อารัมภบทกฎนรกไร้ความปรานี

1,179 Views

อาหมีถัวฝอ! สวัสดีทุกๆ ท่าน

ขอให้โลกนี้สงบสุขเกิดสันติภาพศึกสงครามยุติลง

ขอให้สรรพชีวิตทั้งปวงในอากาศธรรมธาตุเบิกบานมีความสุข สงบร่มเย็น

ขอให้สรรพชีวิตทั้งปวงในธรรมธาตุหลุดพ้นเกิดตาย ออกจากสามภพ พ้นจากกองทุกข์ได้รับความสุข

ขอให้สรรพชีวิตทั้งปวงในธรรมธาตุ ได้สดับฟังพระสัทธรรม ประคองรักษาศีลวินัยให้บริสุทธิ์

ขอให้โลกของพวกเราสามารถฟื้นฟูสนามแม่เหล็กกลับคืนสู่ความสมดุลได้ในเร็ววัน

ขอให้เวไนยทั้งหลายที่มีบุญสัมพันธ์ได้พบเจอหนังสือเล่มนี้และสามารถกลับเนื้อกลับตัวเป็นคนใหม่ นำหนังสือนี้ไปเผยแพร่บอกต่อคนใกล้ชิด รู้จักรักและทะนุถนอมกายสังขารอันล้ำค่าของมนุษย์ที่ได้มาโดยยากนี้ ประคองรักษาศีล5 ให้สะอาดบริสุทธิ์ บำเพ็ญปฏิบัติธรรมให้ดีๆ ยกระดับพุทธจิตของตัวเอง สามารถหลุดพ้นเกิดตายได้ในเร็ววัน ให้พุทธจิตของพวกเราก้าวเข้าสู่แสงสว่าง ถ้าหากพุทธจิตของทุกคนเกิดความสว่างไสว ก็จะนำมาซึ่งความสมดุลของธรรมชาติและจักรวาล พวกเราก็จะไม่ต้องมีกรรมร่วมขนาดใหญ่และภัยธรรมชาติที่มากมาย ดังนั้นจึงสามารถพูดได้ว่าจักรวาลทั้งหมดมีความเชื่อมโยงกับตัวเรา เราต้องปฏิบัติตัวเองให้ดีก่อน เพราะตัวเราเองก็คือจักรวาลน้อยที่เชื่อมโยงถึงจักรวาลใหญ่ จาก1 เกิด2 จาก2 เกิดสรรพสิ่ง ทุกสรรพสิ่งกลับคืนสู่ความเป็นหนึ่ง ทุกคนไม่แบ่งเขาแบ่งเรา ทุกสิ่งล้วนมีความสัมพันธ์กันอย่างแนบแน่น อย่าสำคัญผิดคิดว่าทำเรื่องที่ปิดบังซ่อนเร้นแล้วจะไม่มีใครรู้ ความคิดดีเลวเพียงชั่วขณะความคิด ก็เชื่อมตรงถึงยมโลกถูกบันทึกไว้ในบัญชีบุญบาป

พระพุทธะโพธิสัตว์เมตตาเห็นว่า สภาพสังคมในปัจจุบันนี้กำลังตกต่ำ เพราะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีความเจริญก้าวหน้า ใจคนก็เริ่มเปลี่ยนไปในทางที่เลวร้าย ไม่เชื่อในกฎแห่งกรรม คิดว่านี่เป็นความคิดที่ล้าหลังไม่สอดคล้องกับสมัยนิยม แม้แต่จิตใจของเด็กๆ ก็ไม่บริสุทธิ์เหมือนสมัยก่อนแล้ว แล้วนับประสาอะไรกับผู้ใหญ่ หารู้ไม่ ว่าได้สูญเสียประเพณีโบราณอันดีงามในอดีตที่ปราชญ์ขงจื่อ เมิ่งจื่อ ถ่ายทอดสืบต่อกันมา

