(กฎนรก) ปริศนาของฟ้าผ่าคนตาย

3,193 Views

อาหมีถัวฝอ! อาอวี้แสดงความเคารพผู้พืพากษา!

วันนี้อยากถามผู้พิพากษาว่า: “ในสมัยโบราณมีกรณีที่ประพฤติผิดในกามแล้วถูกฟ้าผ่าตาย เพราะเหตุใดจึงเป็นเช่นนั้น? แล้วทำไมถึงไม่ใช้วิธีอื่นมาสนองผลกรรม อย่างเช่น ทำให้ป่วยด้วยโรคร้าย?”

ผู้พิพากษาพูดว่า: “กรณีที่ประพฤติผิดในกามแล้วถูกฟ้าผ่าตายในสมัยโบราณมีสาเหตุอยู่ 2 ข้อ

ข้อ 1 ยมโลกใช้วิธีฟ้าผ่ามาลงโทษเวไนยที่ประพฤติผิดในกาม ด้วยวิธีนี้ทำให้เวไนยบนโลกมนุษย์รู้ว่าคนที่ประพฤติผิดในกามจะไม่ได้ตายดี เป็นวิธี การลงโทษโดยใช้รูปลักษณ์ที่สามารถมองเห็นได้ เพื่อเป็นการเตือนให้เวไนยที่อยู่ร่วมกันในสมัยนั้นเกิดความตื่นตัว

ข้อ 2 คนที่ประพฤติผิดในกามคนนั้นเป็นคนที่มีจิตใจชั่วร้ายมากเกินไป ไม่รู้จักสำนึกผิดแก้ไขปรับปรุงตัว ทั้งประพฤติผิดในกาม และยังสร้างบาปเวรอื่นๆที่หนักหนาสาหัสมาก ด้วยเหตุนี้จึงทำให้ถูกฟ้าผ่าตาย ตายแล้วยังต้องไปรับความทุกข์ทรมานต่างๆในนรกเนิ่นนานเป็นหมื่นกัปไม่มีวันได้ออกมา

ความจริงแล้วเทพสายฟ้าเป็นเทพจากสวรรค์ที่รับผิดชอบหน้าที่ทำให้เกิดฟ้าแลบฟ้าร้องตอนฝนตก หรือตอนที่สภาพอากาศไม่ดี ในแต่ละครั้งจะทำให้เกิดฟ้าร้องฟ้าแลบเท่าไหร่ล้วนถูกกำหนดมาแล้ว ถ้าหากใครถูกฟ้าผ่าตาย นั่นย่อมไม่ใช่เรื่องบังเอิญอย่างเด็ดขาด แน่นอนว่าเทพสายฟ้าได้รับอนุมัติอย่างเป็นทางการจากยมโลกแล้วว่า วันไหน เวลาไหน ที่ไหน บ้านไหน คนไหน จะต้องถูกฟ้าผ่าตายกลางแจ้ง โดยปกติก่อนที่จะเกิดฟ้าผ่า เทพสายฟ้าจะทำให้เกิดฟ้าร้องฟ้าแลบก่อน จากนั้นจึงกดดันให้คนบาปออกมาอยู่กลางแจ้งแล้วใช้สายฟ้าผ่าลงไปอย่างแม่นยำมากจนถึงแก่ความตาย เพราะอะไรจึงต้องนำคนบาปออกมาโดนฟ้าผ่ากลางแจ้ง? เพราะว่าสายฟ้าทำให้เกิดเปลวไฟลุกไหม้ หากไม่ทำเช่นนี้ผู้บริสุทธิ์ก็จะพลอยได้รับอันตราย ดังนั้นโดยส่วนใหญ่แล้วจะนำคนบาปออกมาอยู่กลางแจ้งก่อน แล้วจึงดำเนินการสำเร็จโทษ

ในสมัยโบราณคนที่ถูกลงโทษด้วยฟ้าผ่า มีหลายกรณี สมัยก่อนคนที่ประพฤติผิดในกามมีไม่มากเหมือนสมัยนี้ เมื่อเกิดเหตุมีฟ้าผ่าคนตายขึ้นครั้งหนึ่ง ก็จะเป็นเรื่องที่สะท้านสะเทือนไปทั่วทั้งปฐพี สามารถทำให้เวไนยจำนวนมากเกิดความตื่นตัวและหันมาบำเพ็ญจิตหล่อเลี้ยงธรรมญาณ จิตใจของคนในสมัยก่อนมีความซื่อสัตย์และบริสุทธิ์เรียบง่าย ต่างจากจิตใจของคนในสมัยนี้ จิตใจของคนในสมัยนี้ไม่ซื่อสัตย์และบริสุทธิ์เรียบง่ายอีกต่อไปแล้ว

ความชั่วทั้งปวงกามตัณหามาเป็นอันดับหนึ่ง ความดีทั้งมวลกตัญญูมาเป็นอันดับแรก การประพฤติผิดในกาม นอกจากจะทำให้บุญวาสนา และอายุขัยของตัวเองต้องถูกบั่นทอนลงไปแล้ว ยังเป็นการทำลายวัฒนธรรมในสังคมอย่างร้ายแรง เป็นภัยต่อตนเองและผู้อื่น เป็นพฤติกรรมที่ไม่กตัญญู จากอดีตจนถึงปัจจุบันมีวีรบุรุษชายชาตรีมากมายตั้งเท่าไหร่ ที่ต้องสูญสิ้นหมดอนาคตไปเพราะประพฤติผิดในกาม

กาเมสุมิจฉาจารทำให้คนตกต่ำ จิตใจหลงผิด หมกมุ่นลุ่มหลงอยู่ในกามตัณหา แม้แต่ชีวิตก็ต้องมาจบสิ้น ตามกฎของนรก กุศลสูงสุดคือคนที่กตัญญูกตเวที คนที่ประพฤติผิดในกามก็ต้องลงโทษอย่างหนัก ขอแนะนำให้ทุกคนปฏิบัติตามคุณธรรมสามัญ 5 อย่างเคร่งครัด ทำความดีสะสมบุญกุศลให้มากๆ ธำรงรักษาไว้ซึ่งแสงสว่างอันโชติช่วงของจิตญาณแห่งฟ้าปางก่อนให้คงอยู่ตลอดไป อย่าสร้างเหตุให้ต้องตกนรก”

อาอวี้สำนึกคุณผู้พิพากษา ขึ้นดอกบัวขาวกลับ