กอบกู้ร่างกายที่เปี่ยมด้วยพลังหยางของเวไนยกลับคืนมา

1,033 Views

สำนึกคุณพุทธานุภาพประทานพร! ขึ้นดอกบัวขาวออกเดินทาง!

อาหมีถัวฝอ! อาอวี้สวัสดีผู้พิพากษา!

วันนี้อยากถามผู้พิพากษาว่า: “มีวิธีการแก้ไขปัญหาสิ่งลามกอย่างไร และการทำลายสิ่งลามกให้พินาศนั้นมีบุญกุศลอย่างไร?”

ผู้พิพากษาพูดว่า: “วิธีการแก้ไขปัญหาสิ่งลามกก็คือ จะต้องทำลายสิ่งลามกทั้งหลายให้พินาศย่อยยับแบบถอนรากถอนโคนไม่ให้หลงเหลืออยู่ในโลก เพราะว่าสิ่งลามกเหล่านั้นทำให้จิตญาณแห่งฟ้าปางก่อนของมนุษย์ต้องแปดเปื้อน และยังทำลายแสงอันสว่างโชติช่วงของจิตญาณแห่งฟ้าปางก่อนที่อยู่ในตัวของมนุษย์ให้พินาศไปอย่างรวดเร็ว

ทุกคนที่เกิดมาต่างก็มีพลังหยางแห่งฟ้าปางก่อนติดตัวมาด้วยตั้งแต่เกิด เป็นพลังหยางที่บริสุทธิ์อย่างที่สุดและสว่างไสวอย่างที่สุด ถ้าหากความสว่างไสวแห่งจิตญาณของมนุษย์ตกต่ำเสื่อมทรามลงจนมืดมิดไร้ความสว่างไปซะแล้ว ชาติหนึ่งของชีวิตคนๆหนึ่ง ก็ย่างก้าวเข้าสู่บทสรุปของชีวิตแล้ว มีคนบางส่วนรู้สึกว่าการดูสิ่งลามกก็ไม่เห็นจะเสียหายอะไรตรงไหน ไม่เห็นจะเป็นอะไรเลย แค่ดูเฉยๆ ดูแล้วก็ไม่ได้ออกไปมีเพศสัมพันธ์กับใคร ดูไว้เพื่อเป็นความรู้ทางเพศอย่างหนึ่ง เป็นการเรียนรู้เพศศึกษา ความจริงแล้วความคิดเห็นเช่นนี้ เป็นความคิดเห็นที่ผิด

สิ่งลามกทั้งหลายถึงแม้จะดูเพียงแค่ครั้งเดียว ก็ดูไม่ได้ เพราะดูเพียงแค่ครั้งเดียวก็จะทำให้จิตญาณที่สว่างไสวแห่งฟ้าปางก่อนต้องถูกแปดเปื้อน และยิ่งไปกว่านั้นยังเป็นการปลูกเพาะเมล็ดพันธุ์แห่งกามตัณหาลงไป ในผืนนาใจเรียบร้อยแล้ว ครั้งต่อไปเมื่อได้พบเจอกับเหตุปัจจัยที่ไม่ดีและเอื้อต่อการละเมิดศีล จิตใจก็จะเกิดความหวั่นไหวและยากที่จะควบคุม

ถ้าหากเด็กวัยรุ่นเยาวชนได้ดูสิ่งลามกเหล่านี้ แน่นอนว่าจิตใจของพวกเขาย่อมต้องเกิดความหวั่นไหว เพียงแต่ว่าจิตใจของพวกเขาแต่ละคนจะหวั่นไหว ในระดับที่แตกต่างกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในปัจจุบันเป็นยุคไฮเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ เว็บไซต์ลามกต่างๆก่อกรรมทำชั่วกันอย่างไร้ยางอายโดยไม่เกรงกลัวอะไรทั้งสิ้น เด็กวัยรุ่นเยาวชนจำนวนหนึ่งเมื่อจิตใจหวั่นไหว ก็ไม่สามรถที่จะควบคุมจิตใจของตัวเองได้ ทำให้พวกเขาสำเร็จความใคร่ด้วยตัวเอง พลังหยางบริสุทธิ์ในกายของเด็กวัยรุ่นก็สูญสิ้นไปทันที ถึงแม้จะไม่สูญสิ้นไปทั้งหมด แต่ก็จะค่อยๆสูญสิ้นไป นานวันเข้า พวกเขาก็จะประพฤติผิดในกามข้ออื่นๆ ตามมา

