ที่ไปของคนรักร่วมเพศ-นรกเชื่อมโยงใจ

1,341 Views

สำนึกคุณพระโพธิสัตว์เมตตากรุณาฉุดช่วยเวไนย ทุกความคิดของพระพุทธะโพธิสัตว์คิดถึงแต่เวไนย เวลาบนโลกมนุษย์ผ่านไปแล้ว 24 ชั่วโมง อาอวี้ขึ้นดอกบัวขาวมาถึงนรกอีกครั้งหนึ่งแล้ว แต่พระกษิติครรภ์โพธิสัตว์ก็ยังคงโปรดเวไนยสัตว์ในนรกอยู่ แท้ที่จริงเป็นเพราะเมื่อวานนี้มีการชุมนุมร่วมฟังพระธรรมเทศนา จนถึงตอนนี้ก็ยังชุมนุมกันอยู่ ยังไม่แยกย้ายไปไหน

รู้สึกดีใจที่ได้พบเจอพระกษิติครรภ์โพธิสัตว์ อาอวี้ขอคุกเข่ากราบพระกษิติครรภ์โพธิสัตว์ แทนเวไนยทั้งปวงในอากาศธรรมธาตุ พุทธรังสีของพระโพธิสัตว์ฉายส่องเต็มไปทั่วพื้นที่ในอากาศ ช่างวิสุทธิ์สะอาดอะไรขนาดนี้ ยังความแช่มชื่นใจอะไรขนาดนี้ ช่างมีเมตตากรุณาอะไรขนาดนี้ ทำให้ข้าพเจ้านึกถึง (อวตังสกสูตร) พระพุทธองค์ทรงตรัสว่า: “มีความเมตตาอันวิสุทธิ์ไม่มีสิ่งใดในโลกมาขวางกั้น ด้วยเหตุนี้จึงเปล่งรัศมีส่องสว่างอย่างเสมอภาค มีความเมตตาอันวิสุทธิ์เต็มไปทั่วพื้นที่ว่างในอากาศ ด้วยเหตุนี้จึงช่วยเหลือ เวไนยสัตว์ทั่วทุกที่โดยไม่มีที่ใดที่เข้าไปไม่ถึง มีความเมตตาอันวิสุทธิ์ผูกพุทธสัมพันธ์ด้วยสัมมาธรรม ด้วยเหตุนี้จึงประจักษ์แจ้งในพระสัทธรรมดุจดั่งตถาคต มีความเมตตาอันวิสุทธิ์ต่อเวไนยที่ไม่มีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกัน ด้วยเหตุนี้จึงเข้าสู่แดนแห่งโพธิสัตว์หลุดพ้นจากเกิดตาย มีความเมตตาอันวิสุทธิ์ยังประโยชน์อันไพบูลย์ ด้วยเหตุนี้จึงเอื้อประโยชน์ตามเหตุปัจจัยทำให้เวไนยทั้งปวงเกิดความเปรมปรีดิ์ มีความกรุณาอันวิสุทธิ์ไม่เหน็ดเหนื่อยไม่เบื่อหน่าย ด้วยเหตุนี้จึงรับทุกข์แทนเวไนยทั้งปวง โดยไม่คิดว่าเป็นคุณงามความดีของตน มีความกรุณาอันวิสุทธิ์ไปอุบัติในสถานที่ๆ มีความยากลำบาก ด้วยเหตุเพื่อฉุดช่วยเวไนย มีความกรุณาอันวิสุทธิ์ไปอุบัติในแดนสุคติภูมิ ด้วยเหตุนี้จึงสำแดงความอนิจจังให้ปรากฏ มีความกรุณาอันวิสุทธิ์เพื่อฉุดช่วยเวไนยที่มีมิจฉาสมาธิ ด้วยเหตุนี้กัปแล้วกัปเล่าจึงไม่ละทิ้งมหาปณิธาน บำเพ็ญจริยาแห่งโพธิสัตว์อย่างต่อเนื่องไม่หยุดยั้ง อาศัยจิตมหากรุณามาอนุเคราะห์เวไนย”

พระกษิติครรภ์โพธิสัตว์ ทรงมีมหาเมตตาต่อเวไนยทั้งปวงอย่างเสมอภาค ถึงแม้ว่าเวไนยจะไม่มีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องอะไรกับพระองค์ ทรงมีมหากรุณามองเห็นกายของเวไนยกับกายของพระองค์คือกายเดียวกัน เห็นความทุกข์ยากของเวไนยคือความทุกข์ยากของพระองค์เอง พุทธรังสีอันเมตตาของพระโพธิสัตว์มีความสะอาดบริสุทธิ์ ในพุทธรังสียังเปล่งธรรมสำเนียงออกมามากมายไม่อาจประมาณได้ อาอวี้จะต้องฝึกฝนเรียนรู้แบบอย่างจิตที่มีมหาเมตตา มหากรุณาของพระกษิติครรภ์โพธิสัตว์ เพื่อคอยบริการรับใช้เวไนย เพราะพุทธรังสีอันเมตตา และสะอาดบริสุทธิ์ของพระกษิติครรภ์โพธิสัตว์ประทานพร ทำให้นรกแปรเปลี่ยนเป็นความแช่มชื่น

