สภาพเหตุการณ์จริงในนรกฝ้าเพดานน้ำแข็งกงล้อหมุน และนรกป่าดาบบุปผชาติ บทลงทัณฑ์สำหรับผู้มีเพศสัมพันธ์ในหมู่เครือญาติ

1,164 Views

อาอวี้ขอคุกเข่ากราบพระกษิติครรภ์โพธิสัตว์ ข้าพเจ้ารู้สึกปลาบปลื้มใจอย่างยิ่ง อีกทั้งยังได้ชุ่มชื่นในน้ำพระธรรมที่มีประโยชน์

พระกษิติครรภ์โพธิสัตว์ชี้แนะเรื่องศีล 5 ให้แก่อาอวี้ รักษาศีล 5 จึงสามารถรักษากายของมนุษย์ให้คงอยู่ เพราะศีล 5 คือพื้นฐานของความเป็นมนุษย์ ไม่ให้มนุษย์ต้องตกต่ำ ฟังดูแล้วเหมือนเป็นเรื่องที่ธรรมดาพื้นๆมาก แต่มีเวไนยมากมายที่ไม่รู้ว่าตนเองได้ละเมิดศีลไปแล้ว

พวกเรามักจะได้ยินคนรอบๆตัวพูดว่า “ฉันไม่เคยทำเรื่องฆ่าคน วางเพลิง ทำร้ายคน” โดยทั่วไปคนๆหนึ่งจะคิดว่าการฆ่าคน วางเพลิง เป็นความผิดบาปที่ร้ายแรงของชีวิต จะต้องไปรับโทษในนรก ตอนนี้พวกเราลองมาฟังพระกษิติครรภ์โพธิสัตว์เมตตาให้คำชี้แนะดูบ้าง หากมีข้อผิดพลาดนั่นคือความผิดพลาดของตัวข้าพเจ้าเองที่ถ่ายทอดข้อความได้ไม่สมบูรณ์ อาอวี้นำคำชี้แนะของพระกษิติครรภ์โพธิสัตว์มาบรรยายซ้ำอย่างรวบรัดสั้นๆ ย่อๆ ดังต่อไปนี้

1.ไม่ฆ่าชีวิต ห้ามยึดชิงเอาชีวิตของสรรพสัตว์ทุกชนิด อาหารเจบริสุทธิ์คือพื้นฐานของการรักษาศีลข้อนี้ อย่างไรจึงเรียกว่าบริสุทธิ์? ในศุรางคมสูตรสอนว่า ไม่กินไม่ใช้สิ่งที่มีความเกี่ยวข้องเชื่อมโยงกับร่างกายของเขา ในเมื่อเป็นเช่นนี้ ผลิตภัณฑ์อาหารต่างๆ ที่มีความเกี่ยวข้องเชื่อมโยงกับสัตว์จึงกินไม่ได้ เช่น ไข่ น้ำผึ้ง เนย และอื่นๆ เป็นต้น สิ่งที่มีความเกี่ยวข้องกับสัตว์ล้วนต้องระวัง นอกจากนี้ยังมีเครื่องสำอางอีกมากมายที่มีส่วนผสมของสัตว์ นั่นก็ใช้ไม่ได้เช่นกัน ในยามที่พวกเราเจ็บป่วยต้องกินยาโดยเฉพาะอย่างยิ่ง มียาจีนมากมายหลายขนานที่ใช้สัตว์เป็นส่วนประกอบ นั่นก็กินไม่ได้เหมือนกัน

