นักเที่ยวโสเภณีรับผลกรรมในมหานรกหนึ่งแสนปี

3,988 Views

สำนึกคุณพระพุทธะประทานยานดอกบัวขาวให้ข้าพเจ้าใช้เดินทาง ทำไมวันนี้ถึงได้รู้สึกว่านรกไม่เหมือนนรก หรือว่าจะมาผิดทางซะแล้ว ปกตินรกจะเต็มไปด้วยบรรยากาศที่อึมครึมอย่างหนักหน่วง แต่วันนี้มีอยู่ช่วงหนึ่งที่ปรากฏแสงสีทองอันโชติช่วงชัชวาลสว่างไสวไปหมด เป็นพุทธรังสีที่ทำให้เกิดความรู้สึกสบายเป็นอย่างยิ่ง เมื่อแหงนหน้าขึ้นมองดู ที่แท้คือพระกษิติครรภ์โพธิสัตว์ น้ำตาของข้าพเจ้าก็ปริ่มจนแทบจะไหลออกมาเอง รีบกราบแบบเบญจางคประดิษฐ์ต่อองค์พระกษิติครรภ์โพธิสัตว์ทันที พระกษิติครรภ์โพธิสัตว์ชี้แนะข้าพเจ้าว่า จะต้องทะนุถนอมกายเนื้อกายสังขารของมนุษย์นี้ไว้ให้ดีๆ เพื่อมาทำงานที่มีคุณค่ามีความหมายชิ้นนี้ให้สำเร็จลุล่วง จะต้องประกาศพระสัทธรรมให้กว้างไกลออกไปอย่างจริงๆจังๆ นำความทุกข์ยากในนรกออกไปเปิดเผย กลับไปเตือนเวไนยบนโลกมนุษย์ให้เวไนยบนโลกมนุษย์กลับเนื้อกลับตัวเป็นคนดี ละทิ้งความชั่วหันมาทำความดี ข้าพเจ้าปลื้มปิติใจตอบพระกษิติครรภ์โพธิสัตว์กลับไปว่า ข้าพเจ้าจะพยายามอย่างสุดความสามารถ อาศัยคำสอนนี้ไปดำเนินปฏิบัติ

คารวะผู้พิพากษาที่อยู่เบื้องหน้า! วันนี้อยากถามผู้พิพากษาว่า: “นักเที่ยวโสเภณี โสเภณี รวมทั้งแมงดาและคนที่ล่อลวงหรือฉุดผู้หญิงมาค้าประเวณี มีผลกรรมอย่างไร?”

ผู้พิพากษาบอกข้าพเจ้าว่า นักเที่ยวโสเภณีแบ่งออกเป็น 2 ประเภท

ประเภทที่1 คือ มีความต้องการทางกายภาพที่ตนเองไม่สามารถควบคุมได้ และเมียหลวงก็ไม่สามารถสนองความต้องการให้ได้ จึงต้องไปหาโสเภณีที่เป็นขาประจำอยู่บ่อยครั้ง แต่ละครั้งที่ละเมิดความผิดบาปนี้ จะต้องถูกลดบุญวาสนาและบั่นทอนอายุขัยลง 1 เดือน เมื่อสิ้นอายุขัยจะต้องไปรับโทษในนรกกามาตามความผิดบาปที่ได้ละเมิดไว้ ระยะเวลาในการรับโทษจะพิจารณาดูจากพฤติกรรมที่ปฏิบัติออกมาของแต่ละคนแต่ละกรณีมาใช้ประกอบในการตัดสิน โดยทั่วไปวิญญาณบาปส่วนใหญ่จะรับโทษเป็นเวลา 800 ปี

ประเภทที่2 คือ มีไฟแห่งตัณหาราคะที่คุโชน หมกมุ่นในกามตัณหาอยู่กับโสเภณีเป็นเวลายาวนาน ฟุ่มเฟือยไม่ทะนุถนอมร่างกาย ใช้ชีวิตอย่างสำมะเลเทเมา เอาร่างกายมาใช้เป็นเครื่องมือในการแสวงหาความสุขในกาม แต่ละครั้งที่ละเมิดความผิดบาปนี้ จะต้องถูกลดบุญวาสนาและบั่นทอนอายุขัยลง 1 เดือนครึ่ง เมื่อสิ้นอายุขัยจะต้องไปรับโทษในนรกกามาตามความผิดบาปที่ได้ละเมิดไว้หนึ่งแสนปี เมื่อรับโทษในนรกจนหมดแล้ว ยังต้องไปเกิดในเดรัจฉานภูมิเป็นสัตว์ชั้นต่ำ 1000 ปี ภายหลังถึงแม้จะได้กลับมาเกิดเป็นคนอีก ก็เป็นคนสมองทื่อปัญญาทึบ

