อายุขัยบนโลกยังไม่หมด จับวิญญาณคนเป็นมาลงโทษก่อน

1,112 Views

ขอสำนึกคุณพุทธานุภาพปกปักคุ้มครอง! ขึ้นดอกบัวขาวออกเดินทาง! อาหมีถัวฝอ! อาอวี้สวัสดีผู้พิพากษาค่ะ!

วันนี้ผู้พิพากษาพาข้าพเจ้าไปชมนรกกระบองเหล็ก อีก 1 ในนรกกามา

นรกกระบองเหล็กเป็นอย่างไร? เนื่องจากเวไนยที่ละเมิดความผิดบาปในกามตัณหาเหล่านั้นยังไม่หมดสิ้นอายุขัย เวไนยเหล่านั้นยังคงมีชีวิตอยู่บนโลกมนุษย์และยังคงประพฤติผิดในกามอย่างต่อเนื่อง วิญญาณของพวกเขาส่วนหนึ่งจะถูกนายนิรยบาลจับมาลงโทษในนรกทั้งเป็น โดยที่พวกเขายังคงมีชีวิตอยู่ มนุษย์มีสามอมตะวิญญาณ(สามอมตะวิญญาณ ( ซันหุน ) มนุษย์มีสามวิญญาณ เมื่อกายสังขารแตกดับ สามวิญญาณนี้ไม่แตกดับตามกายสังขาร สามวิญญาณมีที่ไปดังนี้ วิญญาณฟ้า กลับคืนสู่ฟ้า วิญญาณฟ้าคือปรีชาญาณที่ไม่เกิดไม่ดับ มีความเป็นอมตะ แต่เป็นเพราะตอนที่มีกายเนื้อกายสังขารได้สร้างเหตุต้นผลกรรมพันพัว ทำให้วิญญาณฟ้าไม่สามารถกลับคืนสู่แดนอนุตตรภูมิซึ่งเป็นต้นกำเนิดได้ จึงต้องถูกฝากขังไว้ที่คุกสวรรค์ วิญญาณดิน ตกสู่นรก เพราะวิญญาณดินกระจ่างชัดในเหตุต้นผลกรรมทั้งหมด เป็นตัวบงการให้กายสังขารทำความดีหรือความชั่ว ดังนั้นเมื่อกายสังขารแตกดับ วิญญาณดินจึงต้องไปรับการพิพากษาตัดสินโทษและรับผลกรรม หากทำความดีได้ขึ้นสวรรค์เป็นเทพ วิญญาณดินกับวิญญาณฟ้าก็จะรวมกันเป็นหนึ่งเดียว วิญญาณมนุษย์ วนเวียนไปมาระหว่างสุสาน เพราะแท้ที่จริงแล้ววิญญาณมนุษย์คือบุญกุศลของบรรพชนแต่ละรุ่นที่สืบทอดมาสู่กายสังขารของทายาทรุ่นหลัง หลังจากที่กายสังขารแตกดับไปแล้ว วิญญาณมนุษย์ก็จะไปอยู่ที่ป้ายวิญญาณในสุสาน ไปๆมาๆอยู่ที่สุสานบนโลกมนุษย์ วิญญาณอมตะทั้งสามเป็นตถาตาไม่เกิดไม่ดับ เมื่อวิญญาณเข้าสู่การเวียนว่ายตายเกิด วิญญาณอมตะทั้งสามก็จะมาประชุมรวมกันใหม่อีกครั้ง ) และเจ็ดมรรตยวิญญาณ นายนิรยบาลจะจับสามอมตะวิญญาณของคนบาปมาลงโทษ เวไนยบนโลกมนุษย์ที่ถูกจับวิญญาณเป็นๆ มาลงโทษจะรู้สึกเวียนหัว ปวดหัว หน้ามืด วิงเวียน ระหว่างที่มีอาการเหล่านี้ บางคนอาจจะรู้สึกว่าเหมือนถูกฟาดถูกตี แต่พวกเขาส่วนใหญ่ต่างคิดว่าตัวเองกำลังฝันร้าย บางคนที่อาการหนักก็จะเป็นไข้ตัวร้อนต้องการพักผ่อน หลังจากที่วิญญาณรับโทษเสร็จและกลับเข้าร่างแล้ว บางคนอาจจะรู้สึกเจ็บปวดไปทั่วทั้งตัว รู้สึกเหมือนเจ็บเข้าไปถึงกระดูก