2.ไม่ลักทรัพย์ การยึดเอาสิ่งของมาครอบครองไว้เป็นของตน โดยไม่ผ่านความเห็นชอบจากผู้ที่มีกรรมสิทธิ์ก็คือขโมย มีคนจำนวนมากอยู่ในที่ทำงานต่างก็นำเครื่องเขียนจำนวนหนึ่งของที่ทำงานไปใช้ส่วนตัว หรือแม้แต่หยิบกลับไปใช้ที่บ้าน นอกจากนี้บางครั้งอยู่ในที่ทำงานก็ใช้โทรศัพท์ของที่ทำงานพูดคุยธุระส่วนตัว ใช้ไฟฟ้าของที่ทำงานชาร์จแบตให้กับมือถือของตนเอง ใช้เครื่องถ่ายเอกสาร เครื่องแฟกซ์ ตู้เก็บเอกสารของที่ทำงาน เพื่อทำธุระส่วนตัวของตนเองเป็นต้น ถ้าหากไม่ได้รับความเห็นชอบจากผู้ที่มีกรรมสิทธิ์ในที่ทำงาน ของเหล่านี้ก็ถือว่าเป็นของลักขโมยทั้งสิ้น

3.ไม่ประพฤติผิดในกาม การที่สามี-ภรรยาร่วมเพศกันแบบไม่ถูกเวลา ไม่ถูกสถานที่ และไม่ถูกอวัยวะ ถือว่าเป็นการประพฤติผิดในกาม นอกจากนี้การดูซีดีลามก การนำเครื่องมือหรืออุปกรณ์มาช่วยในการเสพสังวาส การใช้เซ็กซ์ทอย ฯลฯ สิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นการประพฤติผิดในกามทั้งสิ้น

4.ไม่พูดปด พูดความจริง ไม่พูดโกหกหลอกลวงคนอื่น มีก็บอกว่ามี ถ้าหากไม่มีก็อย่าบอกว่ามี ยิ่งใช้ความพยายามในการโกหกมาก ก็ยิ่งละเมิดความผิดบาปในศีลข้อนี้มาก พยายามอย่าพูดคำโกหกเพื่อความสะดวกของตัวเอง เพราะเมื่อพูดโกหกบ่อยๆ ก็จะเป็นการบ่มเพาะจิตสำนึกที่ไม่ดี และกลายเป็นนิสัยความเคยชินที่ไม่ดี

5.ไม่ดื่มสุราเมรัย งดสุรารวมทั้งสิ่งเสพติด ผลิตภัณฑ์ที่มีความเกี่ยวข้องกับเหล้าก็กินไม่ได้ เช่น เต้าหู้ยี้ เพราะเต้าหู้ยี้ส่วนใหญ่มักจะใส่เหล้าลงไปจึงกินไม่ได้ ถึงแม้คนขายจะบอกว่าใส่นิดเดียวเอง แต่นิดเดียวก็คือเหล้า นอกจากยาที่ใช้ช่วยชีวิตจึงสามารถใช้ได้เพื่อความสะดวก ยังมีเครื่องสำอางอีกมากมายที่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์ ดีที่สุดควรหลีกเลี่ยงอย่าไปใช้

หลังจากน้อมรับฟังคำชี้แนะของพระกษิติครรภ์โพธิสัตว์แล้ว อาอวี้ก็มุ่งหน้าไปพบกับท่านผู้พิพากษาต่อ

ผู้พิพากษาค่ะ อาหมีถัวฝอ!

วันนี้อยากขอคำแนะนำจากผู้พิพากษาเกี่ยวกับผลกรรมที่จะได้รับ จากการมีเพศสัมพันธ์ในหมู่เครือญาติหน่อยค่ะ!

ผู้พิพากษาบอกว่า การมีเพศสัมพันธ์ในหมู่เครือญาติเป็นการทำลายศีลธรรมจรรยา ก่อให้เกิดความวุ่นวายในวัฒนธรรมและสังคม เป็นพฤติกรรมที่ทำลายคุณธรรมสัมพันธ์ และสัจพลังของฟ้าดิน นรกจะลงโทษคนประเภทนี้อย่างหนัก คนที่ละเมิดความผิดบาปนี้ แต่ละครั้งที่ทำผิดบาปจะถูกลดบุญวาสนาและอายุขัยลง 2 เดือนครึ่ง เมื่อสิ้นอายุขัยลง จะต้องตกสู่นรกกามารับทุกข์ในนรกกงล้อหมุน 500 ปี นรกโอบเสาทองแดง 500 ปี นรกเตียงเหล็ก 500 ปี นรกเกลือกกลิ้งประเวณี 500 ปี นรกป่าดาบ 500 ปี นี่เป็นเพียงการตัดสินลงโทษโดยทั่วไป แต่ข้อสรุปที่แน่นอนเป็นรูปธรรมต้องดูจากเหตุการณ์ตามความเป็นจริงมาใช้ในการพิพากษาตัดสิน

