ผลกรรมในนรกของผู้ที่นำหนังสือและนิตยสารรวมทั้งซีดีลามก ไปแบ่งปันให้ผู้อื่นหมุนเวียนเปลี่ยนกันดูอย่างทั่วถึง

1,053 Views

สำนึกคุณพระพุทธะโพธิสัตว์ประทานพร! ขึ้นดอกบัวขาวออกเดินทาง!

ฉับพลันถึงนรกทันที! อาหมีถัวฝอ! อาอวี้คุกเข่ากราบผู้พิพากษา!

วันนี้อาอวี้อยากถามผู้พิพากษาว่า การนำหนังสือและนิตยสารรวมทั้งซีดีลามกไปแบ่งปันให้คนอื่นๆ หมุนเวียนเปลี่ยนกันดูอย่างทั่วถึงนั้นจะมีผลกรรมอย่างไร

ผู้พิพากษาพูดว่า: “ถามได้ดีมาก ขณะนี้บนโลกมนุษย์มีวัยรุ่นเยาวชนจำนวนมากที่กำลังมีพฤติกรรมที่ไม่ดีประเภทนี้ อาอวี้! ท่านกลับไปจะต้องไปเตือนเวไนยบนโลกมนุษย์ที่มีนิสัยที่ไม่ดีประเภทนี้ทันที ให้พวกเขารีบแก้ไขความผิดบาปต่างๆ ในอดีตเหล่านี้อย่างถึงที่สุด รีบสร้างบุญสร้างกุศลจะได้ไม่ต้องพบเจอกับผลกรรมอันน่ากลัวในนรก การแบ่งปันสิ่งลามกให้กับผู้อื่นนั้นเป็นภัยกับตัวเอง และเป็นภัยกับผู้อื่นด้วย เรื่องนี้สำคัญมาก จำไว้!

“รับทราบค่ะ ผู้พิพากษา! อาอวี้กลับไปจะรีบเขียนออกมาทันที”