นรกกระบองเหล็กขุมนี้กว้างใหญ่มากจริงๆ สามารถพูดได้เลยว่า ช่างกว้างใหญ่ไพศาลไกลแบบสุดลูกหูลูกตา เหมือนกับมหาสมุทรบนโลกมนุษย์ ที่มองไม่เห็นขอบฝั่งว่าจะสิ้นสุดที่ตรงไหน นรกขุมนี้เป็นนรกขุมที่ใหญ่มากที่สุดเท่าที่ข้าพเจ้าเคยเข้าชมมา ในนรกกระบองเหล็กขุมนี้มีวิญญาณคนเป็นมากมายจากหลายประเทศ เช่น ประเทศจีน ประเทศไทย ประเทศอังกฤษ สหรัฐอเมริกา ประเทศฝรั่งเศส ประเทศญี่ปุ่น ยังมีอินเดีย แอฟริกา ปากีสถาน เป็นต้น มากมายหลากหลายเชื้อชาติ และสิ่งที่โชคร้ายมากๆเหมือนกันของทุกประเทศก็คือ มีเด็กวัยรุ่นเยาวชนและเด็กๆยุวชนมากมายอย่างสุดคณานับ กำลังรับการลงโทษอยู่ในนรกขุมนี้

ข้าพเจ้าขอเรียนถามผู้พิพากษา: “นรกกระบองเหล็กทำไมถึงมีวิญญาณคนเป็นเยอะแยะมากมายขนาดนี้? นรกขุมนี้กว้างใหญ่มากจริงๆ กว้างใหญ่ซะจนน่ากลัวเป็นอย่างยิ่ง”

ผู้พิพากษาพูดว่า: “เพราะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่เจริญก้าวหน้า บนโลกมนุษย์ได้ประดิษฐ์คิดค้นคอมพิวเตอร์ขึ้นมา เว็บไซต์ลามกต่างๆ ก็มีจำนวนเพิ่มมากขึ้นอย่างน่าตกตะลึง เว็บไซต์ลามกต่างๆเหล่านี้เป็นพิษภัยต่อเด็กวัยรุ่นเยาวชนและเด็กๆยุวชน ทำให้เด็กๆเหล่านี้ต้องแปดเปื้อน พวกเขาต่างก็ฝ่าฝืนข้อห้าม ประพฤติผิดในกามเป็นเหตุให้ต้องตกสู่นรก ตัวเลขของเวไนยที่ก่อกรรมทำชั่วเหล่านี้กำลังเพิ่มจำนวนมากขึ้นเรื่อยๆ อย่างรวดเร็ว ดังนั้นพระพุทธะจึงส่งท่านมาเยี่ยมชมสภาพความเป็นจริงในนรกเป็นกรณีพิเศษ ให้ท่านกลับไปเตือนเวไนยบนโลกมนุษย์ ให้ปฏิบัติตามหลักคุณธรรมสามัญ5และคุณธรรม8 โดยเฉพาะอย่างยิ่งวัยรุ่นคนหนุ่มสาว อย่าคิดว่าทั้งหมดนี้เป็นเรื่องเก่าแก่ล้าสมัย จะต้องรู้จักประคองรักษาตัวเองให้สะอาดบริสุทธิ์ ไม่ไหลไปตามกระแสอันโสมม กลับเนื้อกลับตัวเป็นคนดี ทำความดีละทิ้งความชั่ว มิฉะนั้นในอนาคตข้างหน้าก็ยากที่จะหนีพ้นจากการลงโทษที่โหดเหี้ยมทารุณของนรก ถึงตอนนั้นสำนึกผิดก็สายไปซะแล้ว”