ชั่วพริบตาเดียวก็ขึ้นดอกบัวขาวมาถึงนรกกงล้อหมุนแล้ว ที่นี่วิญญาณชายมากกว่าวิญญาณหญิง

วิญญาณบาปในนรกขุมนี้ก็คือ ผู้ที่มีเพศสัมพันธ์กับเครือญาติที่เป็นเครือญาติในรุ่นเดียวกันกับตนเอง เครือญาติในรุ่นเดียวกันกับตัวเองได้แก่ พี่ชาย น้องชาย พี่สาว น้องสาว พี่เขย น้องเขย พี่สะใภ้ น้องสะใภ้ ในกรณีที่แต่งงานแล้วอาจจะครอบคลุมไปถึงเครือญาติในรุ่นเดียวกันในฝั่งครอบครัวของคู่สมรสด้วย ได้แก่ พี่ชาย น้องชาย พี่สาว น้องสาวของคู่สมรส และพี่เขย น้องเขย พี่สะใภ้ น้องสะใภ้ของคู่สมรส

ที่นรกฝ้าเพดานน้ำแข็งกงล้อหมุน มีกงล้อหมุนขนาดใหญ่ ทั้ง 4 ด้านของนรกขุมนี้ เป็นกำแพงน้ำแข็งที่หนาวเย็น ด้านบนเป็นฝ้าเพดานน้ำแข็งที่มีลักษณะคล้ายแผ่นกระจกบานหนึ่ง ขอเรียกว่ากระจกน้ำแข็งก็แล้วกัน น้ำแข็งของฝ้าเพดานกระจกน้ำแข็งนี้ มีความแตกต่างจากน้ำแข็งของกำแพงน้ำแข็งทั้ง 4 ด้าน ฝ้าเพดานกระจกน้ำแข็งมีลักษณะที่โปร่งแสงและส่องสว่าง อีกทั้งยังสามารถปล่อยน้ำแข็งที่โปร่งแสงออกมาทำอันตรายร่างกายของวิญญาณบาปที่กำลังรับโทษอยู่ในกงล้อหมุน และยังสามารถฉายส่องให้เห็นสภาพเหตุการณ์ของวิญญาณบาป ที่กำลังถูกลงโทษอยู่ภายในกงล้อหมุนนั้น

เวลานี้เห็นวิญญาณชายคนหนึ่งทั้งตัวเปลือยเปล่าล่อนจ้อนเดินไปที่กงล้อขนาดใหญ่นั้น จากนั้นกงล้อขนาดใหญ่ก็ดูดตัวเขาเข้าไปแล้วขังเขาให้หมุนอยู่ในกงล้อนั้น ฝ้ากระจกน้ำแข็งก็ปล่อยน้ำแข็งออกมาใส่ร่างของวิญญาณบาป น้ำแข็งแต่ละชิ้นทำให้วิญญาณบาปบาดเจ็บเลือดไหล แขนขาด ขาขาด เจ็บปวดทรมานเป็นอย่างยิ่ง วิญญาณบาปพยายามอย่างสุดชีวิตที่จะหนีออกมาจากกงล้อ แต่นั่นยิ่งเท่ากับเป็นการทำให้ร่างกายของเขาได้รับบาดเจ็บมากยิ่งขึ้น มันไม่ใช่เรื่องง่ายๆเลย ที่จะสามารถหนีรอดออกมาจากกงล้อได้ นายนิรยบาลที่อยู่ด้านนอกก็หยิบหอกง่ามพุ่งโยนเข้าไปข้างในเป็นสภาพที่น่าเวทนาเป็นอย่างยิ่ง อาหมีถัวฝอ!

