ผู้พิพากษาบอกว่า “ตายแล้วจึงสำนึกขอขมาแก้ไขความผิดบาปก็สายไปเสียแล้ว”

1,713 Views

ขอสำนึกคุณพระพุทธะโพธิสัตว์ ที่ประทานพรให้ข้าพเจ้าได้มาเปิดหูเปิดตาในนรกอย่างใกล้ชิดอีกครั้ง ข้าพเจ้ารู้สึกว่านรกเป็นสนามแม่เหล็กที่มีพลังด้านลบ เต็มไปด้วยความมืดมนสิ้นหวัง และทุกข์ทรมานยาวนานชั่วนิรันดร์ ขอให้ทุกคนอย่าได้สร้างเหตุแห่งกรรมที่จะทำให้ตัวเองต้อง ตกนรกเลย มันทุกข์ทรมานจนไม่สามารถจะพูดออกมาได้จริงๆ

ในครั้งนี้ ทันทีที่ข้าพเจ้ามาถึงนรกขุมที่ 7 ก็เป็นช่วงเวลาที่กำลังพิจารณา และตัดสินคดีของวิญญาณชายคนหนึ่งอยู่พอดี วิญญาณชายคนนี้ดูสุภาพเรียบร้อยและดูเป็นผู้ดี ไม่รู้ว่าเขาได้ทำผิดบาปอะไรถึงได้ถูกผู้พิพากษาตัดสินให้รับโทษในนรกอมอัณฑะทองแดง 500 ปี แต่เมื่อดูอย่างละเอียดถี่ถ้วนแล้ว ที่แท้ตอนที่เขามีชีวิตอยู่ มีเมียหลวง 1 คน กับคนรักอีก 2 คน และเขายังชอบร่วมเพศแบบไม่ถูกเวลา ไม่ถูกสถานที่ และไม่ถูกอวัยวะ ซึ่งเมียหลวงกับคนรักอีก 2 คนของเขาก็ยอมสนองตัณหาราคะให้กับเขาด้วย ตลอดชีวิตของเขาก็มีผู้หญิงเพียง 3 คนนี้เท่านั้น

ตอนนี้ข้าพเจ้าได้ยิน และได้เห็นวิญญาณชายคนนั้นกำลังแก้ต่าง หาเหตุผลมาปกป้องตัวเอง ว่าทำไมถึงได้รับการยกเว้นโทษ ไม่ต้องรับโทษในนรกโอบเสาทองแดง 500 ปี แล้วทำไมถึงไม่ได้รับการยกเว้นโทษ ยังคงต้องรับโทษในนรกอมอัณฑะทองแดงอีก 500 ปี เวลานี้ผู้พิพากษาก็พูดขึ้นว่า “เดี๋ยวดูภาพยนตร์” ที่แท้ในสมัยที่วิญญาณชายยังมีชีวิตอยู่ เขาได้ขอร้องให้เมียหลวงร่วมเพศกับเขาแบบไม่ถูกอวัยวะ แต่เมียหลวงของเขาได้ตอบปฏิเสธอีกทั้งยังพูดเตือนว่า “อย่าทำแบบนี้ เพราะมันไม่สอดคล้องกับหลักจริยะ” เมียหลวงของเขาเพียงแค่ร่วมเพศกับเขาแบบไม่ถูกเวลา และไม่ถูกสถานที่เท่านั้น ที่ยิ่งไปกว่านั้นคือเมียหลวงของเขามีตัณหาราคะความกำหนัดที่ไม่มาก ดังนั้นบาปของเมียหลวงจึงเบาบางมากเพียงแค่ถูกตัดทอนบุญวาสนาเท่านั้น และ เนื่องจากว่าเมียหลวงของเขาได้ตอบปฏิเสธ อีกทั้งยังพูดเตือนว่าอย่าร่วมเพศแบบไม่ถูกอวัยวะ ดังนั้นจึงกลับกลายเป็นการสะสมบุญวาสนาเอาไว้ส่วนหนึ่ง