เวลานี้ ข้าพเจ้ามองเห็นวิญญาณคนเป็นทั้งหลายในนรกกระบองเหล็ก กำลังถูกนายนิรยบาลใช้กระบองเหล็กฟาดลงไปอย่างแรง นายนิรยบาลในนรกขุมนี้จะใช้กระบองเหล็กฟาดลงไปที่วิญญาณคนเป็นอยู่ตลอด วิญญาณคนเป็นเหล่านั้นต่างก็เจ็บปวด ร้อง โอ้ย โอ้ย กันดังสนั่น เสียงดังสั่นสะเทือนเลื่อนลั่น เสียงทางนี้ดังขึ้น เสียงทางนั้นเบาลง ดังขึ้นและเบาลงต่อเนื่องกันเป็นระลอกคลื่น ที่ลงโทษเช่นนี้ก็เพราะต้องการให้คนบาปรู้จักย้อนสำรวจความผิดบาปของตัวเอง แต่กลับมีคนบาปเพียงส่วนน้อยเท่านั้นที่จะรู้สำนึก ได้สติและแก้ไขความผิดบาปในอดีตอย่างถึงที่สุด คนบาปส่วนใหญ่หลังจากที่วิญญาณคนเป็นของพวกเขาได้รับโทษเสร็จและได้กลับคืนร่างบนโลกมนุษย์แล้ว พวกเขาก็ยังคงละเมิดฝ่าฝืนข้อห้ามทำผิดบาปซ้ำแล้วซ้ำเล่าอย่างต่อเนื่อง

อาอวี้อยากถามผู้พิพากษาว่า จะทำอย่างไรจึงจะสามารถทำให้เวไนยบนโลกมนุษย์เชื่อว่า การเขียนหนังสือ(กฎนรกไร้ความปรานี) เล่มนี้ คือสภาพเหตุการณ์จริงในปัจจุบันของนรกจริงๆ? เพราะว่าบางคนอาจจะรู้สึกว่าสิ่งที่อาอวี้พูดนั้นพูดออกมาจากจินตนาการเพ้อฝันของตัวเองหรือเสกสรรปั้นเรื่องขึ้นมา ตามจินตนาการเหมือนกับอ่านนวนิยาย มันยากมากที่จะทำให้คนเชื่อ

ผู้พิพากษาพูดว่า: “ทุกสิ่งทุกอย่างที่ตามองไม่เห็นต่างก็มีเหตุและผล ไม่ใช่ว่ามองไม่เห็นสิ่งใดแล้วสิ่งนั้นก็จะกลายเป็นของปลอมที่ไม่มีอยู่จริง พวกเราทุกคนต่างก็ไม่สามารถมองเห็นแม่ของเราตอนที่คลอดพวกเราออกมา แต่นี่เป็นเรื่องจริงที่ประจักษ์ชัดแจ้ง แม้จะมองไม่เห็นเป็นรูปลักษณ์แต่ก็ไม่ใช่ว่าสิ่งๆนั้น จะไม่มีตัวแทนหรือไม่มีการดำรงอยู่ เหนือหัวเราขึ้นไป 3 ฟุตก็ยังมีเทพเทวาสถิตอยู่ ในมหาสหโลกธาตุแห่งนี้มีสรรพสิ่งมากมายที่ตาเนื้อของมนุษย์มองไม่เห็น แต่พวกเขากลับมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับชีวิตของพวกเราอย่างแนบแน่น เพียงแต่พวกเราไม่ได้สังเกตเห็นถึงการดำรงอยู่ของพวกเขาเหล่านั้น ไม่ได้สังเกตเห็นถึงการดำรงอยู่ของพระพุทธะโพธิสัตว์ รวมทั้ง ผีสางเทวดาทั้งหลายเหล่านั้นเท่านั้นเอง แต่ละคนมีเหตุปัจจัยบุญวาสนาที่ไม่เหมือนกัน ประสบการณ์ต่างๆ ความรู้สึกต่างๆที่มี ก็ไม่เหมือนกัน เหตุต้นผลกรรมทั้งดีและชั่วดุจเงาตามตัว ไม่ใช่ไม่ตอบสนองแต่เพราะเวลายังมาไม่ถึง ตาข่ายแห่งฟ้าแผ่ขยายครอบคลุมไปทั่วทุกๆที่ ถึงแม้ว่ารูจะห่างแต่ก็ไม่รั่ว ความผิดบาปแม้เพียงเล็กน้อยก็ไม่อาจเล็ดลอดตาข่ายแห่งฟ้านี้ออกไปได้ ครั้งนี้ท่านมาเยี่ยมชมสภาพเหตุการณ์จริงในนรกขุมต่างๆ ก็เพราะได้ผ่านการคัดเลือกจากพระพุทธะ ท่านคือศิษย์สาวกของพระพุทธะที่มีความเพียบพร้อมสามารถแบกรับภารกิจอันหนักอึ้งนี้ได้ ท่านจะต้องพยายามอย่างเต็มที่ทำภารกิจชิ้นนี้ให้สำเร็จลุล่วงเพื่อยังประโยชน์ให้แก่มหาชนทั้งหลาย”