สำหรับผลกรรมของโสเภณีแบ่งเป็น 3 ประเภท

ประเภทที่1 คือ ถูกคนอื่นควบคุม บังคับขู่เข็ญให้ขายตัวโดยที่ตัวเองไม่สามารถขัดขืน หรือหนีเอาตัวรอดได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งทุกครั้งที่ร่วมเพศไม่ได้รู้สึกมีความสุขเลยแม้แต่น้อย ถึงแม้ต่อมาภายหลังจะได้รับการช่วยเหลือให้รอดพ้นออกมาได้ แต่ก็จะต้องสำนึกขอขมาแก้ไขความผิดบาป ต่อไปจะต้องไม่ทำผิดซ้ำอีกอย่างเด็ดขาด ก็อาจจะได้รับการยกเว้นโทษในนรก

ประเภทที่2 คือ เพื่อเงินทอง จึงมาใช้ชีวิตเป็นโสเภณี แต่ละครั้งที่ละเมิดความผิดบาป จะต้องถูกลดบุญวาสนาและตัดทอนอายุขัยลง 1 เดือน เมื่อสิ้นอายุขัย จะต้องไปรับโทษในนรกกามาตามความผิดบาปที่ได้ละเมิดไว้แปดหมื่นปี เมื่อรับโทษในนรกจนหมดแล้วจึงได้ไปเกิดในเดรัจฉานภูมิ 800 ปี ภายหลังถึงแม้ว่าจะได้กลับมาเกิดเป็นคนอีก ก็เป็นคนต่ำต้อย หยาบช้าเลวทราม

ประเภทที่3 โสเภณีในประเภทที่ 3 นี้จะเหมือนกับนักเที่ยวโสเภณีประเภทที่ 2 ที่บอกว่าเหมือนกันก็คือ มีไฟแห่งตัณหาราคะที่คุโชน ฟุ่มเฟือยไม่ทะนุถนอมร่างกาย ใช้ชีวิตอย่างสำมะเลเทเมา เอาร่างกายมาใช้เป็นเครื่องมือในการแสวงหาความสุขในกาม แต่ละครั้งที่ละเมิดความผิดบาปนี้ จะต้องถูกลดบุญวาสนาและบั่นทอนอายุขัยลง 2 เดือน เมื่อสิ้นอายุขัยจะต้องไปรับโทษในนรกกามาตามความผิดบาปที่ได้ละเมิดไว้ หนึ่งแสนห้าหมื่นปี เมื่อรับโทษในนรกจนหมดแล้วจึงได้ไปเกิดในเดรัจฉานภูมิเป็นสัตว์ชั้นต่ำ 2000 ปี ภายหลังถึงแม้จะได้กลับมาเกิดเป็นคนอีก ก็เกิดเป็นคนต่ำต้อย หยาบช้าเลวทราม

อาชีพแมงดาและคนที่ล่อลวง หรือฉุดผู้หญิงไปค้าประเวณี แบ่งเป็น 2 ประเภท

ประเภทที่1 เพื่อเงินทองจึงมาทำอาชีพนี้ชั่วคราวเพียงช่วงระยะเวลาหนึ่ง แต่ละครั้งที่ละเมิดความผิดบาปนี้ จะต้องถูกลดบุญวาสนาและบั่นทอนอายุขัยลง 1 เดือนครึ่ง เมื่อสิ้นอายุขัย จะต้องรับโทษในนรกเกลือกกลิ้งประเวณีหนึ่งแสนปี แต่ถ้าหากตอนมีชีวิตอยู่สามารถเกิดจิตรู้สึกสำนึกและตีตัวออกห่าง ไม่กลับไปทำความผิดเดิมนี้ซ้ำอีกอย่างเด็ดขาด อีกทั้งยังสำนึกขอขมาแก้ไขความผิดบาปอย่างจริงจัง ทำความดีชดใช้ความผิด บางทีก็อาจจะลดโทษในนรกให้เบาลงได้ส่วนหนึ่ง