ผู้พิพากษาพูดว่า: “การนำหนังสือและนิตยสารรวมทั้งซีดีลามกไปแบ่งปันให้คนอื่นๆ หมุนเวียนเปลี่ยนกันดูอย่างทั่วถึงนั้น ไม่ว่าจะเป็นการแบ่งปันให้คนอื่นดูโดยตรงด้วยตัวเองหรือเป็นการแบ่งปันโดยการแชร์ผ่านทางอินเตอร์เน็ตให้คนอื่นเข้าไปดูก็ตาม ผลกรรมนั้นจะเทียบเท่ากับผลกรรมของการขายหนังสือหรือนิตยสารรวมทั้งซีดีลามก ซึ่งจะต้องรับโทษในนรก 1แสนปี นี่คือการลงโทษโดยทั่วไป แต่ถ้ารุนแรงกว่านั้นก็จะต้องรอจนกระทั่งสิ่งลามกทั้งหมดที่พวกเขาเอาออกไปแบ่งปันให้คนอื่นๆดูนั้น ได้สูญสิ้นหมดไปจากโลกมนุษย์ พวกเขาจึงจะสามารถพ้นจากความทุกข์ยากในนรกได้ นั่นคือความทุกข์ที่ยาวนานอย่างไม่มีขอบเขตจำกัด เวไนยที่เพิ่งจะเริ่มนำหนังสือลามกหรือนิตยสารลามกรวมทั้งซีดีลามกไปแบ่งปันให้ผู้อื่นดู ในแต่ละครั้งที่ทำเช่นนั้นก็จะถูกเทพสหเทวาที่อยู่ข้างๆกาย จดบันทึกลงในบัญชีบุญบาปทันที ต้องถูกลดบุญวาสนาและบั่นทอนอายุขัยลง ในขณะที่ยังมีชีวิตอยู่ก็จะถูกนายนิรยบาลจับเอาวิญญาณเป็นๆไปลงโทษในนรกกระบองเหล็ก สำหรับนรกกระบองเหล็กนั้นได้เคยแนะนำให้รู้จักไปแล้วก่อนหน้านี้ ก็จะไม่พูดถึงรายละเอียดในนั้นอีก เมื่อวิญญาณของคนเป็นๆถูกลงโทษ เวไนยบนโลกมนุษย์จะรู้สึกว่าตัวเองปวดหัว สติเลอะเลือนสับสนไม่ค่อยชัดเจน คนส่วนมากจะรู้สึกตัวร้อน นอนฝันร้าย เมื่อตื่นขึ้นมาก็รู้สึกเจ็บปวดไปทั่วทั้งตัว เหมือนถูกทิ่มแทงด้วยของแหลม ถ้าหากว่าตอนที่มีชีวิตอยู่เคยถูกจับวิญญาณเป็นๆไปรับโทษในนรกกระบองเหล็กมาแล้ว และสามารถแก้ไขความผิดบาปกลับตัวเป็นคนใหม่ได้ ก็สามารถได้ลดโทษหรืออาจจะได้รับการยกเว้นโทษในนรกได้ แต่ข้อสรุปที่แน่นอนจะเป็นอย่างไรนั้นจะต้องดูจากความเป็นจริงในการปฏิบัติของแต่ละคนแต่ละกรณีมาใช้ตัดสินในตอนสุดท้าย ถ้าหากยังคงลุ่มหลงไม่รู้จักตื่น ใช้บุญวาสนาจนหมด เมื่อสิ้นอายุขัยแล้วก็จะต้องไปรับโทษในนรกกามาขุมต่างๆต่อไป ซึ่งจะต้องดูถึงชนิดลักษณะของหนังสือและนิตยสารรวมทั้งซีดีลามกที่พวกเขานำไปแบ่งปันให้คนอื่นๆ ดูหรือแชร์ออกไปผ่านทางอินเตอร์เน็ตด้วยว่ามีเนื้อหาประเภทไหน ถ้าหากเป็นประเภทสำเร็จความใคร่ด้วยตัวเองเพียงอย่างเดียว ก็รับโทษในนรกอมอัณฑะ ถ้าหากเป็นซีดีลามกเซ็กซ์หมู่เพียงอย่างเดียวก็รับโทษในนรกล้อเฟืองงูและหมาป่า ถ้าหากเป็นภาพลามกในคอมพิวเตอร์เพียงอย่างเดียว ก็รับโทษในนรกแสงกระทบตา ถ้าเป็นซีดีลามกที่มีเนื้อหาร่วมเพศกันในหมู่เครือญาติเพียงอย่างเดียวก็รับโทษในนรกฝ้าเพดานน้ำแข็งกงล้อหมุน และอื่นๆอีกมากมายนับไม่ถ้วน ถ้าหากว่าเคยแบ่งปันให้คนอื่นดูทั้งหมดทุกข้อที่กล่าวมาข้างต้น ก็จะต้องรับการลงโทษทุกชนิดในนรกแต่ละขุมจนครบทุกขุม สำหรับนรกขุมต่างๆที่กล่าวไปเมื่อครู่นั้น อาอวี้! ท่านเคยไปเข้าชมมาหมดแล้ว ตอนนี้เมื่อท่านกลับไปแล้ว ให้ท่านไปบอกกับเวไนยทั้งหลายบนโลกมนุษย์ว่า ใครก็ตามที่นำหนังสือและนิตยสารรวมทั้งซีดีลามกไปแบ่งปันให้คนอื่นๆ หมุนเวียนเปลี่ยนกันดูอย่างทั่วถึงหรือใครก็ตามที่นำสิ่งลามกไปแชร์ผ่านทางอินเตอร์เน็ต พวกเขาเหล่านั้นกำลังสร้างอกุศลกรรม ที่จะเป็นเหตุทำให้ตัวเองต้องไปรับโทษในนรกอย่างยาวนานแบบไม่มีขอบเขตจำกัด พวกเขาจะต้องรีบแก้ไขเปลี่ยนแปลงนิสัยที่ไม่ดีเหล่านั้นให้เร็วที่สุดเท่าที่จะเร็วได้ อย่าทำเรื่องที่เป็นภัยต่อตนเองและผู้อื่นอีก ปัจจุบันนี้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเจริญก้าวหน้าขึ้นอย่างมาก ขอเพียงต้องการแชร์ข้อมูลผ่านทางอินเตอร์เน็ต ข้อมูลข่าวสารเหล่านั้นก็จะถูกเผยแพร่ออกไปทั่วโลกอย่างรวดเร็วในเวลาเพียงไม่กี่วินาที แต่เคยคิดบ้างหรือไม่ว่าข้อมูลเหล่านั้นเป็นอันตรายที่ทำลายจิตญาณของตัวเองและผู้อื่นอย่างไม่รู้ตัว แค่เพียงชั่วพริบตาเดียว ตัวเองก็ได้ปลูกเพาะเหตุแห่งอกุศลกรรม ที่จะนำไปสู่ความทุกข์ทรมานในนรกอย่างยาวนานแบบไม่มีขอบเขตจำกัดเสียแล้ว ขอให้เวไนยบนโลกมนุษย์รักถนอมกายสังขารของมนุษย์นี้ให้มากๆ เพราะกายสังขารของมนุษย์นี้เป็นสิ่งที่ได้มาโดยยาก อย่าใช้กายสังขารของมนุษย์ที่ได้มาโดยยากนี้ไปทำเรื่องที่ไม่ดี มิฉะนั้นสัจพลังของฟ้าดินก็จะสูญสิ้นไป ทำให้ธรรมชาติสูญเสียความสมดุล โลกมนุษย์เกิดภัยพิบัติ ถึงตอนนั้นจึงหันกลับมาย้อนมองส่องตนก็สายเกินไปเสียแล้ว เพราะเวลาที่ภัยพิบัติมาถึง ก็คือช่วงเวลาที่บาปกรรมทั้งหลายสุกงอมอย่างเต็มที่ โลกมนุษย์จะต้องทุกข์ทรมานเป็นอย่างยิ่ง ความโศกเศร้าเสียใจจะเกิดขึ้นให้เห็นทั่วทุกๆ พื้นที่ พระพุทธะของเราทรงเมตตา ส่งอาอวี้มาเข้าชมนรก ท่านรีบกลับไปแล้วนำสภาพเหตุการณ์ที่เป็นจริงต่างๆ ที่ได้ยินได้พบเห็นบอกกับเวไนยบนโลกมนุษย์เถอะ!”

อาอวี้คุกเข่ากราบสำนึกคุณผู้พิพากษา เหน็ดเหนื่อยลำบากท่านแล้ว

ขึ้นดอกบัวขาวกลับ