ความคิดและจิตใจของคนในยุคนี้ ยอมรับและเปิดกว้างมากขึ้นยกตัวอย่างเช่น อยู่ในตลาดขายเสื้อผ้าจะเห็นว่ามีทั้งเสื้อในสายเดี่ยว เกาะอก ทุกวันนี้ทุกๆคนต่างก็เห็นเป็นเรื่องปกติธรรมดา แต่ในสมัยโบราณถ้าผู้หญิงจะสวมใส่แบบนี้ย่อมเป็นเรื่องที่ทำไม่ได้อย่างเด็ดขาด ปัจจุบันจะเห็นร้านเฉพาะสำหรับผู้ใหญ่ได้ทั่วทุกที่ แม้แต่ตามแผงหนังสือก็จะพบเห็นนิตยสาร วารสารที่หน้าปกรวมทั้งเนื้อหาภายในเป็นรูปนายแบบนางแบบที่สวมใส่เสื้อผ้าน้อยชิ้น เผยให้เห็นสัดส่วนต่างๆ ของร่างกาย เด็กๆไปโรงเรียนต้องพบเห็นทุกวัน หากไม่คิดอยากจะไปเรียนรู้สิ่งที่ไม่ดีเหล่านี้ ก็เป็นที่เรื่องยาก พระพุทธะโพธิสัตว์รู้สึกว่าโลกมนุษย์ขาดการอบรมสั่งสอนทางด้านจิตวิญญาณอย่างร้ายแรง เป็นกังวลกลัวว่าจิตญาณของเวไนยจะตกต่ำ ภัยพิบัติก็จะมาเยือนติดต่อกันอย่างต่อเนื่องไม่ขาดสาย ถึงแม้ในโลกนี้จะมีคนที่มีกุศลจิตพิมพ์บทความหรือข่าวสารที่ช่วยกอบกู้สภาพสังคมที่เลวร้ายในปัจจุบันออกมาแจกจ่ายบ้าง แต่เวไนยก็ยังไม่ละความชั่วแล้วหันมาทำความดี เมื่อสิ้นอายุขัยก็จะต้องตกนรกรับการลงโทษที่โหดร้ายทารุณต่างๆ อย่างถึงที่สุด ไม่มีวันได้หลุดออกมาแม้แต่วันเดียว

เง็กเซียนฮ่องเต้เมตตา เห็นนรกเต็มจนล้นทะลักแล้ว และยังต้องสร้างนรกขุมใหม่ๆ เพิ่มขึ้นมาอีกอย่างต่อเนื่อง ที่ยิ่งกว่านั้นคือในนรกแห่งกามามีเด็กๆ อายุน้อยจำนวนมากที่ได้รับการลงโทษอย่างทุกข์ทรมานอยู่ในนั้น ทั้งหมดก็มาจากการที่พวกเขาขาดการอบรมสั่งสอนทางด้านความคิดในเรื่องเหตุต้นผลกรรม

ดังนั้นเง็กเซียนฮ่องเต้จึงขอคำชี้แนะเป็นพิเศษจากพระพุทธะ ให้พระพุทธะจัดหาลูกศิษย์ในพระรัตนตรัยที่ยังมีชีวิตอยู่บนโลกมนุษย์คนหนึ่ง ซึ่งมีความเหมาะสมพร้อมแบกรับหน้าที่นี้ และต้องเป็นคนที่รักษาศีลวินัยอย่างสะอาดบริสุทธิ์ มีสภาวะที่รู้ตื่น มีสติเข้าใจอะไรได้กระจ่างชัดเจนลงไปเยี่ยมชมนรก แล้วกลับมายังโลกมนุษย์เขียนออกมาเป็นหนังสือที่บันทึกถึงสภาพเหตุการณ์ในนรกอย่างละเอียด ให้เวไนยบนโลกมนุษย์ได้รับรู้โดยใช้ชื่อหนังสือว่า “กฎนรกไร้ความปรานี” หนังสือนี้ถูกเขียนขึ้นหลังจากที่ได้ไปเข้าชมนรกในแต่ละครั้งด้วยภาษาที่ธรรมดาๆ เข้าใจง่าย โดยเฉพาะอย่างยิ่งทุกครั้งที่เขียนเสร็จจะต้องผ่านการแก้ไขให้สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงที่ได้ดูมา จึงสามารถตีพิมพ์ออกมาได้ บางครั้งเพื่อเขียนบทความเพียงแผ่นเดียว อาอวี้จะต้องไปๆมาๆในนรกหลายครั้ง เพื่อตรวจสอบเนื้อหาว่าเป็นความจริง ดังนั้นจึงไม่เหมือนกับในสมัยก่อน ที่นิยมเขียนหนังสือธรรมะประเภทนี้ออกมาด้วยการทับประทรงประคองไม้เขียนบนกระบะทราย หรือการประทับทรงแบบเต็มร่าง รวมทั้งการพูดถึงสิ่งลี้ลับปาฏิหาริย์ที่ได้พบเจอในความฝัน