ถึงแม้ว่าวิญญาณชายคนนั้น จะไม่ได้บีบบังคับให้เมียหลวงของเขาร่วมเพศแบบไม่ถูกอวัยวะ แต่เมื่อเขาอยู่นอกบ้าน เขายังมีผู้หญิงอื่นอีก 2 คน และมีการร่วมเพศที่เป็นการประพฤติผิดในกามทั้ง 3 ข้อนี้ ผู้พิพากษาพูดขึ้นว่า “ความคิดของเธอมีจิตที่สำนึกขอขมาแก้ไขความผิดบาป อีกทั้งยังเป็นลูกที่มีความกตัญญูกตเวทีต่อพ่อแม่ ต่อส่วนรวมและประเทศชาติก็มีความจงรักภักดีอย่างถึงที่สุด และยังเป็นคนที่ปฏิบัติตามกฎหมาย เพียงแต่ประพฤติผิดในกาม 3 ข้อนี้ ดั้งนั้นจึงได้รับการยกเว้นโทษในนรกโอบเสาทองแดง 500 ปี” เวลานี้วิญญาณชายคนนั้นก็ไม่มีคำพูดใดๆมาแก้ต่างให้ตัวเองอีกต่อไปแล้ว เขาถูกนายนิรยบาลนำตัวไปที่นรกอมอัณฑะทองแดง นายนิรยบาลผลักเขาเข้าไปข้างใน เขามองเห็นคนรักของตัวเองมาปรากฏตัวอยู่ในนรกขุมนี้ จึงรีบเข้าไปดู ที่จริงแล้วนั่นไม่ใช่คนรักของเขา แต่นั่นคือนกใหญ่ตัวหนึ่ง เจ้านกใหญ่ใช้ปากของมันครอบลงไปที่องคชาตของเขาได้อย่างพอเหมาะพอดี เมื่อครอบลงไปแล้ว เจ้านกก็ลากดึงองคชาตของเขาไปข้างหน้าจนขาด วิญญาณชายคนนั้นแผดเสียงกรีดร้องอย่างดังด้วยความเจ็บปวดทรมานอย่างสุดแสน เนื่องจากโหดเหี้ยมเกินไป เมื่อดูถึงตรงนี้ข้าพเจ้าก็ไม่สามารถทนดูต่อไปได้อีกแล้ว

หลังจากที่ข้าพเจ้าเดินออกไป ก็ขอคำแนะนำจากผู้พิพากษาเกี่ยวกับเรื่องการลงโทษผู้ที่ประพฤติผิดในกาม

ตามที่ผู้พิพากษาได้บอกให้ทราบ อันดับแรกจะต้องมีสติสัมปชัญญะ ทุกๆเวลาต้องคอยระมัดระวังตัวเอง รู้จักประคองรักษาตนเองให้สะอาดบริสุทธิ์ไม่ไหลไปตามกระแสอันโสมม อีกทั้งคอยตักเตือนผู้อื่น หากมีความคิดที่จะล่วงประเวณีหรือประพฤติผิดในกาม เพียงแค่คิด แต่ไม่ได้ออกไปดำเนินปฏิบัติ ก็ต้องถูกลดบุญวาสนาลง 1 สัปดาห์ หากดูนิตยสารลามก เพียงแค่ดูอย่างเดียวแต่ไม่ได้นำไปสู่การปฏิบัติ ไม่ได้มีการประพฤติผิดในกามข้ออื่นๆตามมาหลังจากที่ได้ดูแล้ว ก็ต้องถูกลดบุญวาสนาและอายุขัยลง 1 สัปดาห์ แต่ถ้าหากการดูนิตยสารลามกนั้น นำไปสู่การปฏิบัติ มีการประพฤติผิดในกามข้ออื่นๆ ตามมาหลังจากที่ได้ดูแล้ว ในครั้งแรกจะถูกลดบุญวาสนาและอายุขัยลง 1 เดือน หากดูครั้งที่ 2 และนำไปสู่การปฏิบัติอีกเป็นครั้งที่ 2 จะต้องถูกลดบุญวาสนาและอายุขัยลง 2 เดือน คาดคะเนตามหลักการและเหตุผลเช่นนี้

