วัยรุ่นหมกมุ่นกับสิ่งลามกในอินเตอร์เน็ตจนบุญวาสนา และอายุขัยถูกบั่นทอนลงจนหมด จบชีวิตลงตอนอายุเพิ่งจะแค่ 20 กว่าๆ

1,845 Views

ขอสำนึกคุณพระพุทธะโพธิสัตว์ทั้งหลาย! ขึ้นดอกบัวขาวออกเดินทาง

อาอวี้คารวะผู้พิพากษาค่ะ! อาหมีถัวฝอ!

วันนี้ผู้พิพากษาพาข้าพเจ้าไปชมนรกแสงกระทบตา นรกขุมนี้เป็น 1 ในนรกกามา

วิญญาณบาปในนรกขุมนี้ ตอนสมัยที่มีชีวิตอยู่ชอบดูหนังสือลามกและเว็บไซต์ลามก เมื่อสิ้นอายุขัยลงจึงมารับโทษในนรกขุมนี้ วิญญาณบาปที่รับโทษเบาที่สุดในนรกขุมนี้คือรับโทษ 50 ปี ถ้าหากเป็นคนอายุน้อยแต่หมกมุ่นในกามมากยิ่งตัดสินให้รับโทษหนัก

คนจำนวนมากหลังจากที่ได้ดูเว็บไซต์ลามกแล้ว ก็จะไปทำเรื่องที่เป็นการประพฤติผิดในกามข้ออื่นๆ เพิ่มเติมตามมาอีกอย่างต่อเนื่อง เช่น เมื่อดูเว็บไซต์ลามกแล้ว บางคนอาจจะไปสำเร็จความใคร่ด้วยตัวเองต่อ (ชักว่าวต่อ) หรือบางคนอาจจะไปร่วมเพศแบบไม่ถูกเวลา ไม่ถูกสถานที่ และไม่ถูกอวัยวะต่อ เป็นต้น ยิ่งไปกว่านั้นบางคนก็ประพฤติผิดในกามโดยหาเครื่องมือหรืออุปกรณ์มาช่วยในการสำเร็จความใคร่ให้ตัวเอง การดูสิ่งลามกเหล่านี้เป็นการทำลายจิตเดิมแท้อันดีงามของมนุษย์อย่างร้ายแรง โดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็นการทำลายจิตธรรมญาณอันสะอาดบริสุทธิ์ในกายของเด็กน้อยที่เปี่ยมด้วยพลังหยาง ผู้ใหญ่ทั้งหลายไม่สมควรดูสิ่งลามกเหล่านี้ ยิ่งเป็นเด็กที่ยังไม่โตเป็นผู้ใหญ่ยิ่งไม่สมควรดูเป็นอย่างยิ่ง

ปัจจุบันนี้ ในโลกมนุษย์มีเด็กวัยรุ่นเยาวชนมากมายที่วันๆ นั่งอยู่หน้าจอคอมพิวเตอร์ดูเว็บไซต์ลามกเหล่านี้ ใครก็ตามที่หมกมุ่นอยู่ในกามตัณหาราคะ ย่อมส่งผลกระทบต่อการเจริญเติบโตแข็งแรงทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจของพวกเขาโดยตรงในทุกๆ ด้าน การดำรงชีวิตของคนเราในแต่ละวันต้องอาศัยความคิดมาเป็นตัวขับเคลื่อน ความคิดผลักดันให้เกิดการกระทำ การกระทำก่อให้เกิดกรรมดีและกรรมชั่ว กรรมดีและกรรมชั่วเป็นตัวกำหนดชะตาชีวิต ชะตาชีวิตมีเหตุมาจากแรงกรรม เมื่อมีแรงกรรมเกิดขึ้นจึงต้องมารับผลกรรมตอบสนองไม่ว่าผลกรรมนั้นจะดีหรือร้ายก็ตาม