ขอบคุณผู้พิพากษาที่ให้กำลังใจ อาอวี้จะต้องทุ่มเทความสามรถที่มีอยู่ทั้งหมด ไปทำภารกิจอันศักดิ์สิทธิ์นี้ให้สำเร็จลุล่วงให้จงได้

เวลานี้ ข้าพเจ้าได้เห็นข้าราชการจากทำเนียบนรกหลายท่าน กำลังเดินมาที่นรกกระบองเหล็ก

อ่อ! ที่แท้เป็นเพราะท่านพญายมมาที่นี่ อาอวี้คารวะท่านพญายม!

เป็นเพราะทำเนียบนรกต้องการจะขยายต่อเติมสร้างนรกกระบองเหล็กเพิ่มขึ้น พญายมจึงมาสำรวจสถานที่จริง วัยรุ่นเยาวชนที่ประพฤติผิดในกามถือเป็นปัญหาใหญ่ของสังคมที่ท่านพญายมกำลังให้ความสนใจ และเอาใจใส่อย่างใกล้ชิด ตอนนี้รู้สึกว่าปัญหานี้ ไม่ได้เป็นเพียงแค่ปัญหาของโลกมนุษย์เท่านั้น แม้แต่นรกก็ยังได้รับผลกระทบตามไปด้วย ทำให้ต้องสร้างนรกเพิ่มขึ้น ข้าพเจ้าพูดขึ้นด้วยความประหลาดใจว่า: “ตอนนี้นรกขุมนี้ก็กว้างใหญ่ไพศาลจนสุดลูกหูลูกตาแบบมองไม่เห็นขอบฝั่งว่าสิ้นสุดลงตรงไหนแล้วนะ ยังต้องสร้างเพิ่มอีกหรือค่ะ?”

