ลำดับการสอบไล่ของจีนโบราณ

908 Views

ซิวจ๋าย นักศึกษาที่สอบไล่ได้ครั้งแรกในภูมิลำเนาของตน หมายถึง ผู้ฉลาดที่คัดมาแล้ว

กือหยิน ซิวจ๋ายที่สอบไล่ได้อีกครั้ง หมายถึง ผู้ฉลาดที่สมควรสนับสนุนต่อไป

จิ้นสือ กือหยินที่สอบไล่ได้อีกครั้ง เป็น บัณฑิตที่ควรส่งเสริมให้เข้าสอบรับราชการได้แล้ว

ท่านเหลี่ยวฝานสอบได้จิ้นสือแล้ว ก็สอบเข้า รับราชการเลย จึงมิได้เข้าสอบชิงตำแหน่งจอหงวน อีก และเป็นเพราะความสันโดษของท่านด้วย เมื่อ ศึกษาได้ผ่านบันได 3 ขั้นเป็นบัญฑิตแล้ว ถ้าจะสอบ ต่อไปก็ต้องเดินทางเข้าเมืองหลวง เข้าสอบในพระ ราชวัง ฮ่องเต้ทรงคัดเลือกด้วยพระองค์เอง

จอหงวน ผู้ที่มีลักษณะเป็นเลิศ ได้เป็นที่หนึ่ง

ปังหงัน ผู้ที่พลาดไปนิด แม้เป็นรองก็สอง ตาที่ฉลาดได้เป็นที่สอง

ถัมฮวย ผู้เข้าใจเก็บดอกไม้ ได้เป็นที่สาม

สมัยราชวงศ์ถังผู้สอบจิ้นสือได้แล้ว จะได้รับ พระราชทานเลี้ยงเรียกว่างานเก็บดอกไม้ โดยคัด เลือกจิ้นสือที่มีอายุน้อย 2 ท่าน ไปเลือกเก็บดอกไม้ งามและมีชื่อในอุทยานต่าง ๆ เพื่อมาเป็นหัวข้อในการ แต่งโคลงฉันท์กาพย์กลอนของบัณฑิตในงานเลี้ยง

ต่อมา ผู้ที่สอบไล่ได้ที่สามก็จะได้รับพระราชทานนามนี้จนถึงสมัยราชวงศ์เช็ง

ถวนหลู ผู้ที่สอบไล่ได้ที่ 4 ไม่ได้เข้าเฝ้าหมาย ถึงผู้ที่รับทราบว่าสอบไล่ได้ โดยพระบรมราชโองการ ที่ขุนนางประกาศต่อๆ กันออกมาจากท้องพระโรง

ฮั่นหลิม ผู้ที่สอบไล่ได้ที่ 5 ไม่ได้เข้าเฝ้าเช่นกันหมายถึงบัณฑิตที่สอบไล่ได้ในขั้นนี้มากมายประดุจไม้ยืนต้นตระหง่านในป่าเปรียบประดุจกำลังของแผ่นดิน