คำนำกฎนรกไร้ความปรานี

1,318 Views

กฎนรกไร้ความปรานีเล่มนี้ ซั่งกวนอวี้ฮว๋าได้ทุ่มเทกายใจและสมาธิจิตเขียนออกมา เป็นงานเขียนที่สำคัญชิ้นหนึ่งของยมโลกที่ทั้งสามภพต่างก็ร่วมมือกัน ทั้งสวรรค์นรก รวมทั้งผี เทพต่างๆ ต่างก็ฝากฝังความหวังไว้อย่างมากมายกับหนังสือเล่มนี้ หวังว่าหนังสือเล่มนี้จะสามารถช่วยโน้มนำสภาพสังคมและจิตใจของคนให้เที่ยงตรง

ปัจจุบันนี้ใจคนเปลี่ยนแปลงไปในทางที่เลวร้าย ศีลธรรมจรรยานับวันก็ยิ่งเสื่อมถอยลง ดังนั้นจึงได้นำสภาพความเป็นจริงของนรกออกมาป่าวประกาศเพื่อกอบกู้คนที่มีรากบุญกลับคืนมา ครั้งนี้ได้รับความอนุเคราะห์ เป็นพิเศษจากยมโลก เพราะพระกษิติครรภ์โพธิสัตว์ ประสงค์ให้ป่าวประกาศสิ่งที่ได้ยินสิ่งที่ได้เห็นทั้งหมดออกมา ให้ชาวโลกได้รับรู้เป็นกรณีพิเศษ และในปีนี้หนังสือกฎนรกไร้ความปรานีเล่มที่1ได้เขียนเสร็จแล้ว หวังว่าหนังสือเล่มนี้จะช่วยสลายภัยพิบัติให้ลดน้อยลง

เหวินซูหมอเจี๋ย ปีเยิ่นเฉิน 2012