ชายหญิงที่มีเพศสัมพันธ์กันก่อนแต่งงานทั้งหมด จะต้องถูกลดบุญวาสนาและอายุขัย ซึ่งผลกรรมที่แต่ละคนได้รับนั้นจะไม่เหมือนกัน แล้วแต่กรณีและเหตุปัจจัยของแต่ละคน แบ่งหยาบๆ ตามสภาพเนื้อหากว้างๆ สามารถสรุปออกมาได้ 3 ประเภท คือ

ประเภทที่1 ตลอดชีวิตมีคู่ครองแค่คนเดียว และอีกฝ่ายมีตัณหาราคะน้อย ต่อมาภายหลังทั้งคู่ได้แต่งงานกัน ประเภทนี้ถ้าหากไม่ได้ละเมิดฝ่าฝืนข้อห้ามที่ว่า คือ ไม่ถูกเวลา ไม่ถูกสถานที่ ไม่ถูกอวัยวะ พวกเขาก็เพียงแค่ถูกลดบุญวาสนาลง ให้รีบสำนึกขอขมาแก้ไขความผิดบาปให้เร็วที่สุดก็จะสามารถสลายกรรมได้

ประเภทที่2 มีคู่ครองแค่คนเดียว แต่ว่าทั้งก่อนแต่งงานและหลังแต่งงาน ได้ละเมิดฝ่าฝืนข้อห้าม คือ ไม่ถูกเวลา ไม่ถูกสถานที่ ไม่ถูกอวัยวะ ยิ่งไปกว่านั้นยังมีตัณหาราคะความกำหนัดสูง ทั้งก่อนแต่งงานและหลังแต่งงาน จะต้องถูกลดบุญวาสนาและอายุขัยลง เมื่อสิ้นอายุขัยจะต้องตกนรกโอบเสาทองแดง 500 ปี นรกอมอัณฑะทองแดงอีก 500 ปี หากตอนมีชีวิตอยู่ได้สำนึกขอขมาแก้ไขความผิดบาปที่ทำไว้อย่างจริงใจจริงๆ ไม่กลับไปทำผิดซ้ำอีก และพลังในการสำนึกขอขมาแก้ไขความผิดบาปนั้น ก็มีพลังมากกว่าแรงกรรมที่ทำลงไป อีกทั้งยังเพิ่มพลังมากยิ่งขึ้นอีกในการชักชวนตักเตือนผู้อื่นให้ผู้อื่นไม่ประพฤติผิดในกาม นำบุญกุศลเหล่านี้มาชดใช้ความผิดบาป บางทีก็อาจจะสามารถพ้นจากผลกรรมในนรกได้

ประเภทที่3 ทั้งก่อนแต่งงานและหลังแต่งงานก็ละเมิดฝ่าฝืนข้อห้ามกาเมสุมิจฉาจาร มั่วกาม สำส่อน มีเพศสัมพันธ์แบบฉาบฉวย มีตัณหาราคะความหิวกระหายในกามรุนแรงมากเป็นพิเศษ ตลอดทั้งวันใช้ชีวิตอย่างลุ่มหลงมัวเมากับสิ่งเหล่านี้ ในชาตินี้จะต้องถูกลดบุญวาสนาและอายุขัยลง เมื่อสิ้นอายุขัยก็จะต้องตกนรก รับโทษในนรกโอบเสาทองแดง นรกนอนเตียงเหล็ก นรกอมอัณฑะทองแดงและนรกขุมอื่นๆ จะต้องรับโทษในนรกแต่ละขุมอย่างน้อยที่สุดขุมละหนึ่งหมื่นปี ซึ่งการตัดสินโทษออกมาอย่างเป็นรูปธรรมนั้นขึ้นอยู่กับแต่ละคนแต่ละกรณี เมื่อรับโทษในนรกจนหมดสิ้นแล้วก็จะต้องไปเกิดในเดรัจฉานภูมิ บ้างไปเกิดเป็นเป็ดแมนดาริน บ้างไปเกิดเป็นหมา เป็นงูเป็นต้น