เง็กเซียนฮ่องเต้หวังว่าครั้งนี้เป็นครั้งบุกเบิก ให้ข้าพเจ้าซั่งกวนอวี้ฮว๋านำสภาพเหตุการณ์ในนรกออกมาป่าวประกาศให้คนรู้ไปทั่วโลก สามารถทำให้คนบนโลกเกิดความตื่นตัวบำเพ็ญจิตหล่อเลี้ยงธรรมญาณ จากนี้ไปไม่ทำผิดบาปอีก ก็จะทำให้โอกาสที่จะต้องตกนรกลดน้อยลง ถ้าหากสามารถกลับเนื้อกลับตัวเป็นคนใหม่ และนำสภาพเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงในนรกเหล่านี้ไปบอกต่อๆกัน ทำให้คนจำนวนมากเกิดความตื่นตัวแก้ไขความชั่ว หันมาทำความดีสร้างบุญสร้างกุศล บางทีอาจจะสามารถได้รับการยกเว้นผ่อนผันผลกรรมในนรกที่เคยทำไว้ในอดีต ได้ไปเกิดในแดนสุขาวดี หรือหากเป็นผู้หญิงก็สามารถได้เกิดใหม่เป็นผู้ชาย ซึ่งผลสรุปที่แน่นอนจะต้องให้พระพุทธะโพธิสัตว์รวมทั้งเหตุต้นผลกรรมของแต่ละคนมาเป็นผู้ตัดสิน

ชีวิตของแต่ละคนจะต้องก้าวขึ้นสู่บันไดแห่งแสงสว่าง ต้องหลงเหลือก้าวย่างที่มั่นคงไว้ให้เวไนย ที่มีจิตสำนึกขอขมาแก้ไขความผิดบาปอย่างจริงใจได้ก้าวย่างต่อไป ให้เวไนยได้รู้ว่าปลูกเหตุดีย่อมได้รับผลดี ปลูกเหตุที่ไม่ดีก็ต้องได้รับผลที่ไม่ดีตอบสนอง เหตุต้นผลกรรมดุจดั่งเงาตามตัว ไม่ใช่ไม่ตอบสนอง เพียงแต่เวลายังมาไม่ถึง

เมื่อไม่นานมานี้พระพุทธะได้ชี้แนะอาอวี้ ให้อาอวี้ไปเข้าชมนรก แล้วกลับมาเขียนหนังสือเพื่อให้ทุกท่านได้เข้าใจในเหตุต้นผลกรรม จะได้ประคองรักษาศีลวินัยให้สะอาดบริสุทธิ์ ใครที่ยังไม่ได้รักษาศีลจะได้รักษาศีลให้ดีๆ สำหรับใครที่รักษาศีลอยู่แล้วก็ยิ่งต้องเพิ่มความก้าวหน้าขึ้นอีกขั้น หมั่นยกระดับจิตของตนเองอย่างต่อเนื่อง และหมั่นทำเรื่องที่เป็นประโยชน์แก่เวไนย

อาอวี้คือศิษย์สาวกของพระพุทธะ ถือศีล5และยึดพระรัตนตรัยเป็นสรณะ รู้สึกว่าช่างโชคดีและเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่พระพุทธะเมตตาให้อาอวี้ได้ลองทำงานในส่วนนี้ ในกษิติครรภ์โพธิสัตว์มูลปณิธานสูตรกล่าวว่า “หากไม่ใช่ด้วยฤทธานุภาพก็จะต้องเป็นแรงกรรม”แท้ที่จริงแล้วถ้าหากไม่มีพุทธานุภาพคอยปกปักคุ้มครอง ลำพังเพียงแค่วาสนา คุณธรรมและสติปัญญาของตัวอาอวี้เองนั้น ยังไม่เพียงพอที่จะแบกรับภาระหน้าที่อันศักดิ์สิทธิ์นี้ได้ แต่อาอวี้จะทะนุถนอมโอกาสนี้ไว้ให้ดี และพยายามอย่างสุดความสามารถไปทำภาระหน้าที่นี้ให้สำเร็จลุล่วง ตามพระประสงค์ของพระพุทธะที่เมตตาจัดวางมอบหมายภาระหน้าที่นี้ให้

มีคำพูดประโยคหนึ่งกล่าวว่า “ปกป้องธรรมคือพุทธะ เผยแพร่ธรรมะออกไปให้ยิ่งใหญ่คือโพธิสัตว์” ความจริงแล้วบุญกุศลทั้งปวงที่มี ล้วนมาจากพระพุทธะ พระพุทธะอยู่เบื้องหลังคอยจัดการวางแผนต่างๆ มากมาย อีกทั้งคอยสนับสนุน เพียงแต่ว่าพวกเราทุกคนไม่รู้ และไม่สามารถสัมผัสได้เท่านั้นเอง ดังนั้นทุกคนต้องพยายามรักษาศีลตอบแทนพระคุณของพระพุทธะและพระคุณของอาจารย์

ศิษย์ผู้ละอายใจ ซั่งกวนอวี้ฮว๋า
จรดปากกาด้วยความเคารพ