เมื่อดูเว็บไซต์ลามกเป็นประจำบ่อยๆ ความคิดของคนก็จะมืดบอดบริหารจัดการเรื่องราวต่างๆ ได้ไม่ชัดเจน โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านลบที่ส่งผลกระทบต่อเด็กๆยุวชน และวัยรุ่นเยาวชนทั้งหลายยิ่งกว้างมาก และทำให้สูญเสียโอกาสอันดีงามที่อุตส่าห์ได้มาเกิดในกายสังขารของมนุษย์ซึ่งเหมาะสมจะใช้ในการบำเพ็ญปฏิบัติธรรมมากที่สุด มีคำกล่าวว่า “คำว่ากามบนหัวมีดปักอยู่ 1 เล่ม ตั้งแต่อดีตโบราณมาจนถึงปัจจุบัน นายพลและเหล่าทหารหาญที่มีชื่อเสียงมากมายตั้งเท่าไหร่ที่ไม่สามารถผ่านด่านกามนี้ไปได้”

ผู้พิพากษาบอกว่า: “อันดับแรกคือ ดูหนังสือลามกหรือเว็บไซต์ลามก ทุกครั้งที่ดูจะถูกลดบุญวาสนาและอายุขัยลง อันดับต่อมาคือ หลังจากที่ดูหนังสือลามกหรือเว็บไซต์ลามกแล้ว การดูนั้นนำไปสู่การประพฤติผิดในกามด้านอื่นๆต่อ ซึ่งก็จะต้องถูกลดบุญวาสนาและอายุขัยลงอีกเช่นกัน นี่ก็เท่ากับว่าเป็นการฆ่าตัวเองให้ตายอย่างช้าๆ ”

“ปัจจุบันวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเจริญก้าวหน้า เด็กๆ ต่างก็ใช้คอมพิวเตอร์เป็น มีเด็กๆ จำนวนมาก ที่ดูเว็บไซต์ลามก โดยที่พ่อแม่ผู้ปกครองบางคนไม่รู้ เพราะพ่อแม่ผู้ปกครองของเด็กๆ เองก็ใช้คอมพิวเตอร์ไม่เป็น เลยปล่อยให้เด็กๆ ศึกษาเรียนรู้คอมพิวเตอร์ด้วยตัวเองโดยที่ไม่เคยเข้าไปยุ่งเกี่ยว ทุกๆวันก็มัวแต่ทำงานยุ่งเหลือเกิน แต่ไหนแต่ไรมาไม่เคยมีเวลาว่างมาคอยดูแลเอาใจใส่เรื่องของเด็กๆ หรือบางทีก็เป็นเพราะเศรษฐกิจการเงินดีมาก จึงจ้างคนมาเป็นพี่เลี้ยงคอยดูแลเด็กๆแทน พี่เลี้ยงก็อาจจะไม่ได้ดูแลให้ดีเท่าที่ควร ดังนั้นเรื่องเหล่านี้พ่อแม่ผู้ปกครองก็จะต้องถูกบั่นทอนบุญวาสนาลงด้วย ไม่สามารถที่จะปฏิเสธความรับผิดชอบใดๆได้ ได้แต่เลี้ยงแต่ไม่อบรมสั่งสอนก็เป็นความผิดของพ่อแม่ผู้ปกครอง พ่อแม่ผู้ปกครองควรจะเอาใจใส่และอบรมสั่งสอนเด็กๆ ให้เติบโตแข็งแรงทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจด้วยตัวเอง สำหรับพ่อแม่ผู้ปกครองบางคนที่รู้ทั้งรู้อยู่ว่าเด็กๆในปกครองของตัวเอง ดูสื่อลามกแต่กลับไม่ห้ามปราม บางครั้งยังเอาเรื่องเพศมาสอน อีกทั้งยังส่งเสริมให้ท้ายให้เด็กๆ ดูสื่อลามกเหล่านี้ บางคนยังพูดอีกว่ายุคสมัยมันเปลี่ยนไปแล้ว ตอนนี้เป็นยุคสมัยที่เปิดกว้าง แม้แต่ในโรงเรียน ก็มีการสอนหลักสูตรเกี่ยวกับเรื่องเพศศึกษาให้เด็กๆได้เรียน นี่คือความผิดพลาดอย่างรุนแรงที่ได้พบเห็น ความหวังของยมโลกหวังว่า ในครั้งนี้ท่านมาเยี่ยมชมนรกเพื่อเขียนหนังสือ เมื่อกลับไปยังโลกมนุษย์จะสามารถช่วยตักเตือนเวไนยทั้งหลายให้กลับเนื้อกลับตัวเป็นคนดี รู้จักหวงแหนทะนุถนอมช่วงเวลา ไม่กี่สิบปีที่มีชีวิตอยู่บนโลกมนุษย์ ทำเรื่องที่มีประโยชน์ต่อกระแสสังคม และจิตใจของผู้คนให้มาก อย่าทำเรื่องที่ไม่ดีเรื่องที่เป็นภัยต่อตนเอง และผู้อื่น มิฉะนั้นเมื่อสิ้นลมหายใจแล้ว ตายไปก็ต้องมาพบกับเราที่นี่!”

