(กฎนรก) ผู้หญิงที่บริสุทธิ์ไร้มลทินกับผู้หญิงที่มีเพศสัมพันธ์ก่อนแต่งงาน

2,137 Views

อาหมีถัวฝอ! อาอวี้คารวะผู้พิพากษา วันนี้อาอวี้อยากถามผู้พิพากษาว่านรกปฏิบัติอย่างไรต่อผู้หญิงที่บริสุทธิ์ไร้มลทินกับผู้หญิงที่มีเพศสัมพันธ์ก่อนแต่งงาน?

ผู้พิพากษาพูดว่า: “ผู้หญิงควรจะให้ความสำคัญกับคุณธรรมสตรี คุณธรรมนี้บอกให้รักษาความบริสุทธิ์ไร้มลทิน หากคุณแม่บ้านต้องเผชิญกับความสูญเสีย สามีตายจากไปหรือมีการหย่าร้าง จะต้องครองตัวเป็นหญิงหม้าย ซื่อสัตย์ต่อสามีไปจนวันตาย รักษาความบริสุทธิ์ไร้มลทินจนกว่าชีวิตจะหาไม่ ในสมุดบัญชีบุญบาปก็จะได้รับการจดบันทึกไว้เป็นบุญกุศลของการรักษาความบริสุทธิ์ไร้มลทิน หากตอนที่มีชีวิตอยู่ไม่ได้ทำความผิดบาปอะไรที่หนักหนาสาหัสมาก เมื่อสิ้นอายุขัยก็จะได้ขึ้นสวรรค์ หรือถ้าได้เกิดใหม่ก็สามารถได้กายสังขารเป็นผู้ชาย และยังมีผลบุญตอบสนองอื่นๆ ถ้าหากไม่รักษาความบริสุทธิ์ไร้มลทินก็จะต้องถูกลดบุญวาสนาและอายุขัย อีกทั้งยังเป็นแบบอย่างที่ไม่ดีให้กับคนรุ่นหลังได้เลียนแบบทำตาม แต่ทว่าผู้หญิงในสมัยนี้ก็ไม่ได้ให้ความสำคัญกับการรักษาความบริสุทธิ์ไร้มลทินอีกต่อไปแล้ว

สังคมในยุคปัจจุบันขาดการอบรมสั่งสอนเรื่องเหตุต้นผลกรรมอย่างเข้มงวด ต่างจากในสมัยก่อนที่มีการอบรมสั่งสอนทางด้านศีลธรรม จรรยา สมัยก่อนผู้หญิงจะต้องปฏิบัติตามคุณธรรมของสตรี จะต้องให้ความสำคัญกับคุณธรรมความประพฤติ คำพูด หน้าที่อันพึงปฏิบัติ และกิริยามารยาท แม้แต่การเดิน รูปโฉม จังหวะและน้ำเสียงในการพูดจาก็ล้วนแต่เป็นสิ่งที่ผู้หญิงจะต้องเรียนรู้ แต่ผู้หญิงในสมัยปัจจุบันไม่เหมือนกับผู้หญิงในสมัยก่อน ที่ไม่กล้าก้าวเท้าออกจากบ้าน ปัจจุบันผู้หญิงส่วนใหญ่ก้าวออกมาสู่สังคมภายนอก เพื่อทำงานหาเงิน พวกเขาต่างก็มีประวัติการศึกษาที่สูง ทั้งยังมีความสามารถในการทำงานที่มีประสิทธิภาพดี ผู้หญิงบางคนมีความสามารถในการทำงานที่เก่งกาจกว่าผู้ชายในหลายๆด้าน ซึ่งต่างจากผู้หญิงในสมัยก่อน ถึงแม้ผู้หญิงในสมัยก่อนจะไร้ความสามารถแต่ก็มีคุณธรรม เป็นเพราะผู้หญิงในปัจจุบันขาดการอบรมสั่งสอนทางด้านคุณธรรมความคิดภายในจิตใจ และความเจริญก้าวหน้าทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในสมัยนี้ ทั้งโทรทัศน์ ทั้งสื่อออนไลน์ทางอินเตอร์เน็ต ล้วนส่งผลกระทบต่อความคิดและจิตใจ ทำให้ความคิดและจิตใจถูกแปดเปื้อน มองข้ามความสำคัญของการรักษาความบริสุทธิ์ไร้มลทินที่ผู้หญิงควรมี

เกิดเป็นผู้หญิงจะต้องรู้จักควบคุมตัวเอง เมื่อตัวเองมีอารมณ์ทางด้านโลกีย์วิสัยเกิดขึ้น จะต้องระมัดระวังหมั่นย้อนสำรวจตรวจตราตนเองเป็นพิเศษ อย่าไปทำพฤติกรรมอะไรที่ออกนอกลู่นอกทาง มิฉะนั้นก็จะสูญเสียความบริสุทธิ์ทำให้มีมลทิน การประพฤติผิดในกามคือการปลูกเหตุให้ต้องรับผลของความทุกข์ทรมานในนรก อย่างยาวนานแบบไม่มีขอบเขตจำกัด หวังว่าผู้หญิงทุกคนทั่วหล้านี้จะสามารถรักษาความบริสุทธิ์ไร้มลทิน