สิ่งลามกทำลายศีลธรรมจรรยา และเกียรติศักดิ์ศรีแห่งพรหมจารีอย่างร้ายกาจ ทำให้เวไนยสูญสิ้นความละอาย ไม่มีความเกรงกลัวต่อบาป ศีลธรรมจรรยาเสื่อมถอย ชาตินี้จะต้องถูกลดบุญวาสนาและอายุขัยลง ทั้งยังเป็นการทำลายเกียรติของบรรพชน และตัดความสัมพันธ์กับคนรุ่นหลัง ยิ่งเป็นการสร้างเหตุแห่งอกุศลกรรมที่จะนำไปสู่นรกแห่งกามา ต้องรับความทุกข์ทรมานอย่างยิ่งยวดต่างๆนานาในแดนนรก

ก่อนหน้านี้ ก็ได้แนะนำเกี่ยวกับบทลงโทษต่างๆ ที่ยาวนานอย่างไม่มีขอบเขตจำกัดในนรกแห่งกามาไปอย่างละเอียดแล้ว เป็นความทุกข์ที่ยาวนานไม่สามารถที่จะหลุดออกมาได้ มีผู้คนมากมายที่บ้านแตกสาแหรกขาดเกิดโศกนาฏกรรมทำให้มีคนตาย ทั้งหมดนี้ล้วนมีจุดเริ่มต้นมาจากการผิดศีลกาเมสุมิจฉาจารเป็นเหตุ สิ่งลามกเป็นตัวการที่ทำให้คนก่อกรรมทำชั่วประพฤติผิดในกาม มันคือสิ่งที่มีพิษร้ายในใจคน ทำลายหลักธรรมแห่งสวรรค์ ทำให้ความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์เกิดความสบสนวุ่นวาย เมื่อเทียบกับยาพิษในโลกมนุษย์แล้วยังรุนแรงยิ่งกว่า ยาพิษในโลกมนุษย์ก็เพียงแค่ทำลายชีวิต 1 ชาติของคนให้พินาศดับสูญไป แต่สิ่งลามกเป็นพิษร้ายที่ทำลายชีวิตปัญญาญาณ และจิตญาณของคนให้พินาศย่อยยับ สิ่งลามกทำลายร่างกายที่เปี่ยมด้วยพลังหยางบริสุทธิ์ของมนุษย์ ทำให้มนุษย์สิ้นอายุขัยลงก่อนเวลาที่กำหนด และต้องตกสู่นรกรับการลงโทษที่ยาวนานอย่างไม่มีขอบเขตจำกัด ยากมากที่จะได้ออกมาจากนรก นอกจากนี้ยังมีผลกรรมของกาเมสุมิจฉาจารอีกมากมายที่ต้องชดใช้อย่างต่อเนื่อง อาทิเช่น เจ็บป่วยด้วยโรคต่างๆที่มีความเกี่ยวข้องเชื่อมโยงกับการประพฤติผิดในกาม ยังมีความเจ็บปวดรวดร้าวต่างๆ ทางด้านจิตใจ และอื่นๆอีกมากมายจนไม่สามารถบรรยายออกมาเป็นข้อๆ ได้หมด

