อ่าน “แสงสว่างแห่งชีวิต”

1,423 Views

อู๋กิงเสียน

หลังจากได้รับหนังสือ “แสงสว่างแห่งชีวิต” จากสำนักพิมพ์ “เซิ่งเต๋อ” ก็นำมาวางไว้บนโต๊ะ ยามว่างก็อ่าน แม้เป็นหนังสือเล่มเล็ก แต่ก็มีสาระเกี่ยวกับเรื่องอาหารการกิน และการปฏิบัติประพฤติตนที่ถูกต้องเป็นประโยชน์ต่อผู้อ่านอย่างยิ่ง

ขอยกคำตอบปัญหาใน “แสงสว่างแห่งชีวิต” มาเป็นหลักปฏิบัติในการประกอบอาหารและฝึกทางใจ ดังต่อไปนี้

เวลาทำอาหาร จิตใจต้องสงบ หากบันดาลโทสะ ก็ไม่ต่างกับ “ไฟไหม้ป่าบุญ” สตรีต้องมีใจหนักแน่น เยือกเย็น พยายามอย่ามีเรื่องบาดหมางกับผู้อื่น บำเพ็ญธรรมต้องสงบสติอารมณ์

สิ้นปีควรทำความสะอาดบ้านเรือน ชำระขยะทางใจที่สุมมาเป็นแรมปี ขจัดโรคประจำตัว ปีใหม่คนเก่าเปลี่ยนเป็นคนใหม่

ควรประหยัด ต้องหาความดีแม้เป็นเรื่องขี้ประติ๋ว แม้ข้าวสารหล่นหายเพียงเมล็ด แต่นานวันก็หมดยุ้งฉาง อย่าเห็นบาปเพียงเล็กน้อย แม้ทรายเพียงเม็ด นานวันก็สุมเป็นภูเขา ร่างกายต้องทำงานออกกำลังกายบ่อยๆ อย่าดำรงชีวิตโดยอาศัยแต่เรื่องทุ่นแรงทั้งหมด จะทำให้เป็นคนจิตใจอ่อนแอ

ต้องเอาอย่างไม้ขีดไฟ จงอุทิศตนเมื่อคนจุดไม้ขีดไฟชีวิตคนย่อมผจญอุปสรรคมากมาย อย่าประสบความล้มเหลวเล็กน้อย ก็ทำให้ท้อแม้หมดอาลัย

ต้องเอาอย่างหม้อกระทะ มนุษย์อยู่ในโลกที่แสนสกปรกควรมีจิตใจหนักแน่นปานเหล็กกล้า จึงจะทนต่อสิ่งยั่วเย้าจากมารร้ายภายนอก การจะมีอายุยืนยาว ควรต้องสมถะจิตใจให้สงบและมีเวลาพักผ่อนเต็มที่

ยามดีคือเช้าตรู่ พลังกายได้จากอาหาร ความหม่นหมองหายไปเมื่อยามนอนหลับ ยามปลอดโปร่งเมื่อตื่นนอน ควรทำบุญกุศลเมื่อเยาว์วัย ทำความดีเพื่อผู้อื่น แล้วชีวิตจะสมบูรณ์

บำเพ็ญธรรมเหมือนปรุงอาหาร จงอย่าใช้คำพูดแดกดันไร้น้ำใจ จึงจะหนักแน่น จึงจะพอดี บางครั้งก็ให้โอกาสผู้อื่นได้เปรียบบ้าง เพราะจะเป็นการคุ้มครองตนเอง

หนังสือดีมีประโยชน์มากมาย “แสงสว่างแห่งชีวิต” ประเทืองปัญญา ไม่เพียงข้อคิดดังกล่าวข้างต้นเท่านั้น ขอให้ยิ่งมีคนมากมายเปล่งแสงแห่งชีวิตส่องจำรัสไปทั่วหล้า