ตอนนี้ได้ยินเสียงกรีดร้องที่น่าเวทนาแล้ว ที่แท้ก็คือเสียงของวิญญาณบาป ที่ได้รับการลงโทษอย่างโหดร้ายทารุณในนรกแสงกระทบตา นรกขุมนี้ติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอร์ ขนาดใหญ่ไว้มากมายหลายเครื่อง วิญญาณบาป 1 คน ต่อคอมพิวเตอร์ 1 เครื่อง ในเครื่องคอมพิวเตอร์มีของอะไรให้ดูด้วย วิญญาณบาปแต่ละคนต่างจ้องมองที่เครื่องคอมพิวเตอร์ ของตัวเอง แต่ไม่มองซะยังจะดีกว่า เพราะเมื่อพวกเขามองแล้วต่างก็ร้องออกมาอย่างน่าเวทนาด้วยเสียงอันดังลั่น

มีวิญญาณเด็กวัยรุ่นชายคนหนึ่ง อายุยังน้อยมาก ลักษณะเหมือนอายุประมาณซัก 20 กว่าๆ ที่เครื่องคอมพิวเตอร์ของเขาปล่อยแสงไฟสีแดงออกมา เป็นตะขอเกี่ยวที่ดวงตาทั้ง 2 ข้างแล้วควักเกี่ยวเอาลูกตาดึงออกมาข้างนอก เลือดสดๆ เต็มไปทั่วพื้น วิญญาณเด็กวัยรุ่นคนนั้นเจ็บปวดทุกข์ทรมานและเศร้าเสียใจเป็นอย่างยิ่ง นี่คือผลกรรมตอบสนองของผู้ที่เข้าเว็บไซต์ดูหนังลามก ภาพลามก รวมทั้งอ่านนวนิยายลามก ประสบการณ์เสียวและอื่นๆ เป็นต้น

ผู้พิพากษาพูดว่า: “วัยรุ่นคนนี้เริ่มดูเว็บไซต์ลามกมาตั้งแต่เด็กๆ แล้ว และที่ยิ่งไปกว่านั้นเขายังใช้มือสำเร็จความใคร่ให้ตัวเองด้วย เป็นเพราะเขามักจะละเมิดความผิดบาปเช่นนี้อยู่บ่อยครั้งเป็นประจำ ดังนั้นบุญวาสนาตลอดชั่วชีวิตของเขาจึงถูกบั่นทอนลงจนหมดสิ้นไปอย่างรวดเร็ว และตกสู่นรกขุมนี้ พ่อแม่ของเขาที่อยู่บนโลกมนุษย์โศกเศร้าเสียใจที่ต้องสูญเสียลูกชายไป จนถึงตอนนี้ก็ยังร่ำไห้คร่ำครวญอยู่เลย”

ด้านข้างยังมีวิญญาณบาปอีกคนหนึ่ง กำลังนั่งดูหนังสือลามกอยู่บนโต๊ะ วิญญาณบาปคนนี้ก็ได้รับโทษตะขอเกี่ยวตาเหมือนกับวิญญาณเด็กวัยรุ่นเมื่อครู่นี้ การลงโทษนั้นรุนแรงเหมือนกัน แต่อัตราความเร็วในการรับโทษช้ากว่า ข้าพเจ้าจึงขอคำชี้แนะจากผู้พิพากษาว่า เพราะเหตุใดอัตราความเร็วในการรับโทษจึงไม่เท่ากัน?