อาอวี้ขออธิบายให้ทุกท่านเข้าใจซักเล็กน้อย ว่านรกมีความกว้างใหญ่เป็นอย่างยิ่ง และยังแบ่งเป็นประเภทต่างๆ ขณะนี้ที่ข้าพเจ้ากำลังเข้าเยี่ยมชมอยู่คือนรกกามา นรกกามาเป็นชื่อเรียกโดยรวมของนรกที่เกี่ยวข้องกับการประพฤติผิดในกามทั้งหมด นรกกามามี 18 ขุมย่อย ทั้ง 18 ขุมย่อยมีการลงทัณฑ์ตามลักษณะของการประพฤติผิดในกามที่แตกต่างกันออกไป

อาอวี้ขอคารวะผู้พิพากษา วันนี้อยากขอคำชี้แนะเกี่ยวกับรักร่วมเพศ

ผู้พิพากษาบอกว่า: “รักร่วมเพศถือว่าเป็นการประพฤติ ผิดในกาม เมื่อสิ้นอายุขัยต้องตกนรกเชื่อมโยงใจรับโทษในนั้น 500 ปี หากมีการประพฤติผิดในกามข้ออื่นๆ ร่วมด้วยก็จะต้องไปรับโทษในนรกกามาขุมอื่นๆ ต่อไป”

เวลานี้ผู้พิพากษาพาข้าพเจ้ามาถึงนรกเชื่อมโยงใจแล้ว วิญญาณทั้งหลายชายหญิงในนรกขุมนี้ต่างก็ถูกลงทัณฑ์จากมนุษย์พฤกษาเหมือนกัน แต่ในความเหมือนกันนั้นก็มีความแตกต่างกันอยู่บ้างนิดหน่อย ในนั้นมีวิญญาณชายที่ข้าพเจ้ารู้จัก เขาเป็นนักร้องที่มีชื่อเสียงมาก คือ นักร้อง BLX ตอนที่เขามีชีวิตอยู่มีแฟนเพลงมากมาย เปิดการแสดงคอนเสิร์ตมาแล้วหลายต่อหลายรอบ ตอนนี้ข้าพเจ้าเห็นท่าทางของเขาเหมือนกำลังคิดอะไรอยู่ จากนั้นก็มีมนุษย์พฤกษาต้นหนึ่งเดินเข้ามา มนุษย์พฤกษาคือต้นไม้ที่มีรูปร่างลักษณะเป็นมนุษย์ เมื่อเขาเห็นมนุษย์พฤกษาก็เกิดความเบิกบานใจ ดึงมือของมนุษย์พฤกษานั้นเข้ามาโอบกอดอย่างสนิทสนม และอบอุ่น ทันใดนั้นมนุษย์พฤกษาก็ใช้กิ่งและใบพันรัดตัวเขา ใช้กิ่งก้านทุบตีที่หัวของเขา เขาถูกตีจนหัวแตกเลือดไหลเป็นลมตาย หลังจากนั้นมนุษย์พฤกษาก็เป่าลมใส่เขาไป 1 ที เขาก็ค่อยๆฟื้นฟูกลับมาเป็นปกติ แล้วมนุษย์พฤกษาก็เดินจากไป

ดูถึงตรงนี้ ข้าพเจ้าขอถามผู้พิพากษาว่า ในเมื่อมนุษย์พฤกษาเดินจากไปแล้ว ถ้างั้นก็แสดงว่านักโทษพ้นโทษแล้วใช่หรือไม่? ผู้พิพากษาตอบว่า: “ไม่ใช่! เป็นเพราะคนที่รักร่วมเพศมีความคิดในด้านความรักที่วิปริตผิดเพี้ยน เมื่อครู่นี้ท่านจะเห็นได้ว่าวิญญาณเหล่านั้น บังเกิดความคิดขึ้นมาก่อน หลังจากนั้นมนุษย์พฤกษาจึงออกมา บางคนคิดช้าหน่อย ก็แสดงว่ามีความหมกมุ่นในกามที่เบาบางกว่านิดหน่อย บางคนคิดไวหน่อยก็ต้องรับโทษหนัก”

ขอเรียนถามผู้พิพากษา: “ใช่หรือไม่ว่าถ้าหากวิญญาณบาปไม่คิดก็ไม่ต้องรับการลงโทษ?”