เวลานี้ผู้พิพากษาเรียกข้าพเจ้า ให้ไปดูนรกป่าดาบบุปผชาติที่อยู่ข้างๆ วิญญาณบาปในนรกขุมนี้คือวิญญาณบาปที่มีเพศสัมพันธ์กับเครือญาติสายตรงของตัวเอง (เครือญาติสายตรงของตัวเองได้แก่ ปู่ย่าตายายของตัวเอง พ่อแม่ของตัวเอง ลูกชายลูกสาวของตัวเอง หลานชายหลานสาวของตัวเอง ในกรณีที่แต่งงานแล้วอาจจะครอบคลุมไปถึงเครือญาติสายตรงในฝั่งครอบครัวของคู่สมรสด้วย) บ้างถูกบังคับข่มขู่ บ้างสมัครใจ ถ้าหากว่าถูกบังคับข่มขู่ ถูกคุกคาม โดยที่จิตใจไม่ได้รู้สึกมีความสุข ในขณะที่ร่วมเพศเลยแม้แต่น้อย อาศัยการสำนึกขอขมาแก้ไขความผิดบาปก็จะไม่ต้องรับการลงโทษ แต่ถ้าจิตใจรู้สึกมีความสุขในการร่วมเพศนั้น ก็จะต้องรับการลงโทษ ภายในนรกขุมนี้ดูเหมือนว่าจะมีดอกไม้ที่สวยสดงดงามอยู่มากมายสุดคณานับ ดอกไม้เหล่านี้มีกลไกต่างๆ มากมาย สามารถเปลี่ยนสีสันได้ ดูราวกับว่าดอกไม้กำลังดึงดูดให้คนมาสนใจ

เวลานี้ มีวิญญาณชายที่ร่างกายเปลือยเปล่าเต็มไปด้วยความหื่นกระหาย กระสันอยากในกาม อยากจะไปเด็ดดอกไม้นั้นมาเก็บไว้กับตัว ดอกไม้นั้นก็เปลี่ยนรูปร่างอย่างรวดเร็วและพันรัดตามร่างกายของเขา ดอกไม้ค่อยๆ พันรัดลงมาจนถึงตำแหน่งขององคชาตของวิญญาณชาย จากนั้นก็จัดการหั่นองคชาตเป็นชิ้นๆ ทันที เลือดสาดกระเด็นไปทั่ว ทั้งเลือดและชิ้นเนื้อหยาดหยดลงเต็มพื้น ต่อจากนั้นดอกไม้ก็เปลี่ยนรูปร่างเป็นแผ่นดอกไม้แข็งบินว่อน เข้ามาโจมตีวิญญาณชายอย่างไม่หยุดยั้งจนกระทั่งวิญญาณชายเป็นลมหมดสติไป แล้วนายนิรยบาลก็ใช้น้ำแข็งเย็นๆ ราดลงไปบนหน้าของวิญญาณชาย ทำให้เขาฟื้นขึ้นมารับโทษใหม่ ซ้ำแล้วซ้ำเล่าไม่ได้หยุดพัก รับความเจ็บปวดทรมานแสนสาหัสครั้งแล้วครั้งเล่าอย่างต่อเนื่อง ถ้าหากรู้ก่อนตั้งแต่แรกว่าจะเป็นแบบนี้ แล้วไฉนจะต้องไปทำเรื่องที่ผิดบาปเหล่านี้ด้วยล่ะ!

ผู้พิพากษาบอกว่า: “การร่วมเพศในหมู่เครือญาติเป็นพฤติกรรมที่ชั่วช้าและไม่ถูกทำนองคลองธรรม ฟ้าดินไม่อนุญาตให้มนุษย์ทำเรื่องเช่นนี้ ผู้ที่ร่วมเพศในหมู่เครือญาติถือเป็นบาปมหันต์ที่จะต้องตัดสินโทษอย่างหนัก ไม่สามารถได้รับการให้อภัยโทษ กฎนรกนั้นมีความเที่ยงธรรม ชัดเจนเป็นที่ประจักษ์”

วันนี้ก็พอแค่นี้ก่อน วันหลังค่อยมาใหม่

กราบลาผู้พิพากษา ขอบคุณผู้พิพากษาที่คอยนำพา