เมื่อชาติที่แล้วคือผีขโมยพลังธาตุ ก่อนที่จะมาเกิดเป็นผีขโมยพลังธาตุ เคยเกิดเป็นมนุษย์ผู้บำเพ็ญปฏิบัติธรรม มีจิตที่ชอบทำบุญทำทานแต่ไม่รักษาศีล เพราะไม่รักษาศีลจึงเป็นสาเหตุให้ตกสู่ภูมิเปรตเป็นผีขโมยพลังธาตุ เมื่อเป็นผีขโมยพลังธาตุก็ยังชีพด้วยการขโมยพลังธาตุของมนุษย์ และผู้บำเพ็ญปฏิบัติธรรมที่ไม่รักษาศีล ด้วยเหตุนี้จึงทำให้ตกนรกไวขึ้น”

ตอนนี้วิญญาณบาปนั้น ร้องไห้คุกเข่าสำนึกขอขมาแก้ไขความผิดบาปต่อพระกษิติครรภ์โพธิสัตว์ และตั้งปณิธานว่า: “พระกษิติครรภ์โพธิสัตว์เมตตา ข้าพเจ้าสำนึกผิดแล้ว ต่อไปนี้ทุกภพทุกชาติข้าพเจ้าจะบำเพ็ญปฏิบัติอยู่ในสัมมาธรรม จะปกป้องพระสัทธรรม และจะปกป้องพระธรรมของพระกษิติครรภ์โพธิสัตว์ตลอดไป” พระกษิติครรภ์โพธิสัตว์มีความปีติยินดีเป็นอย่างยิ่ง รับการสำนึกขอขมาแก้ไขความผิดบาปนั้นไว้โดยไม่ปฏิเสธ จากนั้นวิญญาณบาปก็ถูกนายนิรยบาลพาตัวออกไป ผู้พิพากษาบอกว่าเขากำลังจะได้ไปเกิดใหม่บนโลกมนุษย์

หมิงกวงชูจ่วนถังแห่งนี้เป็นสถานที่เพียงแห่งเดียวในนรกภูมิ ที่ไม่รู้สึกถึงความอึมครึม และมืดมนทั้งยังออกจะคล้ายกับเครื่องทำความร้อนที่ให้ความอบอุ่น ยามปกติเมื่อข้าพเจ้ามาถึงนรก อุณหภูมิในร่างกายจะลดต่ำลงอยู่ตลอด เวลา แต่วันนี้ข้าพเจ้ารู้สึกว่าไม่เลวเลยทีเดียว ขอสำนึกคุณพระกษิติครรภ์โพธิสัตว์เมตตาประทานพร

ข้าพเจ้าอาศัยพลังแห่งฤทธานุภาพของพระกษิติครรภ์โพธิสัตว์อยู่ที่นี่แล้วดูๆ วิญญาณอื่นๆ ต่อไปเรื่อยๆ มีแสงแห่งจิตญาณของวิญญาณบาปมากมาย กำลังยกระดับสูงขึ้น พวกเขากำลังลอยขึ้นสู่ด้านบน

ผู้พิพากษาพูดว่า: “วิญญาณที่ยกระดับแสงแห่งจิตญาณแล้ว จะได้รับโอกาสให้ไปเกิดใหม่บนโลกมนุษย์อีกครั้งเพื่อฝึกฝนเคี่ยวกรำจิตญาณ”

น่าดีใจจริงๆ อาอวี้ขออวยพรพวกเขาทุกคน ขอให้พวกเขาพ้นจากความทุกข์ได้รับความสุข มีความพากเพียรวิริยะบำเพ็ญปฏิบัติอยู่ในสัมมาธรรม

เดินไปดูๆ ที่หน้าประตูทางเข้าอีกครั้ง ยังมีวิญญาณรายใหม่ๆ อีกเป็นจำนวนมากกำลังมาที่นี่ ดูเหมือนว่าพระ กษิติครรภ์โพธิสัตว์คงจะไม่มีทางได้พักผ่อนแน่ๆ เพราะยังมีเวไนยอีกเยอะแยะมากมายขนาดนี้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งนรกกว้างใหญ่อย่างไร้ขอบเขตประมาณ ไม่รู้เลยจริงๆ ว่าเมื่อไหร่ถึงจะสามารถฉุดช่วยได้หมดทั้งนรก

อาอวี้อยากถามผู้พิพากษา: “วิญญาณบาปที่ถูกนายนิรยบาลนำตัวออกไปเมื่อครู่นี้ ชาติต่อไปของเขาจะเป็นอย่างไร?”

ผู้พิพากษาบอกว่า: “เราจะพาท่านไปดู”

ฉับพลันพวกเราก็มาถึงห้องโถงใหญ่ ที่ใช้ในการพิจารณาตัดสินคดีความในทันที ได้เห็นวิญญาณบาปคนนั้นกำลังร่ำไห้ไม่หยุด เขาคุกเข่าลงกับพื้นขอบคุณในคำตัดสินของพญายม ได้ยินเขาพูดว่า “ขอบคุณคำพิพากษาของพญายม ขอบคุณพระกษิติครรภ์โพธิสัตว์เมตตา นับจากนี้ไปข้าพเจ้าจะกลับตัวกลับใจแก้ไขความผิดบาป และบำเพ็ญปฏิบัติอยู่ในสัมมาธรรมอย่างแท้จริง” หลังจากนั้นเขาก็ถูกนำตัวไปดื่มน้ำลืมชาติของยายเมิ่ง แล้วจึงไปเกิดใหม่

ขอถามผู้พิพากษา: “วิญญาณนี้ต่อไปภายหน้าเขาจะเป็นอย่างไรค่ะ?”