ถ้าหากเวไนยมีกำลังทรัพย์อาจจะสละทรัพย์สินส่วนตัว พยายามซื้อสิ่งลามกมาเผาทำลายอย่างถึงที่สุด ถ้าหากเป็นเจ้าของสำนักพิมพ์หรือเจ้าของร้านหนังสือ ก็จะต้องไม่ตีพิมพ์ ไม่จัดจำหน่ายหนังสือลามก ถ้าหากเป็นผู้กำกับการแสดงหรือเป็นนักแสดงก็จะต้องไม่รับจ้างถ่ายทำภาพยนตร์ลามก และจะต้องไม่ถ่ายทำภาพยนตร์ลามกเอง ถ้าหากเป็นนักเขียนนักประพันธ์หรือผู้จัดพิมพ์หนังสือ ไม่ว่าอย่างไรก็แล้วแต่ จะต้องไม่เขียน ไม่ประพันธ์เรื่องลามก ไม่ตีพิมพ์หนังสือ นิตยสารลามก ถ้าหากเป็นจิตรกรก็จะต้องไม่วาดภาพลามก ถ้าหากเป็นเจ้าของบริษัท หรืออาจจะเป็นหัวหน้า เป็นผู้นำในท้องที่ เขต ภูมิภาคต่างๆ หรือบางทีอาจจะเป็นผู้นำประเทศ เป็นบุคคลสำคัญที่มีอำนาจในการดำเดินการใดๆ ที่สามารถส่งผลกระทบต่อสิ่งลามกได้ พวกเขาควรจะต่อต้านสิ่งลามกทั้งหลายอย่างเด็ดขาด รวมทั้งยับยั้งและทำลายสิ่งลามกที่มีอยู่ เมื่อรู้ว่าที่ไหนมีสิ่งลามกก็เข้าปราบปรามทำลายล้างให้หมดสิ้นไปอย่างถึงที่สุดในทันที ถ้าหากไม่มีกำลังทรัพย์อีกทั้งไม่มีสถานภาพต่างๆ ดังที่กล่าวมาแล้วข้างต้นแม้แต่ข้อเดียว ก็สามารถปรับใช้ให้เหมาะสมตามสภาพแวดล้อมและเหตุปัจจัยของตนเอง พยายามอย่างสุดความสามารถในการพูดแนะนำตักเตือน โน้มน้าวใจผู้คนที่มีส่วนเกี่ยวข้องเชื่อมโยงไปถึงบุคคลสำคัญ ที่มีอำนาจในการปราบปรามทำลายล้างสิ่งลามก

ถ้าหากเวไนยใช้ความพยายามอย่างสุดความสามารถในการทำลายสิ่งลามกทั้งหลาย ไม่ว่าจะด้วยวิธีการใดก็ตามที่กล่าวมาแล้วข้างต้น ในชาตินี้จะได้บุญวาสนาและอายุขัยเพิ่มขึ้น ได้รับความเคารพจากผู้คน ทรัพย์สินไม่กระจัดกระจายไปตกอยู่ในมือของคนอื่น มีปัญญาเพิ่มพูน ถ้าหากเป็นผู้บำเพ็ญปฏิบัติตามพระธรรมคำสอน มีความมุ่งมั่นปรารถนาจะหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิด ปณิธานนั้นจะสมปรารถนาสำเร็จเป็นขั้นๆ สมุดบันทึกบัญชีบุญบาปในยมโลกก็จะจดบันทึกไว้เป็น 1 มหากุศล อาศัยมหากุศลนี้ก็สามารถที่จะได้รับการลดหรือยกเว้นโทษในนรก อันเนื่องมาจากความผิดบาปที่เคยทำไว้ในอดีต ซึ่งรายละเอียดนั้นจะต้องเชิญพระพุทธะโพธิสัตว์ รวมทั้งเจ้าหน้าที่ชั้นสูงของยมโลกมาตัดสินตามแต่กรณีของแต่ละคน

อาอวี้! วันนี้ก็พอเท่านี้ก่อน

รีบกลับไปเขียนหนังสือเถอะ”

“ค่ะ ผู้พิพากษา” อาอวี้กราบสำนึกคุณ

ขึ้นดอกบัวขาวกลับ