วิญญาณบาปที่มีมากที่สุดในนรกขณะนี้ ก็คือวิญญาณบาปประเภทที่ 3 โดยเฉพาะอย่างยิ่งในตอนนี้นรกได้ขยายใหญ่ขึ้นกว่าสมัยก่อนอย่างมากมาย ในปัจจุบันนี้คนบนโลกมนุษย์จำนวนมากล้วนเป็นพวกประเภทที่ 3 ต่อไปในภายภาคหน้าพวกเขาเหล่านั้นก็จะต้องมารับโทษในนรกกันทุกคน

ผู้พิพากษายังบอกต่อไปอีกว่า เวลาที่ผู้หญิงมีประจำเดือน สามี-ภรรยา ห้ามมีเพศสัมพันธ์กันโดยเด็ดขาด ขณะที่ผู้หญิงกำลังตั้งครรภ์รวมไปถึงช่วงเวลาที่ยังให้นมลูกอยู่ ก็จะมีเพศสัมพันธ์กันไม่ได้ มิฉะนั้นจะต้องถูกลดบุญวาสนา และที่ยิ่งแย่ไปกว่านั้น การมีเพศสัมพันธ์ในช่วงที่มีประจำเดือน เท่ากับเป็นการกวักมือเชื้อเชิญภูติ ผี ปีศาจทุกชนิดทุกประเภทที่ดูดกินเลือดและน้ำกามเป็นอาหาร ให้มาดูดกินเลือด ทุกครั้งที่มีเพศสัมพันธ์ก็จะมีผีที่ดูดกินน้ำกามมาดูดกินน้ำกาม (ดูดกินพลังธาตุ) ซึ่งต่อมาภายหลังจะทำให้ร่างกายเกิดโรคภัยไข้เจ็บ และยังทำให้ชะตาชีวิตไม่ดี เกิดเคราะห์ภัยขึ้นมากมาย

ผู้พิพากษายังบอกให้รู้อีกว่า ในฤดูร้อนถ้าหากผู้หญิงสวมใส่เสื้อผ้าที่โป๊เปลือย เผยให้เห็นเนื้อหนังมากเกินไป ก็จะต้องถูกลดบุญวาสนาลง 1 สัปดาห์ เพราะว่าไปกระตุ้นให้เพศตรงข้ามเกิดความคิดในเรื่องกามตัณหาลามกมากขึ้น หลังจากที่ได้ฟังผู้พิพากษาพูดแล้ว ก็รู้สึกว่าการบังเกิดความคิดเป็นสิ่งที่สำคัญมากจริงๆ ที่จริงแล้วท่ามกลางโลกที่ตาเนื้อของมนุษย์มองไม่เห็นนั้น ยังมีผีและเทพที่รับผิดชอบหน้าที่คอยตรวจตราและจดบันทึกพฤติกรรมต่างๆของพวกเราอยู่

สำนึกคุณผู้พิพากษาเป็นอย่างยิ่งที่ได้ให้ข้อมูลสำคัญ เปิดเผยความลับสวรรค์ กราบลาตรงนี้ เพียงหวังว่าทุกคนทั่วหล้าจะบำเพ็ญพรหมจรรย์ได้สะอาดบริสุทธิ์ ไม่ต้องรับความทุกข์ในนรก