เวลานี้ผู้พิพากษาได้เปิดสมุดบัญชีเกิดตายดูแล้วพูดว่า: “วิญญาณนี้ถูกตัดสินให้ไปเกิดในครอบครัวที่ขาดความรู้และความเห็นที่ถูกต้องตามหลักสัมมาธรรม มีชีวิตที่ร่ำรวยเงินทอง แต่ตลอดชีวิตร่างกายไม่ค่อยแข็งแรง ไม่มีเรื่องเจ็บป่วยใหญ่ด้วยโรคร้ายแรง แต่มีโรคเจ็บป่วยเล็กๆเป็นประจำต่ออย่างเนื่องไม่ขาด ชะตาชีวิตลิขิตให้ถูกคนอื่นหลอกลวงต้มตุ๋นอยู่เสมอๆ พออายุได้ 30 ปีก็เริ่มเข้าสู่หนทางของการบำเพ็ญปฏิบัติธรรม ซึ่งจะได้พบกับนิรมาณกายของพระกษิติครรภ์โพธิสัตว์ ที่ตั้งใจแบ่งพระภาคไปเกิดกายอยู่บนโลกมนุษย์เพื่อฉุดช่วยเขาโดยเฉพาะ การบำเพ็ญปฏิบัติธรรมในชาตินี้ของเขาจะมีมารมากมายมาคอยขัดขวาง ชั่วชีวิตไม่มีลูกอยู่ดูใจและคอยฝังศพ นี่เป็นผลกรรมตอบสนองจากเศษกรรมส่วนที่เหลือจากชาติที่เกิดเป็นผีขโมยพลังธาตุ สำหรับการที่เขาเกิดมามีชีวิตร่ำรวย ก็คือผลตอบสนองจากการทำบุญทำทานในชาติที่เกิดเป็นผู้บำเพ็ญปฏิบัติธรรม ที่เกิดมาร่างกายไม่ค่อยแข็งแรง ทั้งยังมีมารมากมายคอยขัดขวางการบำเพ็ญปฏิบัติธรรมก็เป็นผลกรรมจากการสูดกินพลังธาตุของคนอื่น ตลอดชั่วชีวิตของเขาก็คือการฝึกฝนเคี่ยวกรำจิตครั้งใหญ่ เป็นการทดสอบจิตใจครั้งใหญ่ ถึงแม้ว่าชีวิตความเป็นอยู่จะร่ำรวย แต่ก็มักจะมีจิตที่คิดอยากจะลักขโมยเกิดขึ้นเสมอๆ เป็นเพราะแรงกรรมของเขาทำให้เขามีจิตเช่นนี้เกิดขึ้น ถ้าหากเขาสามารถปฏิบัติตัวให้อยู่ในกรอบ ไม่ออกนอกลู่นอกทาง รักษาศีลวินัยอย่างเคร่งครัด ถึงแม้สุขภาพร่างกายไม่ค่อยแข็งแรงแต่ก็ไม่มีจิตที่คิดกล่าวโทษ ถึงแม้จะถูกคนอื่นหลอกลวงแต่ก็ไม่แก้แค้นตอบโต้ ถึงแม้จะมีอุปสรรคและมารคอยขัดขวางมากมาย แต่ก็ยังสามารถวางใจลงปลงใจได้ไม่เกิดความกลัดกลุ้มกังวล เมื่อเกิดจิตที่คิดจะลักขโมยก็สำนึกขอขมาแก้ไขความผิดบาป ถ้าหากทำได้เช่นนี้จิตญาณก็จะสามารถยกระดับขึ้นเรื่อยๆ อย่างต่อเนื่อง แต่ถ้าหากไม่สามารถทำได้ ซ้ำยังทำในสิ่งที่ตรงกันข้ามก็อาจจะได้เจอกันใหม่อีกครั้งในนรก”

ข้าพเจ้าพูดว่า: “อะไรกันค่ะ! ต้องมานรกอีกเหรอ?”

ผู้พิพากษาพูดว่า: “เรื่องแบบนี้เป็นเรื่องที่พวกเราเห็นกันจนคุ้นเคยและกลายเป็นเรื่องปกติไปแล้ว พระกษิติครรภ์โพธิสัตว์ฉุดช่วยเวไนยออกจากขุมนรก เวไนยสามารถได้ไปเกิดเป็นคนอยู่บนโลกมนุษย์ แต่ไม่นานนักพวกเขาก็กลับมาที่นรกอีก ด้วยเหตุนี้พระกษิติครรภ์โพธิสัตว์จึงอยู่ที่นรกภูมิคอยฉุดช่วยเวไนยออกไปอย่างไม่หยุดยั้ง เมื่อครู่นี้วิญญาณบาปนั้นบังเกิดปณิธานที่จะปกป้องพระสัทธรรม พระกษิติครรภ์โพธิสัตว์จึงตั้งใจแบ่งพระภาคออกมา 1 พระภาคไปอวตารเกิดกายอยู่บนโลกมนุษย์ เพื่อฉุดช่วยเขาโดยเฉพาะ ดังนั้นทุกคนอย่าได้ดูแคลนความคิดของตัวเอง เพราะ1 ความคิดที่บังเกิดออกมาจากโพธิจิตสามารถสื่อถึงพระพุทธะโพธิสัตว์ให้มาฉุดช่วย พระพุทธะโพธิสัตว์ก็อยู่ข้างกายของเวไนย เพียงแต่เวไนยไม่รู้เท่านั้นเอง”

“สำนึกคุณผู้พิพากษาจริงๆค่ะ วันนี้ทำให้อาอวี้ได้เรียนรู้หลักธรรมมากมายเลย”

อาอวี้สวัสดีผู้พิพากษา ขึ้นดอกบัวขาวกลับ