สำหรับผู้หญิงที่มีเพศสัมพันธ์ก่อนแต่งงานนั้น เป็นการทำลายความสว่างไสวของจิตญาณอย่างร้ายแรง แต่ละคนที่เกิดมาเมื่ออยู่ในช่วงวัยพรหมจรรย์ จิตญาณของแต่ละคนจะมีความสว่างไสว เพียงแต่ระดับของความสว่างไสวของแต่ละคนมีไม่เท่ากัน เมื่อถูกแปดเปื้อนไปตามกระแสของโลกโลกีย์ความสว่างไสวก็จะค่อยๆ ลดลง จนกลายเป็นความมัวหมองไปในที่สุด เมื่อจิตญาณมัวหมองลง ภัยพิบัติก็จะเริ่มมาเยือน จะต้องอาศัยการบำเพ็ญปฏิบัติธรรม เพื่อทำให้จิตญาณที่มัวหมองสามารถฟื้นฟูกลับมาสว่างไสวใหม่อีกครั้ง

อันที่จริงแล้วการแต่งงาน ก็คือการให้มนุษยชาติสามารถมีโอกาสได้ให้กำเนิดทายาทเพื่อสืบสกุล การร่วมเพศของสามีภรรยาก็คือการปฏิบัติตามความสัมพันธ์ของสามีภรรยาเพื่อให้กำเนิดทายาท การร่วมเพศต้องทำอย่างเหมาะสม อย่าให้มากเกินไป มิฉะนั้นจะถูกลดบุญวาสนาและอายุขัย พูดถึงกฎนรก ทุกคนจะต้องมีความเคร่งครัดปฏิบัติตามเงื่อนไข ห้ามมีเพศสัมพันธ์ก่อนแต่งงาน ต้องปกป้องคุณธรรมและความประพฤติของตัวเอง จนถึงวันที่แต่งงานแล้วเมื่อไหร่วันนั้นจึงจะสามารถร่วมเพศกันได้ ถ้ายังไม่ได้แต่งงานกัน ก็มีเพศสัมพันธ์กันก่อน ก็ถือว่าเป็นการประพฤติผิดในกาม ถึงแม้ต่อไปภายหลังทั้งคู่จะได้แต่งงานกัน ก็ยังถือว่าผิดศีลอยู่ดี จะต้องถูกลดบุญวาสนาและอายุขัยลง ถ้าหากว่ายังไม่ได้แต่งงาน แต่มีเพศสัมพันธ์กับคนอื่นๆมากกว่า 1 คนขึ้นไป ก็ยิ่งจะต้องถูกลดบุญวาสนา และอายุขัยมากยิ่งขึ้นและยังเป็นการปลูกเพาะเหตุแห่งนรก ซึ่งรายละเอียดที่ลึกลงไปจะต้องดูเฉพาะแต่ละคนแต่ละกรณี แล้วจึงสรุปออกมาเป็นรูปธรรมที่แน่นอน

เมื่อมนุษย์ถูกเปิดบริสุทธิ์เป็นครั้งแรก โดยมีเพศสัมพันธ์กันก่อนแต่งงาน ก็จะสูญเสียพรหมจรรย์ตั้งแต่วินาทีแรกที่เริ่มมีเพศสัมพันธ์ จิตญาณที่สว่างไสวของตนก็จะมัวหมองลง ความมัวหมองนี้ทำให้เกิดความตกต่ำในด้านอื่นๆตามมา ครอบคลุมไปถึงบุญวาสนา โชคลาภทางการเงิน และอายุขัยที่ลดลง ดังนั้นทุกคนจะต้องให้ความสำคัญกับปัญหานี้ อย่าเป็นเพราะตัวเองถูกกระตุ้นอารมณ์เพียงชั่วครู่แล้วคิดอยากจะทำอะไรก็ทำ ทำเช่นนี้ก็เป็นการเสียแรงเปล่าที่อุตส่าห์ได้เกิดมาเป็นคน ยังมีเรื่องราวอีกมากมายที่ต้องอาศัยช่วงเวลาที่ยังเป็นวัยรุ่นหนุ่มสาวไปทำให้สำเร็จ มนุษย์ควรใช้แรงกายแรงใจของตนไปทำเรื่องราวที่มีคุณค่ามีความหมาย ไม่ควรใช้แรงกายแรงใจหมดไปกับความยึดติดในเรื่องของความรักความเสน่หาและกามารมณ์ เพราะไม่เพียงไม่มีคุณค่าไม่มีความหมาย ยังเป็นการปลูกเหตุให้ต้องรับความทุกข์ทรมานในนรกอีกด้วย”

“เอาล่ะ! อาอวี้ วันนี้ก็พอแค่นี้ก่อน เชิญกลับไปก่อน ครั้งหน้าค่อยมาใหม่”

“อาหมีถัวฝอ! สำนึกคุณผู้พิพากษาที่สอนสั่ง”

อาอวี้โค้งคำนับสำนึกคุณ ขึ้นดอกบัวขาวกลับ