ผู้พิพากษาพูดว่า: “ถ้าหากตลอดเวลาเขาไม่คิดเลยก็สามารถพ้นจากนรกขุมนี้ได้ เพราะแรงกรรมทั้งหมดเกิดจากความคิดที่วิปริตผิดเพี้ยนไม่ถูกทำนองคลองธรรม นอกจากนี้ยังมีคนรักร่วมเพศบางคนที่มีกรรมในนรกเบาหน่อย อย่างเช่น คนที่ร่างกายของเขาเป็นผู้ชายแต่เป็นเพราะเขาเคยเกิดเป็นผู้หญิงมาแล้วหลายชาติ เมื่อได้เกิดเป็นผู้ชาย จิตใต้สำนึกของเขายังคงเป็นผู้หญิงอยู่ เขายังไม่สามารถเปลี่ยนรูปแบบความคิดให้เป็นผู้ชายได้ เลยไม่ชอบผู้หญิงแต่กลับมาชอบผู้ชายเหมือนกัน ในทางตรงกันข้าม สำหรับผู้หญิงที่รักชอบเพศเดียวกันก็มีหลักเหตุผลแบบเดียวกัน นี่คือสาเหตุส่วนใหญ่ที่ทำให้คนบนโลกมนุษย์ประพฤติผิดในกามเรื่องรักร่วมเพศ คนรักร่วมเพศเหล่านี้ถ้าหากไม่ได้ประพฤติผิดในกามเรื่องอื่นๆ เพียงแค่ต้องการใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันกับคนรักของเขาในลักษณะของสามีภรรยา พวกเขาก็ต้องมารับโทษในนรกเชื่อมโยงใจ 50 ปี ถ้าหากในช่วงเวลา 50 ปีที่รับโทษอยู่นี้ วิญญาณบาปสามารถขจัดเมล็ดพันธุ์แห่งกาเมสุมิจฉาจารภายในใจให้สะอาดหมดจดลงได้ ก็สามารถพ้นจากนรกขุมนี้ได้ก่อนกำหนด ถ้าหากไม่สามารถขจัดเมล็ดพันธุ์แห่งกาเมสุมิจฉาจารภายในจิตใจให้สะอาดหมดจดได้ ก็ต้องเพิ่มโทษอีก 30 ปี”

ด้านข้างของนรกเชื่อมโยงใจ มีนรกใหญ่อยู่ขุมหนึ่ง ภายในไม่มีอะไรเลย ข้าพเจ้ารู้สึกแปลกใจเป็นอย่างยิ่ง เพราะว่าปกติแล้วภายในนรกแต่ละขุม จะต้องเต็มไปด้วยวิญญาณบาปมากมายที่กำลังรับความทุกข์ทรมาน ไม่เคยเห็นนรกที่ว่างเปล่าไม่มีอะไรเลยแบบนี้ ข้าพเจ้าจึงเรียนถามผู้พิพากษาว่าเพราะเหตุใดนรกขุมนี้จึงว่างเปล่าเช่นนี้? ผู้พิพากษาบอกว่า: “นรกขุมนี้ก็คือ ในขณะนี้คนบนโลกมนุษย์กำลังศึกษาค้นคว้าผลิตยาปลุกเซ็กซ์ชนิดหนึ่ง ตอนนี้พวกเขากำลังอยู่ในช่วงค้นคว้าวิจัยและพัฒนา หลังจากที่พัฒนายาได้เป็นผลสำเร็จแล้ว พวกเขาก็จะผลักดันออกสู่ตลาดเพื่อขาย นรกขุมนี้จึงตระเตรียมไว้ลงโทษผู้ที่มีส่วนร่วมในการศึกษาค้นคว้าวิจัยและพัฒนายาปลุกเซ็กซ์”

ขอถามผู้พิพากษาต่ออีกว่า: “ถ้าอย่างนี้ก็พูดได้ว่า เพียงแค่เกิดความคิดที่จะละเมิดศีลกาเมสุมิจฉาจาร ก็นับได้ว่าเป็นการละเมิดศีลแล้วใช่ไหมค่ะ?”

ผู้พิพากษาพูดว่า: “ใช่แล้ว! แต่ละครั้งที่ความคิดมีการขับเคลื่อน พลังชี่ที่แท้จริงของร่างกายก็จะมีการขับเคลื่อนเช่นกัน สัจพลังก็จะถูกทำลายลง”

วันนี้ได้เก็บเกี่ยวความรู้ที่มีประโยชน์มาก อาอวี้สำนึกคุณผู้พิพากษา! คุกเข่ากราบผู้พิพากษา! ขึ้นดอกบัวขาวกลับ!