พญายมพูดว่า: “เพราะว่าบนโลกมนุษย์มีเด็กวัยรุ่นเยาวชนหน้าใหม่ๆที่พากันละเมิดศีลกาเมสุมิจฉาจารเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ ทั้งดูเว็บไซต์ลามก ซีดีลามก นิตยสารลามก สำเร็จความใคร่ให้ตัวเอง เป็นต้น แต่ทว่าอายุขัยบนโลกมนุษย์ของพวกเขายังไม่หมดลง และปัญหานี้ก็กลับกลายเป็นสิ่งที่ทำลายคุณธรรมทำร้ายร่างกาย ด้วยเหตุนี้จึงต้องลงโทษอย่างรุนแรง บนโลกมนุษย์ไม่มีกฎหมายที่จะมาลงโทษปัญหาที่ร้ายแรงเหล่านี้ มีเพียงเราสร้างนรกเพิ่มขึ้น แล้วจับกุมวิญญาณคนเป็นของคนบาปที่ยังมีชีวิตอยู่เหล่านั้นมารับการลงโทษ ตลอดไม่กี่ปีที่ผ่านมา หลังจากที่นรกขุมนี้ได้สร้างเสร็จ ปริมาณงานของพวกเราก็เพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆโดยตลอด ตอนนี้พูดได้เลยว่า นรกกระบองเหล็กขุมนี้ยังคงเล็กมากเกินไปอยู่ดี ทำอย่างไรจึงจะสามารถรองรับวิญญาณคนเป็นของคนบาปจำนวนมากมายมหาศาลที่หลั่งไหลพรั่งพรูกันเข้ามาจนล้นทะลักในแต่ละวันได้ เราจะบอกอะไรให้ท่านรู้ คนที่เคารพปฏิบัติตามกฎหมาย รักษาศีลปฏิบัติตามพระธรรมวินัย และสร้างมหากุศล คนเหล่านี้นรกไม่สามารถจับพวกเขาได้ มีเพียงคนที่ทำความผิดเท่านั้น ไม่ว่าจะละเมิดศีลหรือทำเรื่องที่ผิดกฎหมาย ก็ไม่สามารถหนีพ้นสมุดบันทึกเกิดตายบัญชีบุญบาปของเราไปได้อย่างแน่นอน กฎหมายบนโลกมนุษย์อาจจะสามารถหลบหลีกได้โดยง่าย แต่กฎหมายในนรกไม่มีทางหนีพ้นได้ เมื่อสร้างเหตุเช่นนี้ ก็ต้องรับผลเช่นนี้ ไม่ว่าจะหนีไปจนสุดหล้าฟ้าเขียว ยมทูตจากยมโลกก็สามารถจะหาตัวพวกเขาพบ ได้อย่างแน่นอน นอกจากว่าพวกเขาจะไม่ละเมิดศีล ไม่ทำความผิดบาป อาอวี้ ท่านต้องทำงานนี้ให้สำเร็จแล้วเอาคำพูดนี้ถ่ายทอดออกไป ครั้งนี้เป็นการเปิดเผยเสี้ยวหนึ่งของกฎหมายนรก และเป็นการเปิดเผยความลับสวรรค์ให้คนบนโลกได้รับรู้ถึงสถานการณ์จริงในนรก จุดประสงค์ก็เพื่อมุ่งหวังให้เวไนยที่กำลังลุ่มหลงสามารถรู้จักกลับตัว ทำความดีสะสมบุญ อาศัยสิ่งนี้มาขจัดกรรมชั่ว และอกุศลกรรมทั้งหลายซึ่งเป็นเหตุให้เกิดหายนะและภัยพิบัติที่จะมาสู่โลก ทุกคนจะได้ไม่ต้องตกอยู่ในสภาพที่ทุกขเวทนา เดือดร้อนไปทั่วทุกหย่อมหญ้า ท่านกลับไปจะต้องแนะนำตักเตือนทุกๆคนให้ปฏิบัติตามคุณธรรมสามัญ 5 และคุณธรรม 8 อย่าฝ่าฝืนกฎหมาย ต้องมีความกตัญญูกตเวทีต่อพ่อแม่ เคารพอาจารย์ รู้จักรักษาเกียรติศักดิ์ศรีของตัวเอง ปฏิบัติตามจารีตประเพณี อย่าได้สร้างเหตุต้นผลกรรม ที่จะทำให้ต้องมารับโทษในนรก เอาล่ะ! เรายังมีงานราชการอยู่ ท่านก็กลับโลกมนุษย์ไปก่อนเถอะ”

ขอสำนึกคุณท่านพญายม! สำนึกคุณผู้พิพากษา!

อาหมีถัวฝอ !