ผู้พิพากษาบอกว่า: “เป็นเพราะว่าการใช้คอมพิวเตอร์ดูเว็บไซต์ลามกใช้เวลาเพียงนิดเดียว ก็สามารถดูสิ่งลามกต่างๆได้เป็นจำนวนมาก และคนที่ดูเว็บไซต์ลามกก็ใช้เวลาในการดูสิ่งลามกต่างๆ เป็นเวลานาน แต่สำหรับการดูหนังสือลามก การอ่านนวนิยายลามก ฯลฯ มีขีดจำกัดในการดูทำให้ดูได้เพียงไม่กี่เล่มเท่านั้น ถ้าหากว่าดูไม่มากและต่อมาภายหลังสามารถเกิดจิตสำนึก สำนึกขอขมาแก้ไขความผิดบาป ต่อจากนี้ไปจะไม่ทำผิดซ้ำอีก โดยเฉพาะอย่างยิ่งในทางกลับกันกลับยิ่งทุ่มเทความจริงใจ โฆษณาป่าวประกาศหนังสือธรรมะเล่มนี้ เพื่อแนะนำตักเตือนผู้คนว่าอย่าได้ดูเว็บไซต์ลามก ซีดีลามก รวมทั้งหนังสือลามกเหล่านั้นอีก และยิ่งไปกว่านั้นตัวเองยังใช้เงินส่วนตัวของตัวเองพยายามอย่างสุดความสามารถในการซื้อหนังสือลามก รวมทั้งซีดีลามกอื่นๆมาเผาทำลาย ที่เรียกว่าทำความดีชดใช้ความผิด เช่นนี้ก็สามารถได้รับการยกเว้นไม่ต้องถูกลงโทษในนรก”

ผู้พิพากษาพูดอย่างเข้มงวดว่า: “วิญญาณบาปที่รับโทษอยู่ในนรกแสงกระทบตา โดยทั่วไปแล้วยังต้องไปรับโทษในนรกกามาขุมอื่นๆ อีก ไม่ว่าจะเป็นการสำเร็จความใคร่ด้วยตัวเอง หรือร่วมเพศไม่ถูกเวลา ไม่ถูกสถานที่ ไม่ถูกอวัยวะ และการละเมิดความผิดบาปอื่นๆ ในกามเหล่านี้ จะต้องถูกส่งตัวไปรับการลงโทษในนรกอมอัณฑะทองแดง นรกโอบเสาทองแดง นรกเกลือกกลิ้งประเวณี และรับการลงโทษอื่นๆอีกมากมาย หลากหลายรูปแบบในนรกไม่ถูกอวัยวะ”

วันนี้ได้เวลาพอสมควรแล้ว กราบลาผู้พิพากษา อาอวี้ขอคารวะ ขอสำนึกคุณผู้พิพากษา ขึ้นดอกบัวขาวกลับ

เว็บไซต์ลามกและซีดีลามก ทำร้ายคนไม่ใช่น้อยเลยจริงๆ ภายในนรกแต่ละขุมนั้นเต็มไปด้วยกลิ่นคาวเลือด ทำให้อาอวี้ยากที่จะทนได้ นรกแต่ละขุมทำไมถึงมีวิญญาณบาปมากมายอะไรขนาดนั้น ทั้งถูกนายนิรยบาลตัดหัว ตัดมือ ตัดเท้า ถูกแล่เนื้อ ร้องตะโกนจนเสียงแหบแห้ง ภาพฉากกลิ่นคาวเลือดที่น่าหวาดผวา หลังจากกลับถึงบ้านอาอวี้จะต้องปรับจิตปรับใจใหม่อีกครั้งจึงสามารถฟื้นฟูกลับสู่สภาพเดิม