ประเภทที่2 มีเจตนาอันไม่สุจริต ควบคุมโสเภณีไว้ในกำมือ และตัวเองก็คุโชนไปด้วยไฟแห่งตัณหาราคะความกำหนัดที่โหมไหม้อย่างรุนแรง เห็นแก่ตัวเห็นแก่ได้ มุ่งวางแผนคิดกลอุบายใส่ร้ายป้ายสีคนอื่น เป็นต้น ตอนมีชีวิตอยู่จะต้องถูกลดบุญวาสนาและบั่นทอนอายุขัยลง เมื่อสิ้นอายุขัยจะต้องรับโทษในนรกเกลือกกลิ้งประเวณีเป็นระยะเวลาที่ยาวนาน จนกว่าโสเภณีทั้งหลายที่ถูกบังคับขู่เข็ญและถูกคุกคามให้ได้รับอันตรายเหล่านั้น จะได้ไปเกิดใหม่เป็นมนุษย์ คนประเภทนี้จึงสามารถมีโอกาสได้พ้นออกไปจากนรกและได้ไปเกิดในเดรัจฉานภูมิ เมื่อรับโทษในเดรัจฉานภูมิจนหมดแล้ว จึงได้ไปเกิดเป็นคนต่ำต้อย หยาบช้าเลวทราม

“ผู้พิพากษาค่ะ คนที่มีอาชีพแมงดาและคนที่ล่อลวงหรือฉุดผู้หญิงไปค้าประเวณีเหล่านี้มีกรรมที่หนักมาก หลังจากที่ได้ฟังท่านอธิบายแล้ว ในใจของข้าพเจ้ารู้สึกว่าช่างทุกข์ยากลำบากเหลือเกิน น่าเห็นใจคนที่ก่อกรรมประเภทนี้”

ผู้พิพากษาบอกว่า: “ผู้ที่ก่อกรรมประเภทนี้เป็นการทำลายสังคมและวัฒนธรรมอย่างรุนแรง ทำลายศีลธรรมจรรยา ทำลายระเบียบแบบแผนของจริยธรรม ทำลายคุณธรรมสัมพันธ์ ส่งผลกระทบต่อจิตเดิมแท้อันดีงามของมนุษย์อย่างร้ายแรง ดังนั้น พญายมจึงต้องลงโทษคนที่ละเมิดความผิดบาปประเภทนี้อย่างหนัก แต่ตามที่เรารู้มา พระพุทธะโพธิสัตว์ทรงเมตตาต่อเวไนยประเภทนี้ ด้วยการนิรมาณกายเป็นมนุษย์ไปที่นั่น เพื่อฉุดช่วยคนที่มีรากบุญให้กลับเนื้อกลับตัวเป็นคนดี”

วันนี้ได้มาถึงที่นี่ สำนึกคุณผู้พิพากษา! อาหมีถัวฝอ! นั่งดอกบัวขาวกลับบ้าน

ครั้งนี้รู้สึกปลาบปลื้มใจเป็นอย่างยิ่ง ในขณะที่อยู่ท่ามกลางนรกไม่คิดไม่ฝันเลยว่า จะได้พบกับพระกษิติครรภ์โพธิสัตว์ ทั่วทั้งกายของพระโพธิสัตว์ล้อมรอบด้วยรัศมีสีทอง และยังประทานพรให้แก่ข้าพเจ้า แรงปณิธานของพระโพธิสัตว์ช่างกว้างใหญ่ และเป็นสิ่งที่คาดคิดไม่ถึงเลยจริงๆ

กลับมาถึงโลกมนุษย์รู้สึกอ่อนเพลียมาก เป็นเพราะแต่ละครั้งที่ไปนรกจะต้องสิ้นเปลืองพลังไปไม่ใช่น้อย กลับมาแล้วจะต้องรีบสวดมนตร์เพิ่มเติมทันที หวังว่าท่านผู้อ่าน ทุกๆท่านจะไม่มองว่านี่เป็นนวนิยาย จะได้ไม่ผิดต่อความตั้งใจอันดีของพระกษิติครรภ์โพธิสัตว์ อาอวี้ขอขอบคุณทุกๆท่านอีกครั้ง

นาโม ต้าเอวี้ยนตี้จั้งหวังผูซ่าหมอเฮอซ่า

(นะโม มหาปณิธานกษิติครรภราชาโพธิสัตว์มหาสัตว์)